בתי ספר בבית שמש – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בבית שמש. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בבית שמש

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
439
יסודי
74
על יסודי
48
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
19
יסודי
20
על יסודי
דתי
23
יסודי
22
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר בבית שמש

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
עליונה בלבד
חט"ב + עליונה
חט"ב בלבד
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
לוי אשכול יסודי בלבד ממלכתי 22 80
מ"מ רמת בית שמש יסודי בלבד ממלכתי 24 -
ברנקו וייס אתגרי בית שמש עליונה בלבד ממלכתי 17 -
זאב זבוטינסקי יסודי בלבד ממלכתי 21 50
ברנקו וייס מקיף בית שמש חט"ב + עליונה ממלכתי 24 15
תפנית חט"ב בלבד ממלכתי 4 -
מנחם בגין יסודי בלבד ממלכתי 21 73
שלב חנמ למדעי הסביבה יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
אולפנת נוגה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 28 -
אהבת ישראל חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 23 -
הרב מאיר עוזיאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 43
תורני אורות בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 30 -
ישיבה שעלי תורה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 20 55
אהבת ישראל בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 73
אהבת ישראל בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 80
אולפנת אהבת ישראל חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 23 -
תורני אורות בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 -
אמי"ת שחר חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 21 -
הראל ממ"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
חב"ד בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 17 -
אמי"ת דביר לבנים חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 15 10
חב"ד בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
לוין יסודי בלבד ממלכתי דתי 16 -
אתרוג ממ"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 13 -
קרית חינוך עליונה בלבד ממלכתי דתי 20 -
שעלי תורה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 25 63
בית יעקב כה תאמר עליונה בלבד חרדי 30 -
היכל משה עליונה בלבד חרדי 12 -
מאור לציון יסודי בלבד חרדי 12 10
ת"ת קדושת הלוי יסודי בלבד חרדי 21 -
סמינר גור בית שמש עליונה בלבד חרדי 35 -
אומנות ודעת עליונה בלבד חרדי 1 -
בית יעקב גור יסודי בלבד חרדי 28 -
סמינר ב.יעקב אור שרה עליונה בלבד חרדי 43 -
מורשת ירושלים יסודי בלבד חרדי 15 -
תת מוריה רמת בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
