בתי ספר בבאקה אל ע'רביה – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בבאקה אל ע'רביה שכונה באקה אל ע'רביה. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בבאקה אל ע'רביה

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
69
יסודי
9
על יסודי
7
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
27
על יסודי
דתי
-
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
6
על יסודי
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בבאקה אל ע'רביה

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
אל חנאסי רגיל עתאמנה מייסר
אלסדיקאא אלחכמה רגיל באקה אל-גרביה 04-6281772 עתאמנה פאיירוז'
אלאזהאר רגיל באקה אל-גרביה 04-6281772 אבו-מוך ראיסה
אלאסדאף רגיל באקה אל-גרביה 04-4381102 מצארווה גמילה
אלפרח רגיל באקה אל-גרביה 04-6386524 גנאים מונא
ריאד אלסאלחין,חסידי רגיל 04-6382780
ריאד אלסאלחין,חסידי רגיל 04-6382780
אלרונק מיוחד באקה אל-גרביה 04-6280928 קעאדנה נג'ם
אלגזאל רגיל באקה אל-גרביה שאיב פאתנה
אלריאחין רגיל באקה אל-גרביה 04-6281542 ביאדסי עפאף
אלאחלאם רגיל באקה אל-גרביה 04-6281766 חנדוקלו עביר
אלונפאול אלוופא רגיל
אלג'נאת רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 נדאף עביר
אל מעאלי רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 ותד מנאל
אלנג'ום רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 אבו-מוך עפאף
אלאשבאל רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 מסארווה בלסם
גן אלשאפעי ב' רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 סלאמה אדיבה
גן אלמיאסם רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 קעדאן עפאף
גן אלנרג'ס רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 כסוואני גמילה
גן אלסאוסן רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 ותד פריאל
גן אלרביע רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 אבו-מוך חנאן
גן אלבראעם רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 גנאים פאתן
חמזה רגיל 04-6283058
גן אלרהף רגיל באקה אל-גרביה 04-6385560 ביאדסי תגריד
גן אלרקה מיוחד באקה אל-גרביה 04-6383089 מוואסי רים
גן אלג'דיר מיוחד באקה אל-גרביה 04-6383089 ביאדסי תגריד
עדן לריאד אלאטפאל רגיל באקה אל-גרביה 04-6381461
אחבאב אללה אלעלמייה רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
אחבאב אללה אלנמודג'י רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
אחבאב אללה רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
אלדרדס רגיל באקה אל-גרביה 04-6382447 מואסי נעמאת
אלמותמיזון רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
אלמובדעין רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
אלרביע רגיל באקה אל-גרביה 050-7560084
אקדמיית אטפל 1 רגיל באקה אל-גרביה
אקדמיית אלטפל 2 רגיל באקה אל-גרביה
עדן אלמחבה רגיל באקה אל-גרביה
גן אלסלאם רגיל באקה אל-גרביה 04-6286525 מואסי נגמה
גן אלרחמה רגיל באקה אל-גרביה 04-6286525 גנאים ניגמה
גן אלסנאפר רגיל באקה אל-גרביה 04-6286525 ספא גמילה
גן בראעם אלגד רגיל באקה אל-גרביה 04-6281486 אבומוך אלאא
גן אלאמל רגיל אלח'רבה 04-6384615 ביאדסה אמל
גן אלשמוע רגיל אלבסה 04-6382033 עלוש חנין
גן אלמחבה רגיל באקה אל-גרביה 04-6384606 לחאם רחמה
גן אלרביע רגיל באקה אל-גרביה 04-6281501 מואסי זהירה
גן אלואדי רגיל באקה אל-גרביה 04-6280877 גנאיים מג'דולין
גן אלופאא רגיל אלח'רבה 04-6281766 מגאדלה פאוזייה
גן אלנור רגיל אלח'רבה 04-6384708 ספא אמירה
גן אלחנאן רגיל אלח'רבה 04-6384705 עתאמנה חנאן
גן דוניא אלמרח רגיל אלח'רבה 04-6282669 מואסי דוניא
גן אלאסראא רגיל אלבסה 04-6382033 מוואסי נאדייה
גן סלאח אלדין רגיל אלשוקפאן
גן אלסנא רגיל אלבסה 050-2472087 אבו-מוך נוהא
אלתמיוז רגיל רח 2 20 050-7655916
אלאבדאע רגיל רח 2 20 050-7655916
גן אליאסמין רגיל אלח'רבה 054-2031143 אבו-טעמה אדואא
אלכרמל רגיל אלבסה 054-2031143 ותד מלאך
מרג אלגזלאן רגיל אלבסה 054-2031143
אנגאם מיוחד אלבסה 054-2031143 חואגה לולו
02 -אחבאב אללה אלנמו רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אלמותמיזון רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
02 -אלמותמיזון רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אחבאב אללה אלנמו רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אחבאב אללה רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
02 -אחבאב אללה רגיל באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -ריאד אלסאלחין,חס רגיל 04-6382780
02 -ריאד אלסאלחין,חס רגיל 04-6382780
01 -ריאד אלסאלחין,חס רגיל 04-6382780
02 -ריאד אלסאלחין,חס רגיל 04-6382780
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.