בתי ספר באשדוד – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים באשדוד. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד באשדוד

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
552
יסודי
85
על יסודי
48
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
25
על יסודי
דתי
21
יסודי
20
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
6
על יסודי

מפת בתי הספר באשדוד

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב בלבד
יסודי חט"ב ועליונה
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
אופק יסודי בלבד ממלכתי 26 -
יצחק רבין יסודי בלבד ממלכתי 34 -
מקיף חדש רובע יז חט"ב בלבד ממלכתי 30 70
הפרעות תקשורת יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 6 -
מקיף א כללי חט"ב + עליונה ממלכתי 23 -
יסודי חדש רובע טז יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אנקורי עליונה בלבד ממלכתי 24 -
הראל יסודי בלבד ממלכתי 25 23
מקיף ז' חט"ב + עליונה ממלכתי 30 -
רננים יסודי בלבד ממלכתי 28 -
אורט ימי עליונה בלבד ממלכתי 26 -
צמח א' יסודי בלבד ממלכתי 28 87
חופית יסודי בלבד ממלכתי 25 47
רתמים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אלונים יסודי בלבד ממלכתי 23 -
קשת יסודי בלבד ממלכתי 29 67
אילנות יסודי בלבד ממלכתי 7 -
ניר יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
מקיף ד' חט"ב + עליונה ממלכתי 26 70
אחדות יסודי בלבד ממלכתי 20 -
עלומים יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 7 -
רעים יסודי בלבד ממלכתי 23 -
מקיף ח' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
צפרירים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
מקיף ג' ע"ש רוגוזין חט"ב + עליונה ממלכתי 25 -
ארזים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
אמירים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אשכול יסודי בלבד ממלכתי 27 -
היובל יסודי בלבד ממלכתי 32 60
שירת הים יסודי בלבד ממלכתי 28 -
שיקמים יסודי בלבד ממלכתי 5 -
מרכז נוער ע"ש משה קו עליונה בלבד ממלכתי 13 -
גאולים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף ה' כללי חט"ב + עליונה ממלכתי 27 60
המגינים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף ו' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
שז"ר יסודי בלבד ממלכתי 28 -
מקיף חדש ט' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 60
יח"ד יסודי בלבד ממלכתי 29 -
נוף ים יסודי בלבד ממלכתי 26 -
שקד יסודי בלבד ממלכתי 27 50
אריאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 57
אורות יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
ישיבה תיכונית חדשה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 22 -
אולפנא ע"ש הרב שאולי חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 26 -
יד שבתאי יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 -
שחר יסודי בלבד ממלכתי דתי 21 -
הרואה יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
דביר יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
מעלות יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי דתי 7 -
