בתי ספר בנתניה – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בנתניה. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בנתניה

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
380
יסודי
55
על יסודי
27
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
26
יסודי
25
על יסודי
דתי
26
יסודי
25
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
6
על יסודי

מפת בתי הספר בנתניה

  שם שלב חינוך
יסודי ועליונה
חט"ב + עליונה
יסודי בלבד
עליונה בלבד
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
נוה הדר יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
מקיף ע"ש אלדד חט"ב + עליונה ממלכתי 30 -
עירוני מקיף שי עגנון חט"ב + עליונה ממלכתי 30 -
איתמר בן אב"י יסודי בלבד ממלכתי 28 63
מכללת הרמלין להנדסה עליונה בלבד ממלכתי 17 -
ביאליק יסודי בלבד ממלכתי 23 87
דורה לאומנויות יסודי בלבד ממלכתי 25 -
שורשים יסודי בלבד ממלכתי 22 -
שזר יסודי בלבד ממלכתי 21 23
ע"ש נעמי שמר יסודי בלבד ממלכתי 28 -
רימלט יסודי בלבד ממלכתי 29 100
אילן רמון יסודי בלבד ממלכתי 29 -
יהודה הלוי חט"ב + עליונה ממלכתי 7 -
מרכז נוער ממלכתי עליונה בלבד ממלכתי 13 -
תכון ת"א שלוחת נתניה עליונה בלבד ממלכתי 26 -
ק.ח אורט יד ליבוביץ חט"ב + עליונה ממלכתי 28 40
אלומות יסודי בלבד ממלכתי 23 -
עירוני משה שרת חט"ב + עליונה ממלכתי 28 73
נורדאו יסודי בלבד ממלכתי 21 -
לאה גולדברג יסודי בלבד ממלכתי 30 -
יונתן יסודי בלבד ממלכתי 31 -
הלל צור יסודי בלבד ממלכתי 33 -
קרית רבין ממ' חדש יסודי בלבד ממלכתי 28 90
מ"מ תשרי יסודי בלבד ממלכתי 29 -
גוונים יסודי בלבד ממלכתי 7 -
מקיף טשרניחובסקי חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
גימנסיה נתניה עליונה בלבד ממלכתי 17 -
עיר ימים יסודי בלבד ממלכתי 27 -
מקיף אורט ע"ש גוטמן חט"ב + עליונה ממלכתי 26 -
בארי יסודי בלבד ממלכתי 29 -
דבורה עומר יסודי בלבד ממלכתי 30 -
ע"ש אהרון דוידי יסודי בלבד ממלכתי 25 -
הרצוג יסודי בלבד ממלכתי 28 70
רזיאל יסודי בלבד ממלכתי 27 -
אלון יסודי בלבד ממלכתי 24 -
מ"מ מנחם בגין יסודי בלבד ממלכתי 31 -
שמרית יסודי בלבד ממלכתי 32 -
ישיבת בני עקיבא חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 26 75
חט"ב ותיכון שפירא חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 22 -
אמי"ת אורגד יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
דרכי אבות יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
ממ"ד ישורון יסודי בלבד ממלכתי דתי 32 -