אמרי חיים ויזניץ יסודי בלבד חרדי 25 -
בית יעקב שבילי בינה עליונה בלבד חרדי 40 -
ת"ת אבי העזרי יסודי בלבד חרדי 27 -
צאן קדשים יסודי בלבד חרדי 22 -
ת"ת עטרת שלמה יסודי בלבד חרדי 23 -
משכנותיך ישראל יסודי בלבד חרדי 27 -
נצח ישראל עליונה בלבד חרדי 20 -
ת"ת יקירי ירושלים יסודי בלבד חרדי 25 -
ב"י מנוחה ונחלה יסודי בלבד חרדי 30 -
ישיבת מתיבתא עליונה בלבד חרדי 15 -
אור תורה עליונה בלבד חרדי 23 -
בית יעקב מגן אבות יסודי בלבד חרדי 26 -
חמדת התורה עליונה בלבד חרדי 8 -
יסודי לבנים יד משה יסודי בלבד חרדי 16 -
מנחת ישראל עליונה בלבד חרדי 23 -
ת"ת חניכי הישיבות יסודי בלבד חרדי 20 -
בנות הדסה יסודי בלבד חרדי 14 -
זכרון דוד עליונה בלבד חרדי 21 -
שובו-מעורב יסודי בלבד חרדי 15 -
ב"י הרמה יסודי בלבד חרדי 29 -
ישיבת נתיבות התורה עליונה בלבד חרדי 3 -
תורת חסד עליונה בלבד חרדי 36 -
נודע בשערים יסודי בלבד חרדי 21 -
דרכי איש אוהל אשר יסודי ועליונה חרדי 8 -
בנות ויזניץ עליונה בלבד חרדי 28 -
ישיבת חסידי גור עליונה בלבד חרדי 28 -
אור משה עליונה בלבד חרדי 14 -
תורת חסד יסודי בלבד חרדי 19 -
בנות חייל יסודי בלבד חרדי 10 -
על יסודי בנים יד משה עליונה בלבד חרדי 38 -
בדרך אבותינו יסודי בלבד חרדי 18 10
סוכת דוד יסודי בלבד חרדי 16 -
נתיבות דעת עליונה בלבד חרדי 17 -
בנות ויזניץ יסודי בלבד חרדי 28 -
ישיבת מאורות עליונה בלבד חרדי 19 -
פניני חן עליונה בלבד חרדי 38 -
בית יעקב בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
תפארת החיים מעורב יסודי בלבד חרדי 13 10
בית מלכה בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת זכרון מאיר שמעון יסודי בלבד חרדי 21 -
חיי שרה בנות יסודי בלבד חרדי 22 20
תורת אמך עליונה בלבד חרדי 22 -
וזאת ליהודה יסודי בלבד חרדי 22 -
ת"ת מנוחה וקדושה יסודי בלבד חרדי 31 -
בית יעקב - אידיש גור יסודי בלבד חרדי 23 -
ת"ת "בני משה" לעלוב יסודי בלבד חרדי 20 -
דרכי רחל יסודי בלבד חרדי 32 -
תיכון בית יעקב עליונה בלבד חרדי 15 -
אור שבעת הימים יסודי בלבד חרדי 21 -
חסידי בעלזא יסודי בלבד חרדי 24 -
מגן אבות יסודי בלבד חרדי 21 20
אור אליעזר עליונה בלבד חרדי 46 -
מבקשי תורה עליונה בלבד חרדי 12 -
משכנות יעקב יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת חסידי אור יסודי בלבד חרדי 27 -
מקור חכמה יסודי בלבד חרדי 10 10
תורת אמך יסודי בלבד חרדי 25 -
מורשת דליה חיי שרה עליונה בלבד חרדי 26 -
תורת הנחל עליונה בלבד חרדי 21 -
סולם יסודי בלבד חרדי 6 -
סמינר בית יעקב ב.שמש עליונה בלבד חרדי 35 -
בדרך אבותנו יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת מוריה רמת ב.שמש יסודי בלבד חרדי 29 70
סמינר בית יעקב עליונה בלבד חרדי 30 -
קול יעקב חי עליונה בלבד חרדי 6 -