מקיף דתי ע"ש רוגוזין חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 18 -
מקיף י' חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 24 -
יהלום יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
חזון יעקב יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 47
חב"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 20 -
הקרייה יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 95
מפתן חרמון חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 8 -
אולפנה מדעים ואמנויות חט"ב בלבד ממלכתי דתי 20 -
מוריה יסודי בלבד ממלכתי דתי 20 67
שילה יסודי בלבד ממלכתי דתי 16 33
נועם יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
ת"ת לב שמחה יסודי בלבד חרדי 25 -
עטרת מאיר עליונה בלבד חרדי 25 -
בית יעקב חסידי אשדוד יסודי בלבד חרדי 25 -
סמינר לבנות ויזניץ עליונה בלבד חרדי 36 -
ת"ת נחלת מאיר יסודי בלבד חרדי 21 10
מוסדות שער התורה אשדוד עליונה בלבד חרדי 33 -
ישיבת בית מרדכי עליונה בלבד חרדי 24 -
ת"ת צמח צדק ויזניץ יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת אור הרמ"ז עליונה בלבד חרדי 29 -
שפתי כהן עליונה בלבד חרדי 2 -
ת"ת אור מאיר יסודי בלבד חרדי 15 15
מרכז חסידי ויז'ניץ יסודי בלבד חרדי 16 -
ת"ת אורות התורה יסודי בלבד חרדי 20 -
ת"ת חסידי גור רובע ג יסודי בלבד חרדי 24 -
בית יוסף יסודי ועליונה חרדי 8 -
בית יעקב החדש יסודי בלבד חרדי 33 -
דרכי משה עליונה בלבד חרדי 23 -
ת"ת בית ישראל יסודי בלבד חרדי 21 -
בית ישראל_אשדוד עליונה בלבד חרדי 37 -
ב"י גור רובע ז' יסודי בלבד חרדי 32 -
בית יעקב חסידי עליונה בלבד חרדי 33 -
אש דת יסודי בלבד חרדי 24 -
סמינר בית יעקב החדש עליונה בלבד חרדי 31 -
ת"ת מורשה יסודי בלבד חרדי 22 -
ישיבת דובר שלום עליונה בלבד חרדי 20 -
תלמוד תורה בני אברהם יסודי בלבד חרדי 21 -
ביה"ס דרכי יצחק יסודי ועליונה חרדי 7 -
ישיבת צדקת יוסף עליונה בלבד חרדי 25 -
בית מלכה יסודי בלבד חרדי 28 -
מרכז חנוך משיבי חיים עליונה בלבד חרדי 17 -
ב"י אוהל אסתר יסודי בלבד חרדי 28 -
אורחות חיים אברהם עליונה בלבד חרדי 16 -
בית יעקב אבות עליונה בלבד חרדי 25 -
ת"ת בית יוסף יסודי בלבד חרדי 12 -
אורות מרגלית יסודי בלבד חרדי 22 60
בי"ס לבנות ב"י אידיש יסודי בלבד חרדי 22 -
חסידי גור יסודי בלבד חרדי 26 -
מגן הלב אשדוד יסודי ועליונה חרדי 6 -
ב"י חורב אשדוד יסודי בלבד חרדי 22 -
ת"ת מחזיקי הדת אשדוד יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת כלל חסידי יסודי בלבד חרדי 20 -
ישיבת צמח צדיק עליונה בלבד חרדי 25 -
ב"י האחוד החסידי יסודי בלבד חרדי 26 -
נאות שמחה עליונה בלבד חרדי 22 -
בלז_מחזיקי הדת אשדוד יסודי בלבד חרדי 23 -
ישיבת תורה אור אשדוד עליונה בלבד חרדי 22 -
נאות אסתר בנות יסודי בלבד חרדי 22 -
סמינר חניכי הישיבות עליונה בלבד חרדי 23 -
תורני לבנות נווה חנה יסודי בלבד חרדי 19 -
ישיבה לצעירים אשדוד עליונה בלבד חרדי 18 -
קרית חינוך אשדוד עליונה בלבד חרדי 13 -
ת"ת מאיר עיני ישראל יסודי בלבד חרדי 21 -
לב שמחה בית ספר חינו יסודי בלבד חרדי 0 -
שובו אשדוד-מעורב יסודי בלבד חרדי 12 -
ישיבת מאורות התורה עליונה בלבד חרדי 16 -
בית יעקב עוז והדר יסודי בלבד חרדי 22 30
אבן ישראל יסודי בלבד חרדי 21 10
