בתי ספר בירושלים – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בירושלים. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בירושלים

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
2550
יסודי
387
על יסודי
337
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
22
על יסודי
דתי
23
יסודי
23
על יסודי
מיוחד
7
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר בירושלים

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
יסודי ועליונה
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי חט"ב ועליונה
חט"ב בלבד
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
לוריא יסודי בלבד ממלכתי 19 -
אילנות מ"מ יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
מכין בנים אלחלוי יסודי בלבד ממלכתי 25 -
סאדברי ירושלים יסודי ועליונה ממלכתי 11 -
מקיף אלסלעה חט"ב + עליונה ממלכתי 28 -
ביה"ס אל-פריר יסודי ועליונה ממלכתי 28 -
תיכון בית צפאפא חט"ב + עליונה ממלכתי 23 -
עי"ס אלאימאן בנים עליונה בלבד ממלכתי 25 -
אלעזיזה עליונה בלבד ממלכתי 27 -
יפה נוף יסודי בלבד ממלכתי 23 -
המעין יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
יסודי אלחית כפר עקב יסודי בלבד ממלכתי 37 -
יסודי שכ' בית צפאפה יסודי בלבד ממלכתי 27 -
מכללת אורט עליונה בלבד ממלכתי 32 -
בית חנינה לבנים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
מקיף בית צפאפא עליונה בלבד ממלכתי 31 -
סמהר לבנות יסודי בלבד ממלכתי 30 -
תיכון צור באהר לבנות עליונה בלבד ממלכתי 26 -
בית ספר תיכון רוואד עליונה בלבד ממלכתי 17 -
גבעת גונן יסודי בלבד ממלכתי 19 -
פוירשטיין יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
פריר בית חנינא יסודי בלבד ממלכתי 33 -
בי"ס ע"י אלאספניול עליונה בלבד ממלכתי 14 -
טור מכין לבנים יסודי בלבד ממלכתי 26 -
ראשדיה עליונה בלבד ממלכתי 33 -
עופרים יסודי בלבד ממלכתי 23 -
בי"ס אשרקאת אלג'ד יסודי בלבד ממלכתי 15 -
הניסויי יסודי בלבד ממלכתי 26 -
אל אמל יסודי ועליונה ממלכתי 10 -
עי"ס אלחיה צור באהר עליונה בלבד ממלכתי 31 -
אלזהרא אלנמודג'יה יסודי בלבד ממלכתי 26 -
סואחרה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף בית חנינה חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
אלמוסתקבל אלאהלייה יסודי בלבד ממלכתי 28 -
מדרסת דאר אלמערפה עליונה בלבד ממלכתי 30 -
אום טובה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 25 -
תלי בית וגן יסודי בלבד ממלכתי 26 -
אקדמיה למוסיקה עליונה בלבד ממלכתי 35 -
אלחיה מעורב כפר עקב יסודי בלבד ממלכתי 36 -
אלהדאיה אלנמודג'יה יסודי בלבד ממלכתי 30 -
סלואן מכין לבנים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
שועפט בנות ב' יסודי בלבד ממלכתי 24 -
אלבסמה-לחינוך מיוחד. יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 7 -
בי"ס יסודי מדל איסט יסודי בלבד ממלכתי 27 -
גילה ממלכתי ב יסודי בלבד ממלכתי 21 -
רנה קסין דרכא חט"ב + עליונה ממלכתי 24 38
אלפורקאן יסודי בלבד ממלכתי 25 -
נור אלהודא אלמקדסיה יסודי בלבד ממלכתי 24 -
עיסאויה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 28 -
מקיף קשת חט"ב + עליונה ממלכתי 22 75
בי"ס דו-לשוני יסודי בלבד ממלכתי 25 80
עי"ס אלחיה סילואן עליונה בלבד ממלכתי 26 -
כפר עקב לבנים יסודי בלבד ממלכתי 29 -
רמות ממלכתי ג יסודי בלבד ממלכתי 22 -
מקיף דנמרק עליונה בלבד ממלכתי 18 -
חט"ב עיסוואיה בנות חט"ב בלבד ממלכתי 26 -
אלמוסתקבאל רוואד יסו יסודי בלבד ממלכתי 26 -
שעפט לבנות א יסודי בלבד ממלכתי 29 -
