בתי ספר באשדוד – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים באשדוד. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד באשדוד

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
552
יסודי
85
על יסודי
48
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
25
על יסודי
דתי
21
יסודי
20
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
6
על יסודי

מפת בתי הספר באשדוד

  שם שלב חינוך
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי בלבד
יסודי ועליונה
יסודי חט"ב ועליונה
חט"ב בלבד
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
מקיף א כללי חט"ב + עליונה ממלכתי 23 -
אנקורי עליונה בלבד ממלכתי 24 -
יסודי חדש רובע טז יסודי בלבד ממלכתי 30 -
מקיף ז' חט"ב + עליונה ממלכתי 30 -
הראל יסודי בלבד ממלכתי 25 23
אורט ימי עליונה בלבד ממלכתי 26 -
רננים יסודי בלבד ממלכתי 28 -
צמח א' יסודי בלבד ממלכתי 28 87
חופית יסודי בלבד ממלכתי 25 47
רתמים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אלונים יסודי בלבד ממלכתי 23 -
קשת יסודי בלבד ממלכתי 29 67
אילנות יסודי בלבד ממלכתי 7 -
ניר יסודי ועליונה ממלכתי 5 -
מקיף ד' חט"ב + עליונה ממלכתי 26 70
עלומים יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 7 -
אחדות יסודי בלבד ממלכתי 20 -
מקיף ח' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
רעים יסודי בלבד ממלכתי 23 -
מקיף ג' ע"ש רוגוזין חט"ב + עליונה ממלכתי 25 -
צפרירים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
ארזים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
אמירים יסודי בלבד ממלכתי 30 -
אשכול יסודי בלבד ממלכתי 27 -
היובל יסודי בלבד ממלכתי 32 60
שירת הים יסודי בלבד ממלכתי 28 -
שיקמים יסודי בלבד ממלכתי 5 -
מרכז נוער ע"ש משה קו עליונה בלבד ממלכתי 13 -
מקיף ה' כללי חט"ב + עליונה ממלכתי 27 60
גאולים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף ו' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 -
המגינים יסודי בלבד ממלכתי 25 -
מקיף חדש ט' חט"ב + עליונה ממלכתי 27 60
שז"ר יסודי בלבד ממלכתי 28 -
יח"ד יסודי בלבד ממלכתי 29 -
נוף ים יסודי בלבד ממלכתי 26 -
שקד יסודי בלבד ממלכתי 27 50
אופק יסודי בלבד ממלכתי 26 -
יצחק רבין יסודי בלבד ממלכתי 34 -
מקיף חדש רובע יז חט"ב בלבד ממלכתי 30 70
הפרעות תקשורת יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי 6 -
יד שבתאי יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 -
שחר יסודי בלבד ממלכתי דתי 21 -
הרואה יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
דביר יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
מעלות יסודי חט"ב ועליונה ממלכתי דתי 7 -
מקיף דתי ע"ש רוגוזין חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 18 -
מקיף י' חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 24 -
יהלום יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
חזון יעקב יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 47
חב"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 20 -
הקרייה יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 95
מפתן חרמון חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 8 -
אולפנה מדעים ואמנויות חט"ב בלבד ממלכתי דתי 20 -
