בתי ספר בפתח תקווה – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בפתח תקווה שכונה אזור תעשיה סגולה. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד באזור תעשיה סגולה, פתח תקווה

כמות מוסדות חינוך בשכונה
גני ילדים
22
יסודי
3
על יסודי
3
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
-
יסודי
-
על יסודי
דתי
28
יסודי
30
על יסודי
מיוחד
-
יסודי
-
על יסודי
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים באזור תעשיה סגולה, פתח תקווה

  שם סוג חינוך
רגיל
מיוחד
כתובת טלפון מנהלת הגן
מס' 305 רגיל רמב''ם 33 דהן צפורה
גן נשי אגוי רגיל רבי עקיבא 19
גן עירוני מס' 304 רגיל רמב''ם 33
נשי אגוי רגיל הראשונים 5
תת ר' עקיבא מרכז רגיל אחיעזר 8 03-6181383
בית טובה - תפארת אלע רגיל בן פתחיה 18
אחיה מיוחד רבנו אשר 7 03-5782961
144 רגיל הרב שר 13
563 מיוחד הרב שר 17
01 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
02 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
03 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
04 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
05 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
06 -בית טובה - תפארת רגיל בן פתחיה 18
01 -תת ר' עקיבא מרכז רגיל אחיעזר 8 03-6181383
02 -תת ר' עקיבא מרכז רגיל אחיעזר 8 03-6181383
03 -תת ר' עקיבא מרכז רגיל אחיעזר 8 03-6181383
חינוך מובחר רגיל בן פתחיה 18 03-5705383
חינוך מובחר רגיל בן פתחיה 18 03-5705383
עטרת אסתר 19 רגיל רמב''ם 3 03-6189018
531 מיוחד רבנו אשר 8 03-5776186
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
רמת השכלה באזור
גרים בשכירות
ציון גולשים על הכתובת
4.1
מתוך 5
"בקרבת גני ילדים בתי ספר בריכה ומרכז מסחרי"
אסירי ציון 60, פתח תקווה
"קרוב לכל מקום"
רמב"ם 40, פתח תקווה
"מעורבת"
דון יצחק אברבנאל 18, פתח תקווה