מולויה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף סליגסברג חט"ב + עליונה ממלכתי 18 28
אבו חאמד אלגזאלי יסודי בלבד ממלכתי 22 -
בכרייה אלוין ב' יסודי ועליונה ממלכתי 7 -
פסגת זאב ממלכתי א יסודי בלבד ממלכתי 22 87
חטיב פסגת זאב חט"ב בלבד ממלכתי 17 48
חט"ב ראס אל-עמוד חט"ב בלבד ממלכתי 27 -
פרומיס סקול יסודי יסודי בלבד ממלכתי 15 -
איברהמיה יסודי בלבד ממלכתי 32 -
מרכז נוער טכ' אמי"ת עליונה בלבד ממלכתי 17 -
אלפורקא יסודי בלבד ממלכתי 25 -
אלמג'ד יסודי ועליונה ממלכתי 11 -
פסגת זאב מזרח ב' ממ' יסודי בלבד ממלכתי 22 63
עירוני מסורתי חט"ב + עליונה ממלכתי 20 -
הדביר החדש יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
תיכון מקיף אלראזי יסודי ועליונה ממלכתי 27 -
אגרון גרשון יסודי בלבד ממלכתי 27 -
בן יהודה מ"מ יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
אל מוקבר תיכון לבנות עליונה בלבד ממלכתי 32 -
על יסודי מאר מטרי עליונה בלבד ממלכתי 15 -
בית חנינא חט"ב בלבד ממלכתי 24 -
פסגת זאב מערב יסודי בלבד ממלכתי 19 -
אנקורי עליונה בלבד ממלכתי 23 -
ורודת אלעהד אלאסאסיה יסודי בלבד ממלכתי 19 -
ראס אלעמוד ע"ס לבנות חט"ב + עליונה ממלכתי 26 -
גאולים א יסודי בלבד ממלכתי 23 57
מיוחד כיח לחרשים יסודי ועליונה ממלכתי 7 -
אמירה בסמא יסודי בלבד ממלכתי 19 -
אור ליידי פילאר יסודי בלבד ממלכתי 12 -
על יסודי רב נתיבי עליונה בלבד ממלכתי 18 -
על איזורי קשת יסודי בלבד ממלכתי 26 57
קדמה ירושלים חט"ב + עליונה ממלכתי 19 -
יסודי אלאימאן לבנים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
תיכון אקסלנס לבנות עליונה בלבד ממלכתי 23 -
ארגנטינה יסודי בלבד ממלכתי 24 37
ברושים יסודי בלבד ממלכתי 7 -
אטור יסודי בנים יסודי בלבד ממלכתי 29 -
יסודי אחבאב אלרחמאן יסודי בלבד ממלכתי 31 -
יסודי הר הזיתים יסודי בלבד ממלכתי 29 -
אום טובא יסודי בלבד ממלכתי 23 -
אלקודס מכין לבנים חט"ב בלבד ממלכתי 23 -
אלסונה יסודי בלבד ממלכתי 21 -
עי"ס סמהר לבנות עליונה בלבד ממלכתי 25 -
זלמן ארן יסודי בלבד ממלכתי 28 -
הטנה יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
יסודי אלחיה סילואן יסודי בלבד ממלכתי 33 -
רנסנס יסודי בלבד ממלכתי 25 -
התיכון הניסויי חט"ב + עליונה ממלכתי 24 -
בית חנינה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 26 -
מאמוניה עליונה בלבד ממלכתי 27 -
ג'רוזלם סקול עי"ס עליונה בלבד ממלכתי 28 -
פרומיס סקול על יסודי עליונה בלבד ממלכתי 31 -
מקיף בית חנינה לבנות חט"ב + עליונה ממלכתי 29 -
מעלות דפנה יד המורה יסודי בלבד ממלכתי 14 -
רעים יסודי בלבד ממלכתי 0 -
יסודי אלחיה ב. חנינה יסודי בלבד ממלכתי 22 -
חליל סכאכיני עליונה בלבד ממלכתי 21 -
טור מכין לבנות יסודי בלבד ממלכתי 35 -
טרה סנטה לבנות יסודי בלבד ממלכתי 23 -
תיכון סנט טרקמנצ'ץ עליונה בלבד ממלכתי 6 -
בית ספר אלמלאק אלסגי יסודי בלבד ממלכתי 17 -
יאנוש קורצאק יסודי בלבד ממלכתי 23 60
בכריה אלוין יסודי ועליונה ממלכתי 7 -
ע"ס אלחיה בית חנינה עליונה בלבד ממלכתי 25 -
אלנוריין יסודי בלבד ממלכתי 24 -
סלואן יסודי מעורב יסודי בלבד ממלכתי 26 -
מכין לבנות אלתורי חט"ב בלבד ממלכתי 28 -
ביה"ס אמליסון יסודי בלבד ממלכתי 26 -
בי"ס אמירה בסמה עליונה בלבד ממלכתי 28 -
סואחרה יסודי יסודי בלבד ממלכתי 24 -
פרנקל גבעת שפירא יסודי בלבד ממלכתי 19 -
תכון ליד האוניברסיטה חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
ביס שמידט קולג' בנות יסודי ועליונה ממלכתי 19 -
דאר אל חכמה יסודי בלבד ממלכתי 26 -
סלואן מכין לבנות יסודי בלבד ממלכתי 24 -