ואת עלית עליונה בלבד חרדי 29 -
מגן הלב (2) בית שמש יסודי ועליונה חרדי 7 -
ת"ת וב"י נוה צבי יסודי בלבד חרדי 11 -
תורת אליהו עליונה בלבד חרדי 2 -
בית יעקב רמב"ש יסודי בלבד חרדי 23 -
תורת עולם-ציון אברהם יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת כלל חסידי בית שמש יסודי בלבד חרדי 21 -
ת"ת בית שלום יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת תורה לשמה יסודי בלבד חרדי 34 -
אורחות אמותינו )בנות יסודי בלבד חרדי 29 70
ת"ת תשב"ר בית שמש יסודי בלבד חרדי 22 60
ת"ת תורת הבית יסודי בלבד חרדי 30 -
תלמוד תורה בית אליהו יסודי בלבד חרדי 28 -
בית יעקב עוז והדר יסודי בלבד חרדי 20 -
קנין התורה עליונה בלבד חרדי 9 -
אמרי בינה עליונה בלבד חרדי 16 -
תורת אליהו יסודי בלבד חרדי 20 25
ישיבה לצעירים בית שמ עליונה בלבד חרדי 40 -
ת"ת דרכי נועם יסודי בלבד חרדי 19 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בבית שמש

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
אור החיים רגיל ארלוזורוב 24 כהן רינה
תפארת החיים רגיל ז'בוטינסקי 92 02-9917330 בן-חמו סמדר
גולן רגיל המשלט 10 02-9914019 כהן מירב
תבור מיוחד עמק הזיתים 10 02-9914019 ויצמן מיכל
רותם רגיל המשלט 24 02-9914159 נגרי מיכל
הדר רגיל קרן היסוד 12 02-9914268 קדוש-שמואל יוכבד
איריס מיוחד הרקפת 46 02-9917808 דג מיכל
חרובים רגיל ז'בוטינסקי 8 02-9914581 נעמי מרגלית
אלונים רגיל הנשיא 30 02-9914365 דדון גילה
ספיר רגיל גור אריה 7 02-9917792 אהרון דבורה-מנ
אלמוגים רגיל רזיאל דוד 8 02-9917736 מעתוק אראלה-רח
חבצלת רגיל גור אריה 2 02-9917792 חולי ריקי
צאלים רגיל הנרקיס 36 02-9912571 לזרוב יולנדה
רקפות רגיל שד הדקל 14 02-9917742 בוזגלו ליטל
דקלים מיוחד רזיאל דוד 8 02-9917736 יוסף רחלי-איל
ערמונים רגיל ז'בוטינסקי 8 02-9914581 אמסלם זוסלין
חטצ לוין רגיל רזיאל דוד 22 02-9916929
תאנים רגיל בן אליעזר 9 02-9914407 גלזן מלכה
אריאל רגיל רזיאל דוד 10 02-9917760 תהילה שלומית-מ
זיתים מיוחד בן אליעזר 9 02-9917760 לסקר ברכה
שיבולת רגיל בר אילן 14 02-9918917 משעלי-בוחניקדינה
ערבה רגיל בר אילן 9 02-9918917 אלפיה חנה
כיסופים רגיל רש''י 34 02-9915837 ינובסקי-פאר שרית
שיטה רגיל בן אליעזר 1 02-9994720 גורן יעל-פני
חן רגיל הגולן 15 02-9995887 ימיני רבקה
אילת השחר רגיל שבטי ישראל 9 02-9992465 עסיס ענת
ברקת רגיל שבטי ישראל 11 02-9992464 כליפה מזל
גחלת רגיל שבטי ישראל 11 02-9992464 סלמה לואיזה
בית יעקב בית יעקב רגיל בית שמש 23
מנוחה וקדושה רגיל בית שמש 12 02-9992144
דרור רגיל עלית הנוער 13 02-9912445 שרואני עירית
זמיר רגיל עלית הנוער 13 02-9912445 כהן יפעת
דוכיפת רגיל הארבל 1 02-9912164 בן-אסולי אירית
חוחית רגיל הארבל 1 02-9912164 רבן רחל
לבונה רגיל שבטי ישראל 9 02-9992465 פיקאלי אורה