ממ"ד בית מרגלית יסודי בלבד ממלכתי דתי 31 -
ממ"ד חבד בנות ח.מושק יסודי בלבד ממלכתי דתי 23 -
מורשה יסודי בלבד ממלכתי דתי 7 -
תורני ואולפ' בר אילן חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 31 -
חט"ב תיכון ריגלר חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 26 30
ת"ת ברקאי יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
ממ"ד קרליבך יסודי בלבד ממלכתי דתי 35 -
ממ"ד רש"י יסודי בלבד ממלכתי דתי 23 -
ממ"ד תחכמוני יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 23
אמי"ת עמיטל יסודי בלבד ממלכתי דתי 21 -
ממ"ד חבד בנים ד.מנחם יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 -
מורשת זבולון ק.רבין יסודי בלבד ממלכתי דתי 28 93
מח' ילדים לניאדו יסודי ועליונה ממלכתי דתי 0 -
תיכון בית חנה עליונה בלבד ממלכתי דתי 29 -
בר אילן בנים חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 26 -
אביחי יסודי בלבד ממלכתי דתי 31 -
ממ"ד יבנה יסודי בלבד ממלכתי דתי 23 -
בית חנה יסודי בלבד ממלכתי דתי 31 -
ממ"ד עוזיאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 30
ממ"ד נועם יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 88
רועי קליין יסודי בלבד ממלכתי דתי 31 60
מרכז נוער ממ"ד עליונה בלבד ממלכתי דתי 12 -
ישיבת דברי חיים עליונה בלבד חרדי 32 -
נחלת שמואל עליונה בלבד חרדי 26 -
ישיבת עטרת מתתיהו עליונה בלבד חרדי 17 -
תת שערי ציון מנחת שי יסודי בלבד חרדי 20 -
עוללים יסודי בלבד חרדי 24 -
שובו נתניה-מעורב יסודי בלבד חרדי 27 -
ישיבת תורת מנחם עליונה בלבד חרדי 39 -
בית מרגלית עליונה בלבד חרדי 32 -
הדר ישראל יסודי בלבד חרדי 16 -
ת"ת חורב יסודי בלבד חרדי 30 -
ת"ת אור לציון יסודי בלבד חרדי 27 10
תיכון בית יעקב עליונה בלבד חרדי 31 -
בית רבקה עליונה בלבד חרדי 20 -
בנות מלך יסודי בלבד חרדי 22 15
בית יעקב נתניה יסודי בלבד חרדי 28 -
עוז והדר יסודי בלבד חרדי 18 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בנתניה

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
תת דרכי אבות רגיל החוזה מלובלין
תת דרכי אבות רגיל החוזה מלובלין פיליפ יצחק
חבד רגיל נורדאו 16 סויסה חנה
גני הדסה רגיל הגר''א 4
ההרדופים רגיל דוכיפת 8 09-8846048 יהלום עתליה
הגרניון רגיל דוכיפת 8 09-8623397 חגי-יגר זהבה
צליל מיוחד רייך בני 2 09-8622248 תורג'מן ורד
אגוי רגיל נתניה 4 09-8627487
אגוי רגיל גבע 5
הזהבית רגיל לנדאו שמואל 19 09-8826978 פרחן אהובה-בת
העירית רגיל לנדאו שמואל 19 09-8826978 חדד רבקה