אהבת ישראל אור מלכה יסודי בלבד חרדי 13 -
חניכי הישיבות יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת דרכי יהודה יסודי ועליונה חרדי 6 -
שערי ציון יסודי בלבד חרדי 6 -
מחזיקי הדת יסודי בלבד חרדי 14 -
בית יעקב החדיש יסודי בלבד חרדי 26 -
ת"ת מורשה עליונה בלבד חרדי 18 -
קרית חינוך לבנים יסודי בלבד חרדי 18 -
בית מלכה עליונה בלבד חרדי 31 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים באשדוד

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
נשי אגודת ישראל רגיל מבוא מבצע חורב 03-5707587 רוט מינדל
אש דת רגיל יצחק הנשיא 08-8533913
נשי אגוי רובע ג' רגיל הרב אבן דנן 4
אשטרום רובע ג רגיל מבוא מבצע נחשון 4 לויפר רבקה
אגוי רגיל סנש חנה רבינוביץ מרים
בעלזא רגיל חטיבת הנגב 11
אגוי רגיל אשדוד 26 שטרית פנינה
נשי אגוי רגיל הרב אבוחצירה 18 טבק מלכה
מפי עוללים רגיל האצ''ל 17 כהן דינה
גן אש-דת רגיל אשדוד 08-8533913
נחלת מאיר רגיל הפלמ''ח
מגן הלב מיוחד בן יוסף שלמה 10
בית יוסף אשדוד רגיל חפץ חיים 4
אגוי, אשדוד רגיל מבוא מבצע חורב 4 08-8565781
פלג רגיל יואל משה סלומון 5 08-8669703 עמית ורד
טללים רגיל יואל משה סלומון 5 08-8669703 בצלאל שושנה
נשי אוגיי רגיל שגב 12
ערבה רגיל העצמאות 5 08-8661760 עטר ורדה
לבונה רגיל ראש פינה 6 08-8650934 משאלי איריס
ארז רגיל תשרי דיאצ'נקו אירינה
מגן הלב מיוחד אשדוד 20
אגוי אשדוד רגיל אשדוד 2
תלמוד תורה מורשה רגיל אחיעזר 1 08-8531035
ישועות משה א' רגיל יוחנן בן זכאי 7 08-8660396
מגן הלב מיוחד הרב קוק 20
עצמאות רגיל העצמאות 5 08-8661760 נגרין רבקה-באט
אנפה רגיל חסידי אומות העולם 08-8660310 עמרני שמחה-סימ
הדר רגיל ראש פינה 6 08-8650934 לוי דינה-חן
זמיר רגיל אליאשוילי 4 08-8555026 עובדיה זהבה
אגוי רגיל אליעזר בן הורקנוס
יעלים רגיל העצמאות 63 08-8648390 כהן נופית
הרדוף רגיל העצמאות 63 08-8648390 עפרוני-בירוןשלומית
יסמין רגיל המלך שאול 7 08-8646541 בן-גיגי פרח
הדס רגיל המלך שאול 7 08-8646541 סולטן ציפורה-ד
ישי 1 רגיל הצבעוני 19 08-8666175 זנדני קולט
ישי 2 רגיל הצבעוני 19 08-8666175 נאבת יעל-ברבר
ישי 4 רגיל כפתור החולות 20 08-8669780 טויל הדסה
דוברה מיוחד עגנון שי 14 08-8553625 טל-קיים לילך
מיח'א מיוחד עגנון שי 14 08-8553625 ליבוביץ לימור
גן נשי אגוי רגיל מאיר בעל הנס 14 03-5707587
צאלון רגיל ככר הציונות 115 08-8675122 יצחק דבורה-אב
דובדבן רגיל ככר הציונות 115 08-8675122 גולן תמי
חבד שלמה המלך רגיל המלך שלמה 57
נשי אגוי רגיל אליעזר בן הורקנוס
דולב רגיל פתח תקווה 13 08-8663464 אודיס יפה
מורן רגיל העצמאות 41 08-8663471 בוץ-קרנר חיה
ענבל רגיל העצמאות 41 08-8663471 חזן אירית
טופז רגיל סירקין נחמן 4 08-8665690 חכמון נורית
שמיר רגיל סירקין נחמן 4 08-8665690 אביר לבנה
אורן מיוחד המלך חזקיה 41 08-8663465 ניסנבלט זינאידה
אשחר רגיל פתח תקווה 13 08-8663464 לוגסי שרית
מאיר עיני,הרבצת תורה רגיל אחיעזר 2 08-8569275
אמונה רגיל חטיבת גולני 6 08-8524159 קזאז נעמי
יונה מיוחד משמר הירדן 6 08-8565562 צצקין מוניקה-א
חזון מאיר רגיל יוחנן בן זכאי 11 02-8520115
אורות מרים רגיל אב 16 052-3934771
בית מלכה רגיל חטיבת הנגב 13
אגוי - ציפי רובינשטי רגיל מאיר בעל הנס 18 052-3751077