מוריה יסודי בלבד ממלכתי דתי 20 67
שילה יסודי בלבד ממלכתי דתי 16 33
נועם יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
אריאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 57
אורות יסודי בלבד ממלכתי דתי 24 -
ישיבה תיכונית חדשה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 22 -
אולפנא ע"ש הרב שאולי חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 26 -
ישיבת אור הרמ"ז עליונה בלבד חרדי 29 -
שפתי כהן עליונה בלבד חרדי 2 -
ת"ת אור מאיר יסודי בלבד חרדי 15 15
מרכז חסידי ויז'ניץ יסודי בלבד חרדי 16 -
ת"ת אורות התורה יסודי בלבד חרדי 20 -
בית יוסף יסודי ועליונה חרדי 8 -
ת"ת חסידי גור רובע ג יסודי בלבד חרדי 24 -
דרכי משה עליונה בלבד חרדי 23 -
בית יעקב החדש יסודי בלבד חרדי 33 -
בית ישראל_אשדוד עליונה בלבד חרדי 37 -
ת"ת בית ישראל יסודי בלבד חרדי 21 -
בית יעקב חסידי עליונה בלבד חרדי 33 -
ב"י גור רובע ז' יסודי בלבד חרדי 32 -
סמינר בית יעקב החדש עליונה בלבד חרדי 31 -
אש דת יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת דובר שלום עליונה בלבד חרדי 20 -
ת"ת מורשה יסודי בלבד חרדי 22 -
ביה"ס דרכי יצחק יסודי ועליונה חרדי 7 -
תלמוד תורה בני אברהם יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת צדקת יוסף עליונה בלבד חרדי 25 -
בית מלכה יסודי בלבד חרדי 28 -
מרכז חנוך משיבי חיים עליונה בלבד חרדי 17 -
ב"י אוהל אסתר יסודי בלבד חרדי 28 -
אורחות חיים אברהם עליונה בלבד חרדי 16 -
בית יעקב אבות עליונה בלבד חרדי 25 -
ת"ת בית יוסף יסודי בלבד חרדי 12 -
אורות מרגלית יסודי בלבד חרדי 22 60
בי"ס לבנות ב"י אידיש יסודי בלבד חרדי 22 -
מגן הלב אשדוד יסודי ועליונה חרדי 6 -
חסידי גור יסודי בלבד חרדי 26 -
ת"ת מחזיקי הדת אשדוד יסודי בלבד חרדי 24 -
ב"י חורב אשדוד יסודי בלבד חרדי 22 -
ישיבת צמח צדיק עליונה בלבד חרדי 25 -
ת"ת כלל חסידי יסודי בלבד חרדי 20 -
נאות שמחה עליונה בלבד חרדי 22 -
ב"י האחוד החסידי יסודי בלבד חרדי 26 -
ישיבת תורה אור אשדוד עליונה בלבד חרדי 22 -
בלז_מחזיקי הדת אשדוד יסודי בלבד חרדי 23 -
סמינר חניכי הישיבות עליונה בלבד חרדי 23 -
נאות אסתר בנות יסודי בלבד חרדי 22 -
ישיבה לצעירים אשדוד עליונה בלבד חרדי 18 -
תורני לבנות נווה חנה יסודי בלבד חרדי 19 -
קרית חינוך אשדוד עליונה בלבד חרדי 13 -
ת"ת מאיר עיני ישראל יסודי בלבד חרדי 21 -
לב שמחה בית ספר חינו יסודי בלבד חרדי 0 -
שובו אשדוד-מעורב יסודי בלבד חרדי 12 -
ישיבת מאורות התורה עליונה בלבד חרדי 16 -
בית יעקב עוז והדר יסודי בלבד חרדי 22 30
אהבת ישראל אור מלכה יסודי בלבד חרדי 13 -
אבן ישראל יסודי בלבד חרדי 21 10
ת"ת דרכי יהודה יסודי ועליונה חרדי 6 -
חניכי הישיבות יסודי בלבד חרדי 24 -
מחזיקי הדת יסודי בלבד חרדי 14 -
שערי ציון יסודי בלבד חרדי 6 -
ת"ת מורשה עליונה בלבד חרדי 18 -
בית יעקב החדיש יסודי בלבד חרדי 26 -
בית מלכה עליונה בלבד חרדי 31 -
קרית חינוך לבנים יסודי בלבד חרדי 18 -
עטרת מאיר עליונה בלבד חרדי 25 -
ת"ת לב שמחה יסודי בלבד חרדי 25 -
סמינר לבנות ויזניץ עליונה בלבד חרדי 36 -
בית יעקב חסידי אשדוד יסודי בלבד חרדי 25 -
מוסדות שער התורה אשדוד עליונה בלבד חרדי 33 -
ת"ת נחלת מאיר יסודי בלבד חרדי 21 10
ישיבת בית מרדכי עליונה בלבד חרדי 24 -
ת"ת צמח צדק ויזניץ יסודי בלבד חרדי 21 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים באשדוד