איריס הארגמן רגיל אירוס הארגמן 5 09-8653505 פז מילי
אירוס הארגמן רגיל אירוס הארגמן 22 09-8653505 לוזון-אלימלךתמי
תפארת רגיל רבי עקיבא 9 09-8626571 שר מרים
השבח רגיל רבי עקיבא 9 09-8626571 שכטר חיה-שרה
אילנית מיוחד דיין שמואל 21 09-8323677 קלנר-נטל צילי
התורמוס רגיל רות המואביה 4 09-8626804 אמגר סיגל
הלילך רגיל רות המואביה 4 09-0862804 אטלן שמחה
בית הרשש רגיל הנביאים 27 09-8654655
כחלילית ההרים רגיל נר הלילה 7 09-8658642 ביגל ענבל
יובל רגיל נר הלילה 7 09-8658642 אור חנה-לאה
רוממות רגיל רבי מאיר 8 09-8329826 משי-זהב מלכה
זרחה השמש ליעקב רגיל נחמיה 28 09-8351803
הגבסנית רגיל גור מרדכי 9 09-8851686 אורן מירי-מרי
קיפודן רגיל גור מרדכי 9 09-8851686 בשן מיכל
אגוי רגיל שפירא אברהם 9 052-3770800
עוללים רגיל מורדי הגטאות 15 09-8323101
עוללים רגיל אברבנאל 30 09-8621551
גן אגוי רגיל הס משה 18 09-8626808
סקרנל 2 רגיל עציון 34 050-7574545
תות רגיל לוי אשכול 10 09-8658825 ראובני סיגל-סיל
במבוק רגיל לוי אשכול 10 09-8658477 לוי מיה
היקינטון רגיל התור 7 09-8620805 גרבי שני
פרחי הבר רגיל התור 7 09-8826981 בנוז בטי
ערמון רגיל מעפילי אגוז 5 09-8351991 שוורצבורד אירינה
הלבונה רגיל הרב אונטרמן יהודה 09-8847148 לדאני חנה
המור רגיל הרב אונטרמן יהודה 09-8847148 סודר חגית
גן ילדים חבד רגיל גורדון 42 09-8653770
חטיבה צעירה 2 רגיל גור מרדכי 4 09-8359431
מורשת זבולון 1 רגיל החינוך העברי 1 09-8828708 לוי יסמין
גן הסהר רגיל הרב אונטרמן יהודה 09-8626952 ארביב דינה
מורשת זבולון 3 רגיל החינוך העברי 1 09-8828708 תשובה איריס
העגורים רגיל ליבר זאב 4 09-8828345 להב אורנה
הקשת רגיל ליבר זאב 4 09-8828972 אלוף שמחה-סימ
חטיבה צעירה 3 רגיל גור מרדכי 4 09-8359423
חופית רגיל שמורק 25 09-8358767 מיכאל איריס
הלוטם רגיל בורוכוב 7 09-8622248 דנן אוסנת
השחף רגיל ירמיהו 5 09-8356007 ויסמן הדס
הסחלב רגיל גוטמכר אליהו 2 09-8623841 לוי גלית
האנקור רגיל שמואל 40 09-8653859 מאור חיה
נעם רגיל נורוק 10 09-8627095 שושן אושרת-בר
הצפרנית רגיל השבעה 19 09-8826976 עשרי רננה
המרגלית רגיל שמורק 28 09-8652336 סופר זיוה
הלוטוס רגיל שרעבי 7 09-8652404 בן-מרדכי שושנה
הפטל רגיל מלאכי 5 09-8356007 ניאזוב מרים
השקמה רגיל עציון 25 09-8626815 עזרא יסמין
התאנה רגיל שמואל הנציב 25 09-8617129 תייר מזל
הברבור רגיל בר יהודה 15 09-8652307 אלמקיאס אורלי
אורות אברהם רגיל רותם 2 09-7715706 פרל רעות-חנה
החבצלת רגיל יוחנן הסנדלר 5 09-8610162 לגזיאל אילנה
השיר רגיל החוזה מלובלין 18 09-8618630 ישראלי רחל-ליבא