חזון מאיר רגיל מאיר בעל הנס 36 054-4564035
לב שמחה רגיל מאיר בעל הנס 16 08-8524013
לב שמחה רגיל חטיבת הנגב 13 08-8524013
לב שמחה רגיל הצבעוני 17 08-8524013
ניסן רגיל ניסן 3 08-8677686 שריקר לבנה
דרור רגיל המאבק 08-8677927 זנו דבורה
מיתר רגיל המתנדבים 4 08-8677927 בן-חמו רגינה
בני אברהם פיטסבורג רגיל רבי יהודה הנשיא 12 08-8667541
שמע קולנו מיוחד האר''י הקדוש 19 08-8641413
נאות אסתר רגיל רשב''י 5 08-8648444
גן נשי אגוי רגיל היסמין 14
בית יעקב רגיל חטיבת הנגב 30
טללי ברכה רגיל שדרות רש''י 1 052-2749969
אגוי גיטה גריטר רגיל מאיר בעל הנס 18 08-8663860
חבד רגיל המלך שלמה 63
גן נשי אגוי - היסמין רגיל היסמין 8
תפארת שלמה רגיל מבוא השרביטן 7 08-8523903
ארגמן רגיל שבט בנימין יצחק שרה
קשת רגיל ניסן 3 08-8677686 גכטמן סגלית
נורית רגיל העצמאות 1 08-8678934 מיכאלי ללי
רקפת רגיל העצמאות 1 08-8678934 שבת ליליאן
לילך רגיל המרי 4 צימר רינת
בני עליה רגיל יוחנן בן זכאי 13 08-8520838
שני רגיל שבט בנימין ביטון ענת-אפרת
יד אברהם רגיל אדמו''ר מפיטסבורג 3 052-2967535
שיר רגיל תשרי 94 08-8644205 תומר סמדר
אשדוד 27 רגיל יוסי בר חלפתא 13 08-8676382
אשדוד 28 רגיל הלל 13
אשדוד 01 רגיל הרב אברמסקי
היובל רגיל המרי 4 08-8670524 בן-שטרית נורית
סמדר רגיל הציונות 115 08-8679716 כהן אסתר
דפנה רגיל הציונות 115 08-8679716 כרמל אורלי
מירון רגיל שועלי שמשון 8 08-8565572 פרץ סילבי
אתרוג רגיל תשרי 5 08-8670803 פסטרנק אירנה
תאנה רגיל תשרי 5 08-8670803 אביכזר מירב
אגוז רגיל אוסישקין מנחם 9 08-8641986 שאולי שרון-סינ
צבר רגיל אוסישקין מנחם 9 08-8641986 מיכאל תמר
נחלת מאיר נתיבי התור רגיל יוחנן בן זכאי 7 08-8544870
נתיבי התורה רגיל תשרי 94 08-8644205
גן מעון חסיה-מיזוג ג רגיל המלך דוד 6
גן בית מלכה רגיל רב ינאי 11
גן תשבר רגיל יוחנן בן זכאי 7 054-4621335
שיבולת רגיל שבט ראובן 4 08-8670803 טוך אירינה
בוסתן רגיל שבט ראובן 4 08-8679281 גראוב קלאודיה
דגן רגיל שבט בנימין 17 08-8551054 מלכה שולמית
האירוסים רגיל שבט בנימין 17 08-8551054 מסיקה ננה-אורה
תלמוד תורה מורשה רגיל הרב אברמסקי 1 054-4476317
נירים רגיל שבט בנימין 36 08-8670512 בנג'י אסתר
כלל חסידי אשדוד רגיל מאיר בעל הנס 44 08-8553362
אשדוד 30 רגיל מבוא האמוראים 11
אשדוד 32 רגיל רב חיסדא 15
אשדוד 33 רגיל שמאי 1
שמע קולנו מיוחד האר''י הקדוש 19 08-8641413
סחלב רגיל שבט בנימין 17 08-8558293 בן-טולילה אלה
ניצנים רגיל העצמאות 39 08-8646806 מצליח זמירה
דקל רגיל העצמאות 39 ישראל אביגיל
נרקיס רגיל שבט בנימין 17 08-8558293 טבול פרנסואז-
גן נופר רגיל שבט בנימין 36 08-8670512
מפי עוללים מיוחד בן יוסף שלמה 10
מפי עוללים מיוחד בן יוסף שלמה 10 08-8579900
אורות התורה רגיל שד עוזיהו 110 08-8679146
אורות מרגלית רגיל שד עוזיהו 10 08-8679498
נתב מיוחד הגולשים 24 08-8553546 רייף סנדרה
זיו מרגלית. רגיל הרב רוזובסקי 1 052-8484678
אשדוד 26 רגיל מבוא האמוראים 2
קן השלום רגיל אב 08-8555070
אוהל רבקה ושלום רגיל אור לציון 6 08-8529619
אורות מרגלית רגיל שד עוזיהו 22 08-8679146
אילנות רגיל העצמאות 3 08-8664070
נאות ספיר מיוחד נאות ספיר 9 08-8652660
חמדת בניה מיוחד עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