פעמונית מיוחד בר אילן 9 02-9990738 זינגר סגלית
נורית מיוחד שד הדקל 14 02-9917742 ארגוב דפנה
ניצנים מיוחד בר אילן 9 02-9990738 הברפלד בלהה
ציון לאברהם רגיל אור שמח 21
יהלום רגיל נחל קטלב 1 02-9995486
לשם רגיל השושן 22 02-9995486 כהן אביגיל-י
אילה חסידה רגיל נחל עין גדי ברנע ליטל
תהילה מיוחד נחל משמר 17 02-9995132 אשכנזי אריאלה
רמות הרמה רגיל נחל רמות 5
יובל סמדר רגיל אשר 3 02-9998431 לוי רחל
לילך רמבש רגיל נחל לכיש 32 02-9920911 זרובבל רות-קמיל
תפארת החיים רגיל ז'בוטינסקי 92 02-9917330
חייה שרה,גן מס' 2 רגיל מעשי חייא 13
תורה לשמה גן מס' 1 רגיל מעשי חייא 13 02-9915838
תורה לשמה,גן מס' 3 רגיל מעשי חייא 13 02-9915838
מגן אבות רגיל נחל רביבים 14 02-9994328
אורטל רגיל הגליל 4 02-9917357 ווקר תקוה
הארבל רגיל הגליל 4 02-9917357 אלקלעי איילת-אי
הבשור מיוחד נחל לכיש 33 02-9916283 ברמלי בת-אל
זוהר רגיל נחל משמר 19 02-9917229 כהן דבורה
חרצית רגיל נחל לכיש 33 02-9917764 מנדלסון אלישבע
לוז רגיל נחל דולב 78 02-9997223 בן-מרגי ליאת-לאה
סיגלית רגיל גד 2 02-9998431 בריח רבקה
בית יעקב גן מס' 1 רגיל מנחת יצחק 15
בית יעקב - גן מס' 2 רגיל רבנו חיים הלוי 17
כלנית - אוטיסטים מיוחד רזיאל דוד 10 02-9917760 חכומה מרים
חניכי הישיבות רגיל מנחת יצחק 5
תורת הבית רגיל אמרי אמת 14
בית יעקב רגיל ריב''ל 34
בית יעקב רגיל נחל הבשור 3
בית יעקב רגיל נחל שורק 4 02-9992507
חיי שרה רגיל רבנו חיים הלוי 15 02-6587777
תורת אמך - דרך פקודי רגיל שפת אמת 33
דולב רגיל נחל דולב 78 02-9920756 סלמן גלית
מטע רגיל נחל לכיש 32 02-9920911 פדידה אוה-חפצי
מיטל רגיל עמק הזיתים 16 02-9914470 דוידוב אינגה
בת מלך רגיל רבי אלעזר 35 02-9915838
בית יעקב רגיל רשב''י 22 02-9996231
מגן אבות רגיל נחל שורק 4 02-9915101
אופל רגיל נחל רפאים 5 אמסלם רחל-מרים
בשן רגיל הגולן 15 פוגל אסתר
תרשיש רגיל ריב''ל לפה דבורה-אי
ירדן רגיל נחל דולב 47 אוזן רבקה
אלה רגיל נחל דולב 47 לוי-שפירא תמר
גלעד רגיל הגולן 15 לנדא לימור
טופז רגיל נחל רפאים 5 אלול פולה
גני הרבנית תמר רגיל נחל נועם 403
גני הרבנית תמר רגיל נחל נועם 403
בית יעקב רגיל נחל הקישון 19
מגן אבות רגיל רבי מאיר בעל הנס 02-9999798
תורת אמך רגיל רבי עקיבא 1 02-9990243
בית שמש 08 רגיל שפת אמת 28
בית יעקב רגיל אור החיים 14 02-9992382
שובו רגיל הגפן 1260 052-8392458
חניכי הישיבות רגיל רבי יהושע 22 02-9991423
תורת אליהו רגיל נחל דולב 35 050-8640064
עץ הדעת רגיל נחל משמר
עץ הדעת גן מאיר רגיל נחל נועם 9
בית יעקב רגיל ריב''ל 37
חופית רגיל נחל יעלה 2 פזנר חוה-צילה
אנפה רגיל נחל יעלה 2 דיין גילה
תורת אמך רגיל רבי יהודה הנשיא 2
גן תפארת הקדושים רגיל נחל תמנע
גן חבד רגיל קרן היסוד 10 054-7770575