הארז רגיל מוהליבר 7 09-8827261 סודר זמירה
הסביון רגיל יהודה הנשיא 21 09-8623191 שרוני לאה
אירוס הארגמן רגיל אירוס הארגמן 87 09-8653798 רדמרד-זידן חן-חדוה
מקור החסידה רגיל קאפח יחיא 9 09-8653640 סמייה עדנה
העיט רגיל סטופ 23 09-8652337 בטיטו יפה
הדרור רגיל מנדלי מוכר ספרים 09-8652423 לנדוי רויטל
השבולת רגיל השבעה 24 09-8619486 תשובה רות
הצבעוני רגיל זומרשטיין 22 09-8626999 תורגמן מיכל
ניצנים מיוחד רייך לאון 2 09-8616188 עוזיאל נטלי
ק. צאנז __ בנים רגיל החוזה מלובלין 13 09-8840775 לונגר יעקב-יוס
החלמונית רגיל זייד אלכסנדר 24 09-8323985 שמואל אושרה
השלו רגיל גור מרדכי 9 09-8852160 אליהו מרן
האלה רגיל עציון 2 09-8617055 לוגסי פזית
הנשר רגיל הלפרין ירמיהו 5 09-8626814 כהן דליה
הזית רגיל עמק חפר 35 09-8613095 קיפור אריאלה
השנית רגיל ברודצקי 20 09-8614851 מלכה אהובה
הפיקוס רגיל ד''ר אבו שדיד אברה 20 09-8613598 ירוחם דפנה
הכוכבית רגיל בן אליעזר 51 09-8622152 גרין לבנה
סלעים מיוחד בארי 5 09-8820295 בן-סימון דבורה
היערה רגיל שלונסקי 46 09-8653641 לוי אביטל
החופמי רגיל לוי אשכול 31 09-8356706 מינס מיכל
רימון רגיל מקדונלד 26 09-8626806 חדד מיטל
האטד רגיל יהודה הלוי 35 09-8333442 אלקובי זיוה
תהילה רגיל רבי מאיר 7 09-8620236 ויזל מלכה
החרצית רגיל שד ניצה 8 09-8336507 ז'רבי סגלית
הדובדבן רגיל גליקסון 27 09-8626114 סאסי נחמה
הנרקיס רגיל הנרקיס 1 09-8616144 הורן צפנת
עפרוני רגיל לוין אריה 10 09-8652313 בייקר אודליה
הרותם רגיל יפתח הגלעדי 12 09-8610182 חדד רבקה
נר הלילה רגיל זייד אלכסנדר 24 09-8323980 בן-בסן אילנה
נזמית רגיל תחכמוני 09-8333442 לוגסי צפרירה
החבצלות רגיל תחכמוני 35 09-8333448 נשיא מרים
הלימונית רגיל שפירא אברהם 11 09-8612345 לוי מלכה
הסיגליות רגיל רייך לאון 2 09-8842714 כהן אהובה
האשל רגיל עציון 25 09-8611430 אבו-חצירא אביגיל-מ
אביבים מיוחד חטיבת גבעתי 5 09-8629669 כריסי לימור
קשת מיוחד הרימון 2 09-8840131 וילר אורה
חיננית מיוחד אצ''ל 6 09-8840131 לבני-דגן עינת
אילן מיוחד קצנלסון יצחק 7 09-8619677 אליהו יעל-נעמה
מרים רומן רגיל שפירא אברהם 15 09-8612224 שביט אלירן
החמנית רגיל עציון 2 09-8617055 גניש יפית
הדקל רגיל הרב קוק 18 09-8626805 לייזר אורלי
הנורית רגיל נחמיה 25 09-8358505 מליחי אירינה
הטווס רגיל שמורק 28 09-8652336 שרון לוטם-פרח
החסידה רגיל סטופ 22 09-8652337 בן-מנחם אודליה
ההדרים רגיל בילינסון 16 09-8622238 לוי הדסה
קיסוסית רגיל יוספטל 10 09-8615429 אמית אסתי