לב שמחה מיוחד רובע ז
אביב רגיל ניסן 3 זהבי אילנה
שיקמה מיוחד המלך חזקיה 41 08-8663465 כרספי עינת
חמדת בניה מיוחד עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
ישי 3 רגיל מבוא הדגנית 53 אבדר זוהרית
מפרשית מיוחד המפרש 13 08-8554079 טל מורן-מלכ
מגן הלב מיוחד נאות ספיר 9
גן חבד רגיל המלך שלמה 63 052-3692067
גני חניכי הישיבות ג' רגיל חפץ חיים 12
מגן הלב נאות ספיר (ד מיוחד נאות ספיר 9 08-8652660
שוהם רגיל סירקין נחמן ארגו-אג'נהאורבקה
נוגה רגיל שמואל הנגיד 11 דהאן אורנית
חובל מיוחד הרב שאולי 19 שניאור אורטל
גלשנים מיוחד הזית דניאל נועה
עוגן מיוחד נחליאלי בנוליאל לירון
גן עתיד רגיל אליאשוילי 4 08-8662022
חמדת בניה מיוחד עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
אורות מרגלית רגיל מאיר בעל הנס 08-8679146
אורות התורה רגיל מאיר בעל הנס 08-8679146
אשדוד 23 רגיל היסמין 8 03-6152400
חושן רגיל שהם 26 אוזן סמדר-סקי
ספיר רגיל שהם 26 אפק ענבל
תמר רגיל ניסן 3 מזר-זנזורי דנה
יוגב רגיל שבט בנימין 36 יפרח שרית
בית חלמותיי רגיל אדר 4 08-9560090
בית חלמותיי - סניף ס רגיל תש''ח 3 08-8670985
נחליאלי מיוחד נחליאלי עטיה-ביטון הדס-דניא
עמית מיוחד קק''ל 7 ממן אנה
מצפן מיוחד הלפרין ירמיהו וולף-סילבר מורן
אשדוד 31 רגיל רב חיסדא 15
קשת רגיל ארן זלמן 13 03-6377545
לב שמחה רגיל האדמו''ר מגור 3 08-8678105
גני מרכז חסידי ויזני רגיל יוסי בר חלפתא 9 08-8554858
הפנינה רגיל שד מונטיפיורי אביר מיכל
ברקת רגיל שד מונטיפיורי ביזאוי רחל-שמחה
לשם רגיל שד רוטשילד אפללו צליל
יהלום רגיל שד רוטשילד אוזנה מור-מירי
גלי ים מיוחד קישון גרוס אופירה
הספנים מיוחד קישון 14 אליהו עינבל
שובו אשדוד רגיל יאיר 3 08-8523153
זיו המרגלית רגיל חטיבת כרמלי 5 052-8484678
אורות התורה רגיל מאיר בעל הנס 46 08-8679146
גן נשי אגודת ישראל רגיל יוחנן בן זכאי 7
גן נשי אגודת ישראל רגיל יוחנן בן זכאי 7
בית מלכה רגיל חטיבת הנגב 15 08-8527908
בית מלכה רגיל האדמו''ר מבעלז 16
מגן הלב מיוחד שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב מיוחד שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב מיוחד שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב מיוחד שד סנה משה 08-8579900
קודש ה רגיל התלמוד 17 08-8670628
תות רגיל תפוח 2 שפר עפרה
פטל רגיל תפוח 2 אסולין מרי
אודם רגיל ספיר 6 בוזגלו דבורה
האוניה מיוחד מצדה 113 בוייר נונה
רפסודה מיוחד טרומפלדור 13 עמיאל סימה
אשדוד 26 רגיל אליעזר בן הורקנוס
אשדוד 36 רגיל היסמין 1 08-8662609
גן התלמוד רגיל יוחנן בן זכאי 7
מגן הלב מיוחד יוחנן בן זכאי 7
מגן הלב 2 מיוחד יוחנן בן זכאי 7
חניכי הישיבות רגיל האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות רגיל האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות רגיל האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות רגיל האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
נחלת מאיר נתיבי התור רגיל יוחנן בן זכאי 9 08-8663171
חיפושית רגיל הסחלב 29 050-8264650
אורות מרגלית רגיל שד עוזיהו 22
לב שמחה מיוחד האדמו''ר מגור 3 050-8678101
שסק רגיל אפרסק 9 שדה מרים
שזיף רגיל אפרסק 9 אזולאי מיטל
חמדת בניה מיוחד עקביא בן מהללאל 6 08-8668354