אור בית שמש רגיל אור שמח 5 02-9910563
יעלה הדסה רגיל נחל ערוגות 13 054-4669976
בית יעקב רגיל בית ישראל 5 02-9911995
בית יעקב מיוחד נחל הקישון 21
בית יעקב רגיל נחל הקישון 21
גן חבד רגיל בית שמש 15 04-9992183
קדושת לוי רגיל רבי מאיר בעל הנס
סוכת דוד רגיל אמרי אמת 8 02-5000550
עטרת שלמה רגיל נחל הקישון 23 052-8495100
תלמוד תורה מוריה רגיל נחל ערוגות 17 02-9990754
תורת אליהו רגיל נחל ערוגות 56 02-9997765
סולם מיוחד ביאליק 17 02-5812123
בית יעקב רגיל נחל הקישון 38
מגן הלב מיוחד ביאליק 21 02-9924796
נודע בשערים רגיל נחל ערוגות 17 02-9995216
מגן אבות רגיל נחל אוריה 19 02-9914041
תורת הבית רגיל נחל נועם 9 052-7622299
גן סולם מיוחד ביאליק 17 02-9920968
סולם מיוחד ביאליק 17
תורת אליהו רגיל נחל ערוגות 15 02-9997765
מגן הלב מיוחד עלית הנוער 2 02-9922182
תורת הבית רגיל נחל ערוגות 28
פתחיה מיוחד נחל ערוגות 28
פתחיה מיוחד נחל ערוגות 28
אור מיוחד נחל רפאים 8 דוד ענבל
יהלום מיוחד השושן 22 גולדפילד רבקה
בית יעקב רגיל רבי צדקה יהודה 3 02-6268888
בית יעקב רגיל רבי יוסי בן קיסמא 02-6268888
בית יעקב רגיל רבי יוסי בן קיסמא 02-6268888
בית יעקב רגיל הרב מבריסק 16 02-6268888
סולם מיוחד ביאליק 17 02-9920968
יקירי ירושלים רגיל רבי ישמעאל 1 050-4143762
בית מלכה רגיל תכלת מרדכי 2 077-7112233
פתחיה מיוחד מנחת יצחק 15
פתחיה מיוחד נחל ערוגות
פתחיה מיוחד נחל ערוגות 28
שילה רגיל נחל ערוגות ברוכיאן שושנה
יסמין מיוחד הנרקיס וינטר דבורה
תת חסידי אידייש רגיל אור שמח 3 053-3199571
בית יעקב רגיל רבי צדקה יהודה 10 02-6268888
בית יעקב רגיל נחל ערוגות 11 02-6268888
בית יעקב רמת שמש רגיל נחל ערוגות 28 02-9924045
מוסדות חסידי בעלזא רגיל תכלת מרדכי 2 077-7112233
גן דרכי נועם רגיל נחל רפאים 17 02-9925273
גן דרכי נועם רגיל נחל רפאים 17 02-9925273
דרכי רחל רגיל נחל ערוגות 28 02-9924045
בית מלכה רגיל נהר הירדן 18 077-7112233
פתחיה מיוחד רבנו חיים הלוי 17
פתחיה מיוחד נחל ערוגות 28
נהר הירדן רגיל נהר הירדן
אור בית שמש מיוחד אור שמח 5 02-9910569
גני ילדים ומעונות יו רגיל בן איש חי 25
סנונית מיוחד נחל דולב אמויאל תמר
ורדים מיוחד בן אליעזר 1 טודר דבורה
מורשת שמחה רגיל בן איש חי 02-9925196
גני חסידי אידיש מס' רגיל רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
גני חסידי אידיש מס' רגיל רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
תורת אמך רגיל רבי יהודה הנשיא 2
תורת אמך רגיל רבי יהושע 22
גני חסידי אידיש מס'1 רגיל רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
תת החסידי רגיל אור שמח 9 02-9992143
מוסדות בית מלכה רגיל תכלת מרדכי 2 053-3197248
עץ הדעת לכיש ב רגיל נחל לכיש 33 02-5004283
לכיש א' רגיל נחל לכיש 33 02-5004283