הרקפת רגיל זומרשטיין 22 09-8626999 לופוביץ תקוה
שפרירה רגיל עמק חפר 35 09-8820988 רוזנשיין ורדה
השעורה רגיל לבונטין 34 09-8611887 קבקוב אנה
היסעור רגיל שד גולדה מאיר 24 09-8626813 קאיקוב סילביה-ס
דרורים מיוחד קצנלסון יצחק 09-8653642 חזני ויקי-הוד
הורדים רגיל גורדון 42 09-8623545 דוד זהר
הזמיר רגיל מנדלי מוכר ספרים 09-8652423 גוטליב אלה
סתונית רגיל וולפסון 17 09-8618134 ניב אסתר-שרו
צלף רגיל השבעה 19 09-8826976 שושן תרצה
הצופית רגיל מעפילי אגוז 5 09-8850839 לוי-דרזי אורית
התמר רגיל מונטיפיורי 09-8610984 אלימלך סיגל
האיה רגיל מלאכי 5 09-8652319 גולן עדי
חגלה רגיל סבידור מנחם 09-8852160 לבנון-רג'ואןדנה
צפרני החתול רגיל לבונטין 34 09-8611887 בעל-צדקה-סעיפלו
השושן הצחור רגיל לוי אשכול 31 09-8656154 יוספוב מימי-מרי
הצפורן רגיל רייך לאון 2 09-8616154 חורש מיטל-אסת
האורן רגיל שדה יצחק 9 09-8626811 צור-חגאג אביבית-פ
הורד רגיל השבעה 19 09-8619486 נובק מריאנה
הדוכיפת רגיל מעפילי אגוז 5 09-8850839 געש גילה
שלהבית רגיל טשרניחובסקי 9 09-8619652 לויאן-כהן אורנה
נעם רגיל נורוק 10 09-8627095 חכמי חביבה-אמ
הצאלון רגיל יאיר 17 09-8614125 מליחי ענת
הנוריות רגיל יהודה הנשיא 36 09-8623191 דרויש מורן
עפרון רגיל קצנלסון יצחק 13 09-8652365 קלה לילי
החרוב רגיל בר אילן 1 09-8624176 פורמן דיאנה
הנרקיס רגיל הנרקיס 1 09-8616114 סאסי סימה
תורני רגיל הרב רפאל 12 09-8654024 טחלוב אירן
החצב רגיל זומרשטיין 9 09-8616188 אלשר נאוה
השלמון רגיל ברודצקי 20 09-8614851 קוטיגרו אבלין
השקנאי רגיל נתן המשורר 2 09-8652354 שאבי-מרוביץ גלית
האלון רגיל השבעה 24 09-8619369 אוחיון סמדר
היונה רגיל נתן המשורר 1 09-8652354 צדוק דורית
השקד רגיל ההסתדרות 6 09-8623396 דובגניץ' סבטלנה
אגמיה רגיל הרב רפאל 12 09-8857820 מושקוביץ פירה-אסת
הסנוית רגיל שמואל 40 09-8651646 קריימר מילי
הינשוף רגיל לוי אשכול 31 09-8356706 כהן חנה
הניסנית רגיל הלפרין ירמיהו 6 09-8626814 ריאחי קרן-איבט
אירוס הארגמן רגיל חבצלת החוף 87 09-8653798 סער יפית
אורות מרדכי רגיל שניאור זלמן 25 09-8652357 דידי בת-חן
הגפן רגיל בר אילן 3 09-8820897 דורות שרה-לילי
הסמדר רגיל לוין אריה 10 09-8652313 קופרשמיט קלרה-פאו
שרקרק רגיל שד גולדה מאיר 29 09-8654416 אורן דורית-וי
המרגניות רגיל מורדי הגטאות 9 09-8618283 הדר אורית
שקדיה רגיל ברודצקי 29 09-8614279 ירוחם אורית
השיטה רגיל יאיר 17 09-8619652 תירם זוהרה-ג'
אמנון ותמר רגיל שד ניצה 8 09-8336507 תורגמן רינת
האתרוג רגיל פינס 10 09-8848211 עזרא יהודית