שועפט בנים ג' יסודי בלבד ממלכתי 29 -
רעות קהילה דתית חט"ב + עליונה ממלכתי 22 -
בי"ס לליקויי למידה יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 10 -
יסודי אלמסתקבל שועפט יסודי בלבד ממלכתי 33 -
תלפיות מזרח ממלכתי ב יסודי בלבד ממלכתי 25 -
חוות הנוער הציוני חט"ב + עליונה ממלכתי 26 -
חומת שמואל מ"מ יסודי בלבד ממלכתי 25 47
צלעה בנות יסודי בלבד ממלכתי 25 -
צור באהר מכין יסודי בלבד ממלכתי 28 -
רעות-אור שלום יסודי ועליונה ממלכתי 4 -
יסודי דאר אלאולאד יסודי בלבד ממלכתי 32 -
סוואחרה בנים יסודי בלבד ממלכתי 20 -
אקדמיה ע ש רובין יסודי בלבד ממלכתי 36 -
מקיף ע"ש זיו חט"ב + עליונה ממלכתי 28 -
אל סלאם חט"ב + עליונה ממלכתי 10 -
בית ספר אלעזיזה יסודי בלבד ממלכתי 25 -
אלתורי לבנות יסודי בלבד ממלכתי 27 -
צלעה יסודי בלבד ממלכתי 27 -
עמל ליידי דייויס עליונה בלבד ממלכתי 12 -
צור באהר בנים יסודי בלבד ממלכתי 22 -
אלסהל יסודי בלבד ממלכתי 12 -
רמת מוריה יסודי בלבד ממלכתי 25 47
תיכון לאומנויות יסודי ועליונה ממלכתי 22 -
תיכון צור באהר חט"ב + עליונה ממלכתי 22 -
אלגבל אלנמודג'יה יס' יסודי בלבד ממלכתי 0 -
מרכז לשיקום נוער יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
המכללה לטכנולוגיה עליונה בלבד ממלכתי 8 -
בית ספר אלזהרא יסודי בלבד ממלכתי 26 -
ראס אל עמוד לבנים חט"ב + עליונה ממלכתי 24 -
ממלכתי משואה יסודי בלבד ממלכתי 28 -
אורט רמות ע"ש י'גדיש חט"ב + עליונה ממלכתי 24 -
יסודי סנט טרקמנצ'ץ יסודי בלבד ממלכתי 10 -
בית שכונת זגיר יסודי בלבד ממלכתי 26 -
סאלד יסודי בלבד ממלכתי 21 87
בי"ח הדסה - מ. ילדים יסודי ועליונה ממלכתי 0 -
על יסודי רב נתיבי עליונה בלבד ממלכתי 18 -
יסודי מאר מטרי יסודי בלבד ממלכתי 21 -
בס תכון אבו טור בנות עליונה בלבד ממלכתי 28 -
פסגת זאב מזרח א יסודי בלבד ממלכתי 21 -
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך עליונה בלבד ממלכתי 24 -
אלפורסאן יסודי יסודי בלבד ממלכתי 20 -
אלאקאדמייה אלאקליה יסודי בלבד ממלכתי 7 -
מ"מ רחביה ע"ש דוד גו יסודי בלבד ממלכתי 27 -
בית רחל שטראוס עליונה בלבד ממלכתי 5 -
סלואן יסודי חדש יסודי בלבד ממלכתי 27 -
יסודי בנות בית חנינא יסודי בלבד ממלכתי 22 -
יובלים יסודי בלבד ממלכתי 4 -
אל-מוטראן יסודי ועליונה ממלכתי 27 -
בית הצייר חט"ב + עליונה ממלכתי 5 -
יסודי אלאימאן בנות יסודי בלבד ממלכתי 28 -
אלזהרא אלנמודג'יה עליונה בלבד ממלכתי 26 -
גואטמלה יסודי בלבד ממלכתי 19 -
ארזים יסודי בלבד ממלכתי 3 -
סאחורה מכין בנות חט"ב בלבד ממלכתי 28 -
המגשימים חט"ב + עליונה ממלכתי 5 -
זו אלנוריין עליונה בלבד ממלכתי 15 -
אחמד סאמח אלחלדי יסודי בלבד ממלכתי 20 -
חליל אלסכאכיני לבנות חט"ב בלבד ממלכתי 25 -
ברידג' אינטרנשיונל יסודי בלבד ממלכתי 31 -
אג'יאל אלקודס עליונה בלבד ממלכתי 32 -
פסגת זאב צפון יסודי בלבד ממלכתי 23 -
אלונים חט"ב + עליונה ממלכתי 7 -
כפר עקב חדש יסודי בלבד ממלכתי 24 -
המרכז להכשרה עליונה בלבד ממלכתי 32 -
בית צפאפא יסודי יסודי בלבד ממלכתי 26 -
תיכון שועפט חט"ב + עליונה ממלכתי 29 -
ג'רוזלם סקול יסודי יסודי בלבד ממלכתי 23 -
על יסודי אומליסון עליונה בלבד ממלכתי 21 -
בית ספר יסודי נור אל יסודי בלבד ממלכתי 24 -
חטיבה לגיל הצעיר יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אלנור מעון יום ים יסודי ועליונה ממלכתי 10 -
אלפורסאן אלחיה עליונה בלבד ממלכתי 20 -
אליתים אלערבי עליונה בלבד ממלכתי 28 -
איבן אל-היית'ם חט"ב בלבד ממלכתי 26 -
טרה סנטה גבשה בנים יסודי ועליונה ממלכתי 22 -
אלמוסתקבל אלאהלייה עליונה בלבד ממלכתי 31