מדד הנדל"ן

פרוייקטים חדשים באזור
קרית גת
מגדלי סמדר
ההזדמנות הגדולה שלכם!
פרטים נוספים
שדרות
בראשיתא
מגורי בוטיק מ- 979,000 ?
פרטים נוספים
מחשבונים