גן ילדים חבד רגיל שמורק 1016 09-8653770
סקרנל רגיל שיטרית 21 052-2857127
אפרוחים רגיל ליבר זאב 4 09-8613107 בניטה שימרית
פרפר רגיל ליבר זאב 4 09-8870963 ארצי דפנה
הגולן רגיל הרב הרטום שמואל 33 09-8822586 ברדה אביטל
דולפין רגיל הגולן 5 09-8626818 שינפלד אדריאנה-
צדפים רגיל חטיבת גבעתי 14 09-8652481 יחזקאל דנית
ארגמן רגיל חטיבת גבעתי 14 09-8652502 טרבלוס מרים-מיר
ערבה רגיל הקליר 3 09-8352197 רונן-שילה ליאה
חוחית רגיל הקליר 3 09-8355986 דהן אורטל
המרווה מיוחד קאפח יחיא 4 09-8653640 עמרני מיכל
השושנה מיוחד אצ''ל 6 09-8613018 חממי אורי-רונ
צבר מיוחד נחמיה 25 09-8358505 אגרונוב גל
אקליפטוס מיוחד הזמיר 27 09-8873056 דסה חן
תפוז רגיל שמעון 1 09-8843378 הראל עופרה-טו
הכתום רגיל שמעון 1 09-8827017 זהר-יחזקאל לימור
ברקן רגיל ליבר זאב 4 09-8331322 הרשקוביץ-שקדמתת
הדס מיוחד רייך בני 2 09-7495086 שחף מיטל
פרחים רגיל בני בנימין 4 09-8650689 לריאן-סבן אורית
דודאים רגיל בני בנימין 4 09-8851941 עמוס רבקה
חטצ הרצוג1 רגיל אשר 5
חטצ הרצוג2 רגיל אשר 5
חטצ הרצוג3 רגיל אשר 5
הכוכב רגיל תשרי 5 רוזמרין-חנוכנעמה
הרון רגיל רבי מאיר 8 09-8615630 שפיצר שרה
התוכי רגיל הזמיר 27 09-8846048 דורושב ילנה
טופז רגיל אייר 8 כחלון אתי
שוהם רגיל אייר 4 טופ שימרית
ברקת רגיל אייר 2 09-8336848 חלפון איילת
בית מרגלית_נתניה רגיל הפורצים 23 052-2527771
שנהב רגיל הרב הרטום שמואל 37 יעיש שרית
הכוכבן רגיל הרב הרטום שמואל 33 עמר דינה
ספיר רגיל הגולן 5 ויצמן וירוניק
העולש רגיל הרב הרטום שמואל 33 סויסה טובה-אוד
תפוז מיוחד בר אילן 3 מזור לילך-ליל
גני הדר ישראל רגיל הנביאים 21 077-2080041
התבור ממ' רגיל הרב הרטום שמואל 33 חדד אושרה
הארזים ממ' רגיל אדר 3 09-8620426 אביטוב דניאלה
תדהר ממ' רגיל תשרי 12 שער אירית-אי
ירדן ממ' רגיל הרב אונטרמן יהודה גוטמן פיגא
חרמון ממ' רגיל הרב הרטום שמואל 33 דוראי טל
כרמל רגיל ברוש 2 קטרי מאיה
תרשיש ממ' רגיל תשרי 5 בשן אינגריד-
ענבר ממד רגיל ברוש 6 גואטה עינבל
עורבני מיוחד שניאור זלמן 25
כרכום מיוחד יפתח הגלעדי 12 מרום-גולן דפנה
שלדג מיוחד שניאור זלמן 25 בביץ' אילנית
פעמונית רגיל אדר 3 חוכימה אסנת
כנרית רגיל תשרי 12 חג'ג' דגנית
יסמין רגיל ברוש 6 שפירא ענת
כלנית רגיל ברוש 6 קינן אפרת
אגוז רגיל הרב אונטרמן יהודה 03-8840673 חדד אפרת-לימ
אלמוג רגיל הרב אונטרמן יהודה 09-8871016 הרטמן מלכה
כליל החורש מיוחד שמואל 40 עמרם חבצלת
אלמוגן מיוחד דיין שמואל 21 09-7671207 ישר אביגיל