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
נשי אגודת ישראל ממלכתי מבוא מבצע חורב 03-5707587 רוט מינדל
אש דת ממלכתי יצחק הנשיא 08-8533913
נשי אגוי רובע ג' ממלכתי הרב אבן דנן 4
אשטרום רובע ג ממלכתי מבוא מבצע נחשון 4 לויפר רבקה
אגוי ממלכתי סנש חנה רבינוביץ מרים
בעלזא ממלכתי חטיבת הנגב 11
אגוי ממלכתי אשדוד 26 שטרית פנינה
נשי אגוי ממלכתי הרב אבוחצירה 18 טבק מלכה
מפי עוללים ממלכתי האצ''ל 17 כהן דינה
גן אש-דת ממלכתי אשדוד 08-8533913
נחלת מאיר ממלכתי הפלמ''ח
מגן הלב ממלכתי-דתי בן יוסף שלמה 10
בית יוסף אשדוד ממלכתי חפץ חיים 4
אגוי, אשדוד ממלכתי מבוא מבצע חורב 4 08-8565781
פלג ממלכתי יואל משה סלומון 5 08-8669703 עמית ורד
טללים ממלכתי יואל משה סלומון 5 08-8669703 בצלאל שושנה
נשי אוגיי ממלכתי שגב 12
ערבה ממלכתי העצמאות 5 08-8661760 עטר ורדה
לבונה ממלכתי ראש פינה 6 08-8650934 משאלי איריס
ארז ממלכתי תשרי דיאצ'נקו אירינה
מגן הלב ממלכתי-דתי אשדוד 20
אגוי אשדוד ממלכתי אשדוד 2
תלמוד תורה מורשה ממלכתי אחיעזר 1 08-8531035
ישועות משה א' ממלכתי יוחנן בן זכאי 7 08-8660396
מגן הלב ממלכתי-דתי הרב קוק 20
עצמאות ממלכתי העצמאות 5 08-8661760 נגרין רבקה-באט
אנפה ממלכתי חסידי אומות העולם 08-8660310 עמרני שמחה-סימ
הדר ממלכתי ראש פינה 6 08-8650934 לוי דינה-חן
זמיר ממלכתי אליאשוילי 4 08-8555026 עובדיה זהבה
אגוי ממלכתי אליעזר בן הורקנוס
יעלים ממלכתי העצמאות 63 08-8648390 כהן נופית
הרדוף ממלכתי העצמאות 63 08-8648390 עפרוני-בירוןשלומית
יסמין ממלכתי המלך שאול 7 08-8646541 בן-גיגי פרח
הדס ממלכתי המלך שאול 7 08-8646541 סולטן ציפורה-ד
ישי 1 ממלכתי הצבעוני 19 08-8666175 זנדני קולט
ישי 2 ממלכתי הצבעוני 19 08-8666175 נאבת יעל-ברבר
ישי 4 ממלכתי כפתור החולות 20 08-8669780 טויל הדסה
דוברה ממלכתי-דתי עגנון שי 14 08-8553625 טל-קיים לילך
מיח'א ממלכתי-דתי עגנון שי 14 08-8553625 ליבוביץ לימור
גן נשי אגוי ממלכתי מאיר בעל הנס 14 03-5707587
צאלון ממלכתי ככר הציונות 115 08-8675122 יצחק דבורה-אב
דובדבן ממלכתי ככר הציונות 115 08-8675122 גולן תמי
חבד שלמה המלך ממלכתי המלך שלמה 57
נשי אגוי ממלכתי אליעזר בן הורקנוס
דולב ממלכתי פתח תקווה 13 08-8663464 אודיס יפה
מורן ממלכתי העצמאות 41 08-8663471 בוץ-קרנר חיה
ענבל ממלכתי העצמאות 41 08-8663471 חזן אירית
טופז ממלכתי סירקין נחמן 4 08-8665690 חכמון נורית
שמיר ממלכתי סירקין נחמן 4 08-8665690 אביר לבנה
אורן ממלכתי-דתי המלך חזקיה 41 08-8663465 ניסנבלט זינאידה
אשחר ממלכתי פתח תקווה 13 08-8663464 לוגסי שרית
מאיר עיני,הרבצת תורה ממלכתי אחיעזר 2 08-8569275
אמונה ממלכתי חטיבת גולני 6 08-8524159 קזאז נעמי
יונה ממלכתי-דתי משמר הירדן 6 08-8565562 צצקין מוניקה-א
חזון מאיר ממלכתי יוחנן בן זכאי 11 02-8520115
אורות מרים ממלכתי אב 16 052-3934771
בית מלכה ממלכתי חטיבת הנגב 13
אגוי - ציפי רובינשטי ממלכתי מאיר בעל הנס 18 052-3751077
חזון מאיר ממלכתי מאיר בעל הנס 36 054-4564035
לב שמחה ממלכתי מאיר בעל הנס 16 08-8524013
לב שמחה ממלכתי חטיבת הנגב 13 08-8524013
לב שמחה ממלכתי הצבעוני 17 08-8524013
ניסן ממלכתי ניסן 3 08-8677686 שריקר לבנה
דרור ממלכתי המאבק 08-8677927 זנו דבורה
מיתר ממלכתי המתנדבים 4 08-8677927 בן-חמו רגינה