לוז חנמ מיוחד נחל לוז 18 054-6202957
עץ הדעת- בן דוסתאי רגיל דובר שלום 054-6202957
נתיבות חכמה רגיל ריב''ל 37 03-6194994
תת כלל חסידי בית שמש רגיל חזון איש 12 02-5812753
תשבר 1 רגיל נחל ערוגות 11 02-5385101
תשבר 2 רגיל נחל ערוגות 11 050-4173464
תשבר 3 רגיל נחל ערוגות 11 02-9927272
פעמונים מיוחד בן עזאי 16
צלילים מיוחד בן עזאי 16
תורת משה רגיל נחל לוז 21 052-5348819
(תורת משה (גן מס 4 רגיל נחל לוז 21 052-5348819
תורת אמך רגיל תכלת מרדכי 2 02-5348819
תורת משה רגיל נחל לוז 21 02-5348819
(תורת משה (גן מס 1 רגיל נחל לוז 21 052-5348819
אור בית שמש 2 רגיל אור שמח 9 02-9910563
אור בית שמש מס 1 רגיל אור שמח 9 02-9910563
גני ילדים ומעונות רגיל נחל דולב 54
מגן הלב 1 מיוחד המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 2 מיוחד המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 3 מיוחד המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 4 מיוחד המשלט 10 02-9922187
ויזניץ בית שמש רגיל רבי יהושע 24 050-4143516
ויזניץ בית שמש 1 רגיל רבי יהושע 24 050-4143516
ויזניץ בית שמש 2 רגיל רבי יהושע 24 050-4143516
מגן הלב 5 מיוחד המשלט 10 02-9922187
פתחיה מיוחד רשב''י 22 02-6268888
תורת חסד רגיל נחל לוז 3 02-9913636
תורת חסד רגיל נחל לוז 3 02-9913636
גן רחל מיוחד הנורית 4
בנות ויזניץ 2 רגיל האדמו''ר מבעלזא 1
בנות ויזניץ 1 רגיל האדמו''ר מבעלזא 1
בנות ויזניץ 3 רגיל האדמו''ר מבעלזא 1
נחל משמר רגיל נחל משמר 4
מוסדות חסידי בעלזא רגיל תכלת מרדכי 2 072-2223234
גן מלי מיוחד הנורית 4
מורשת ירושלים רגיל נהר הירדן 16
מורשת ירושלים 3 רגיל נהר הירדן 16
טף מרים רגיל הגפן 32
בן איש חי עץ הדעת רגיל בן איש חי 13 054-6202957
מורשת ירושלים 2 רגיל נהר הירדן 16
מורשת ירושלים רגיל נהר הירדן 16
טף מרים רגיל הגפן 32
מגן הלב מיוחד המשלט 10 02-9922187
עטרת שלמה רגיל נחל הקישון 23
עטרת שלמה רגיל נחל הקישון 23
עטרה מיוחד נחל משמר 17 שיפמן חנה
שמע קולנו מיוחד נחל הקישון 26
מאיר לציון רגיל אוהל יהושע 21 053-3100350
מאיר לציון רגיל אוהל יהושע 21 053-3100350
מגן הלב מיוחד המשלט 10
בית יעקב רגיל נחל דולב 80 050-4150149
בית אליהו רגיל נחל משמר 7
בית אליהו רגיל נחל משמר 7
מגן הלב מיוחד המשלט 10
לכיש 33 ג רגיל נחל לכיש 33 054-6202957
פתחיה מיוחד בן איש חי 02-6268888
גן אפרת מיוחד הנורית 4
בנות ויזניץ רגיל נהר הירדן 41
טרום חובה לבנים יד מ רגיל רבי מאיר בעל הנס
צאן קדושים רגיל בן איש חי 2
עץ הדעת לכיש עליון ד מיוחד נחל לכיש 33 02-6702700
עץ הדעת לכיש עליון א מיוחד נחל לכיש 02-6702700
עץ הדעת - לכיש עליון מיוחד נחל לכיש 33
עץ הדעת חפץ חיים א רגיל החפץ חיים 1 02-6702700
צאן קדשים רגיל בן איש חי 2
עץ הדעת- נהר הירדן 4 רגיל