דבורנית מיוחד שניאור זלמן 25 09-8851997 רוזנטל ז'אנה
משה 4 רגיל בן ציון 27 09-8355866
עוללים רגיל אברבנאל 30
זרחה השמש ליעקב רגיל יחזקאל 11 09-8351803
זרחה השמש ליעקב רגיל יחזקאל 11 09-8351803
זרחה השמש ליעקב רגיל יחזקאל 11 09-8351803
הבושם רגיל שפיגלמן אברהם 23 09-8322710 מנסבך שירן-ג'נ
פרג רגיל שפיגלמן אברהם 23 כהן שמעית
האלונים 12 רגיל הארז 16 קליין שיר-לי
האלונים 59 רגיל הארז 16 יאנטובסקי סבינה
המורן 505 רגיל המורן 4 יוחאי מאירה
המורן 93 רגיל המורן 4 יצחק גלית
צלילים 206 רגיל משפחת מלבסקי 8 גורדון הני
מרכז גני ילדים מיוחד הנביאים 27 077-9357002
נתניה 03 רגיל שפירא אברהם 12 09-8627486
נתניה 02 רגיל שפירא אברהם 12 09-8627486
רשות עיר חבד גילאי 4 רגיל מסריק 13
רשות עיר חבד גילאי 3 רגיל מסריק 13 09-8653770
טורקיז רגיל אייר 8 קליימן נדי
המכבים רגיל אייר 2 סויסה חנה
אור 1 רגיל השיזף 12 09-8619456 בוסקילה ענבל
אור 2 רגיל השיזף 12 09-7739679 אדן גלית
פז רגיל אייר 8 דוד מיטל
מיתר רגיל משפחת מלבסקי 8 דאבוש עליזה
פנינה רגיל אייר 8 כהן גרציה
אשד מיוחד רמבה אייזיק 8 09-8612561 כהן לאה
ריטה מיוחד שמורת נחל שורק 09-8629669 אלגלי נופר
הברוש רגיל הרב קוק 18 09-8626805 זגדון דליה
הנחליאלי רגיל רוטנברג 12 09-8652308 מארי לנדה
הפרדס רגיל השבעה 24 09-8619369 מסילתי שני
לוע הארי רגיל יוספטל 10 09-8625064 בן-דויד גינה
שערי ציון רגיל עולי הגרדום 27 09-8335994
גן פינוקי רגיל ההשכלה 1
גן אלונה רגיל התלתן 24
דרכי משה_5 רגיל אבן גבירול 14
גן חבד רשות מרכז נתנ רגיל גרונר דב 9
אלמון רגיל הגלעד 6 09-8347968 קופרמן אילנה
אגמון רגיל בר אילן 14 09-9745063 חן ורדית
אגמים רגיל שמורת נחל שניר 3 09-7664403 פרוסט מיכל-פול
איצטרובל רגיל בת חן 3 09-8853045 עמר מיטל
ארגמנית רגיל הרב הרטום שמואל 37 09-7495616 לוק פסיה-בת-
סייפן רגיל קצנלסון יצחק 7 בן-יעיש רחל
ורדית רגיל הגלעד 6 מנזיגורסקי אוה-ראוב
חלבלוב רגיל בארי 33 יגיאיב אלה
יבנה רגיל יבנה 4 אטיאס שמחה
כינור רגיל משפחת מלבסקי 8 קישון ניקול
בר-אילן רגיל בר אילן 1 09-8320970 טסלר אורית
נבל רגיל משפחת מלבסקי 6 פרידר סיון
נחלים רגיל שמורת נחל שניר 3 סגל סימה
פטוניה רגיל רייך בני 2 טורזמן נתי
פקאן רגיל רייך בני 2 שור עינב
צוקית רגיל הגלעד 6 קרישטל קרן
ציפור גן עדן רגיל רייך בני 2 נעימה סיגלית
קקטוס רגיל רייך בני 2 דבש ליאורה-ל
שדמית רגיל בורוכוב 7 גוילי-גלעד אודליה
שיזף רגיל בת חן 3 שעיה גלי
שרך רגיל בר אילן 14 סיקסיק שימרית-ז
שרביטן רגיל בר אילן 14 הרשטיק אביטל
גומא מיוחד מוצקין 3 09-8357658 צייטלין לריסה
