בתי ספר בבאקה אל ע'רביה – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בבאקה אל ע'רביה שכונה באקה אל ע'רביה. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בבאקה אל ע'רביה

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
69
יסודי
9
על יסודי
7
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
27
על יסודי
דתי
-
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
6
על יסודי
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בבאקה אל ע'רביה

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
אל חנאסי ממלכתי עתאמנה מייסר
אלסדיקאא אלחכמה ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281772 עתאמנה פאיירוז'
אלאזהאר ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281772 אבו-מוך ראיסה
אלאסדאף ממלכתי באקה אל-גרביה 04-4381102 מצארווה גמילה
אלפרח ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6386524 גנאים מונא
ריאד אלסאלחין,חסידי ממלכתי 04-6382780
ריאד אלסאלחין,חסידי ממלכתי 04-6382780
אלרונק ממלכתי-דתי באקה אל-גרביה 04-6280928 קעאדנה נג'ם
אלגזאל ממלכתי באקה אל-גרביה שאיב פאתנה
אלריאחין ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281542 ביאדסי עפאף
אלאחלאם ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281766 חנדוקלו עביר
אלונפאול אלוופא ממלכתי
אלג'נאת ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 נדאף עביר
אל מעאלי ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 ותד מנאל
אלנג'ום ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 אבו-מוך עפאף
אלאשבאל ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 מסארווה בלסם
גן אלשאפעי ב' ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 סלאמה אדיבה
גן אלמיאסם ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 קעדאן עפאף
גן אלנרג'ס ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 כסוואני גמילה
גן אלסאוסן ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 ותד פריאל
גן אלרביע ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 אבו-מוך חנאן
גן אלבראעם ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 גנאים פאתן
חמזה ממלכתי 04-6283058
גן אלרהף ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6385560 ביאדסי תגריד
גן אלרקה ממלכתי-דתי באקה אל-גרביה 04-6383089 מוואסי רים
גן אלג'דיר ממלכתי-דתי באקה אל-גרביה 04-6383089 ביאדסי תגריד
עדן לריאד אלאטפאל ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6381461
אחבאב אללה אלעלמייה ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
אחבאב אללה אלנמודג'י ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
אחבאב אללה ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
אלדרדס ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6382447 מואסי נעמאת
אלמותמיזון ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
אלמובדעין ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
אלרביע ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7560084
אקדמיית אטפל 1 ממלכתי באקה אל-גרביה
אקדמיית אלטפל 2 ממלכתי באקה אל-גרביה
עדן אלמחבה ממלכתי באקה אל-גרביה
גן אלסלאם ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6286525 מואסי נגמה
גן אלרחמה ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6286525 גנאים ניגמה
גן אלסנאפר ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6286525 ספא גמילה
גן בראעם אלגד ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281486 אבומוך אלאא
גן אלאמל ממלכתי אלח'רבה 04-6384615 ביאדסה אמל
גן אלשמוע ממלכתי אלבסה 04-6382033 עלוש חנין
גן אלמחבה ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6384606 לחאם רחמה
גן אלרביע ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6281501 מואסי זהירה
גן אלואדי ממלכתי באקה אל-גרביה 04-6280877 גנאיים מג'דולין
גן אלופאא ממלכתי אלח'רבה 04-6281766 מגאדלה פאוזייה
גן אלנור ממלכתי אלח'רבה 04-6384708 ספא אמירה
גן אלחנאן ממלכתי אלח'רבה 04-6384705 עתאמנה חנאן
גן דוניא אלמרח ממלכתי אלח'רבה 04-6282669 מואסי דוניא
גן אלאסראא ממלכתי אלבסה 04-6382033 מוואסי נאדייה
גן סלאח אלדין ממלכתי אלשוקפאן
גן אלסנא ממלכתי אלבסה 050-2472087 אבו-מוך נוהא
אלתמיוז ממלכתי רח 2 20 050-7655916
אלאבדאע ממלכתי רח 2 20 050-7655916
גן אליאסמין ממלכתי אלח'רבה 054-2031143 אבו-טעמה אדואא
אלכרמל ממלכתי אלבסה 054-2031143 ותד מלאך
מרג אלגזלאן ממלכתי אלבסה 054-2031143
אנגאם ממלכתי-דתי אלבסה 054-2031143 חואגה לולו
02 -אחבאב אללה אלנמו ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אלמותמיזון ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
02 -אלמותמיזון ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אחבאב אללה אלנמו ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -אחבאב אללה ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
02 -אחבאב אללה ממלכתי באקה אל-גרביה 050-7655916
01 -ריאד אלסאלחין,חס ממלכתי 04-6382780
02 -ריאד אלסאלחין,חס ממלכתי 04-6382780
01 -ריאד אלסאלחין,חס ממלכתי 04-6382780
02 -ריאד אלסאלחין,חס ממלכתי 04-6382780
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.