בתי ספר בכפר קאסם – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בכפר קאסם. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בכפר קאסם

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
47
יסודי
8
על יסודי
4
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
26
על יסודי
דתי
-
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
7
יסודי
7
על יסודי
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בכפר קאסם

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
אלזהרא רגיל כפר קאסם 03-9071201 הנדי אמינה
אלזהרא רגיל כפר קאסם 03-9071201 עאמר עביר
אלזהרא צמוד 3 רגיל כפר קאסם 03-9071201 עאמר אשגאן
דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
אבן רושד רגיל כפר קאסם 03-9071718 עיסא מרוות
אל גנאן מיוחד כפר קאסם 03-9071481 חגלי זינב
אלזהרא רגיל כפר קאסם 03-9071201 טאהא מאסה
אבן רושד רגיל כפר קאסם 03-9071718 בדיר ניהאד
יסודי ו 2 רגיל כפר קאסם 03-9073699 אלעקילי עזיזה
יסודי ו 2 רגיל כפר קאסם 03-9073699 עיסא מנאל
אלאמאל מיוחד כפר קאסם 03-9071718 עיסא גאדה
אבן רושד רגיל כפר קאסם 03-9071718 עיסא תחייה
ליקויי שמיעה מיוחד א- רדואן 5 052-3649619 בדיר מאי
ניצני אפאק רגיל כפר קאסם 03-9363552
גן חובה רגיל כפר קאסם עאמר-שיך-עיסנג'את
אל עומריה רגיל כפר קאסם 03-9370783 ראבי תגריד
אל עומריה רגיל כפר קאסם 03-9370783 עיסא הילא
אל גזאלי רגיל כפר קאסם 03-9370182 בדיר אמל
אל גזאלי רגיל כפר קאסם 03-9370182 גאבר פירוז
אל גזאלי רגיל כפר קאסם 03-9370182 עודה לינא
אל מנאר רגיל כפר קאסם 03-9379266 עאמר סלוה
אל מנאר רגיל כפר קאסם 03-9379266 טהה נגווא
אל מנאר רגיל כפר קאסם 03-9379266 עיסא אבתיהאג
ניצני אופקים רגיל כפר קאסם 111
דאר אלארקם אלפרדוס רגיל כפר קאסם
דאר אלארקם אלהודא רגיל כפר קאסם
דאר אלארקם אלמחבה רגיל כפר קאסם
דאר אלארקם נדאא אלאק רגיל כפר קאסם
דאר אלארקם אלזהור רגיל כפר קאסם
בראעם אפאק רגיל א- סולטאני
ניצני שלום רגיל א- סולטאני 154 050-8234458
גן עיכוב התפתחותי מיוחד א שוהדא עיסה לנא
אלעאטא מיוחד א-רוודא 03-9754950 עיסא פתחיה
01 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
02 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
03 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
04 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
05 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
06 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
07 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
08 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
09 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
10 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
11 -דאר אלארקם רגיל כפר קאסם 03-9379446
01 -ניצני אפאק רגיל כפר קאסם 03-9363552
02 -ניצני אפאק רגיל כפר קאסם 03-9363552
03 -ניצני אפאק רגיל כפר קאסם 03-9363552
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.