כוכבי אור רגיל ילין 16 09-8616130
אגמית רגיל בארי 33 09-8669946 נחום אורטל
עוז ישראל רגיל בוסל 44 כהן אילנה
כרמים רגיל הרב איפרגן שלום 9 תומר לילך-רוז
גלבוע רגיל הרב איפרגן שלום 9 אדיב ליאת
אשבל רגיל הרב איפרגן שלום 9 09-7684564 כנען-לוי קרן
אהבת ישראל רגיל בוסל 46 09-7682590 בן-הרוש מרים
אפק רגיל דורי יעקב 6 09-7684996 להב פרח
אביבית רגיל דורי יעקב 6 09-7667532 ברנס עינב
ענבל רגיל זייד אלכסנדר 20 וינדר שני-דיאן
צורית רגיל הרב איפרגן שלום 9 מריטה מרים זוארץ
סלסלי כסף רגיל רמבה אייזיק 8 סיידיאן עדי
צמרת רגיל רמבה אייזיק 8 אפרתי נטלי-אמה
ערבי נחל רגיל שמורת נחל שורק 5 חלפון דנה
גרגיר הנחלים רגיל שמורת נחל שיזף 28 09-7725783 עמוס צופיה
גן חבד חובה בנים רגיל דניאל 3 09-7498391
תורני רגיל רותם 2 צרויה מור
אילנות רגיל הרב איפרגן שלום 9 09-7683468
חלילית רגיל מול עמנואל 1 בן-עמרם נטלי
אנפית רגיל מול עמנואל 1 09-7725963 מימון מיכל
התלתן רגיל יאיר 17 אסבג ריקי
אדמונית רגיל יאיר 17 09-7685042 ינקו לירון
דולב מיוחד אצ''ל 09-7748968 שבת-אשר קורין-הל
נירית מיוחד רותם טסה סימון
אזדרכת מיוחד רותם 09-7685518 דלל ורוניק
מצילות החוף מיוחד אצ''ל גרדינריו מור
גן חובה עיר בנות רגיל רבי עקיבא
נתניה 13 רגיל לילינבלום
נתניה 01 רגיל שפירא אברהם 12
ת"ת דרכי אבות רגיל החוזה מלובלין 13 050-4145133
ת"ת דרכי אבות רגיל החוזה מלובלין 13 050-4145133
בנות מלך רגיל בן ציון 27 050-6905515
מנגו רגיל צור צבי 1 רובינשטיין-שעכסה
אשכולית רגיל מקדונלד 8 09-7650539 דאדי שמרית
שזיף רגיל מקדונלד 26 יחיאל פלורה
סיגלית רגיל הרב איפרגן שלום 11 כהן מירה
טנא רגיל הרב איפרגן שלום 11 הייסר לילך-ליל
קורנית רגיל זייד אלכסנדר 20 ברמי גל
פעמונים רגיל נתן יונתן 3 עשור ענת-נתי
חוף הים רגיל נתן יונתן 3 גלברג-בן-דודמיכל-גי
דקלים רגיל שמורת נחל שיזף 28 09-8352087 זוהר שלי
אצבעונית רגיל בר אילן 3 09-8618338 אלגרבלי רחל-נועה
אגס רגיל צור צבי 1 09-8344570 נעים חגית
סתיו רגיל הרב איפרגן שלום 11 חלפון סיון
בראשית רגיל הרב הרטום שמואל 37 09-8348793 גחתאן יונית
לשון הים רגיל שמורת נחל שיזף 28 אהרוני חנה
סהרון רגיל טשרניחובסקי 9 הלל שני
צדף רגיל בר אילן 14 פרי טלי
בנות מלך רגיל בן ציון 27 050-6905515
בנות מלך 4 רגיל אצ''ל 1 050-6905515
בנות מלך 3 רגיל אצ''ל 1 050-6905515
בנות מלך 5 רגיל אצ''ל 1 050-6905515
גלאור מיוחד לח''י 13 צדוק תאיר
מפל מיוחד מול עמנואל 1 פרידמן ליאת
פלג מיוחד שכ נאות גולדה 29 שר אנה
שחר מיוחד סטופ 8 צויגנבוים-אלעדי