בני אברהם פיטסבורג ממלכתי רבי יהודה הנשיא 12 08-8667541
שמע קולנו ממלכתי-דתי האר''י הקדוש 19 08-8641413
נאות אסתר ממלכתי רשב''י 5 08-8648444
גן נשי אגוי ממלכתי היסמין 14
בית יעקב ממלכתי חטיבת הנגב 30
טללי ברכה ממלכתי שדרות רש''י 1 052-2749969
אגוי גיטה גריטר ממלכתי מאיר בעל הנס 18 08-8663860
חבד ממלכתי המלך שלמה 63
גן נשי אגוי - היסמין ממלכתי היסמין 8
תפארת שלמה ממלכתי מבוא השרביטן 7 08-8523903
ארגמן ממלכתי שבט בנימין יצחק שרה
קשת ממלכתי ניסן 3 08-8677686 גכטמן סגלית
נורית ממלכתי העצמאות 1 08-8678934 מיכאלי ללי
רקפת ממלכתי העצמאות 1 08-8678934 שבת ליליאן
לילך ממלכתי המרי 4 צימר רינת
בני עליה ממלכתי יוחנן בן זכאי 13 08-8520838
שני ממלכתי שבט בנימין ביטון ענת-אפרת
יד אברהם ממלכתי אדמו''ר מפיטסבורג 3 052-2967535
שיר ממלכתי תשרי 94 08-8644205 תומר סמדר
אשדוד 27 ממלכתי יוסי בר חלפתא 13 08-8676382
אשדוד 28 ממלכתי הלל 13
אשדוד 01 ממלכתי הרב אברמסקי
היובל ממלכתי המרי 4 08-8670524 בן-שטרית נורית
סמדר ממלכתי הציונות 115 08-8679716 כהן אסתר
דפנה ממלכתי הציונות 115 08-8679716 כרמל אורלי
מירון ממלכתי שועלי שמשון 8 08-8565572 פרץ סילבי
אתרוג ממלכתי תשרי 5 08-8670803 פסטרנק אירנה
תאנה ממלכתי תשרי 5 08-8670803 אביכזר מירב
אגוז ממלכתי אוסישקין מנחם 9 08-8641986 שאולי שרון-סינ
צבר ממלכתי אוסישקין מנחם 9 08-8641986 מיכאל תמר
נחלת מאיר נתיבי התור ממלכתי יוחנן בן זכאי 7 08-8544870
נתיבי התורה ממלכתי תשרי 94 08-8644205
גן מעון חסיה-מיזוג ג ממלכתי המלך דוד 6
גן בית מלכה ממלכתי רב ינאי 11
גן תשבר ממלכתי יוחנן בן זכאי 7 054-4621335
שיבולת ממלכתי שבט ראובן 4 08-8670803 טוך אירינה
בוסתן ממלכתי שבט ראובן 4 08-8679281 גראוב קלאודיה
דגן ממלכתי שבט בנימין 17 08-8551054 מלכה שולמית
האירוסים ממלכתי שבט בנימין 17 08-8551054 מסיקה ננה-אורה
תלמוד תורה מורשה ממלכתי הרב אברמסקי 1 054-4476317
נירים ממלכתי שבט בנימין 36 08-8670512 בנג'י אסתר
כלל חסידי אשדוד ממלכתי מאיר בעל הנס 44 08-8553362
אשדוד 30 ממלכתי מבוא האמוראים 11
אשדוד 32 ממלכתי רב חיסדא 15
אשדוד 33 ממלכתי שמאי 1
שמע קולנו ממלכתי-דתי האר''י הקדוש 19 08-8641413
סחלב ממלכתי שבט בנימין 17 08-8558293 בן-טולילה אלה
ניצנים ממלכתי העצמאות 39 08-8646806 מצליח זמירה
דקל ממלכתי העצמאות 39 ישראל אביגיל
נרקיס ממלכתי שבט בנימין 17 08-8558293 טבול פרנסואז-
גן נופר ממלכתי שבט בנימין 36 08-8670512
מפי עוללים ממלכתי-דתי בן יוסף שלמה 10
מפי עוללים ממלכתי-דתי בן יוסף שלמה 10 08-8579900
אורות התורה ממלכתי שד עוזיהו 110 08-8679146
אורות מרגלית ממלכתי שד עוזיהו 10 08-8679498
נתב ממלכתי-דתי הגולשים 24 08-8553546 רייף סנדרה
זיו מרגלית. ממלכתי הרב רוזובסקי 1 052-8484678
אשדוד 26 ממלכתי מבוא האמוראים 2
קן השלום ממלכתי אב 08-8555070
אוהל רבקה ושלום ממלכתי אור לציון 6 08-8529619
אורות מרגלית ממלכתי שד עוזיהו 22 08-8679146
אילנות ממלכתי העצמאות 3 08-8664070
נאות ספיר ממלכתי-דתי נאות ספיר 9 08-8652660
חמדת בניה ממלכתי-דתי עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
לב שמחה ממלכתי-דתי רובע ז
אביב ממלכתי ניסן 3 זהבי אילנה
שיקמה ממלכתי-דתי המלך חזקיה 41 08-8663465 כרספי עינת
חמדת בניה ממלכתי-דתי עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
ישי 3 ממלכתי מבוא הדגנית 53 אבדר זוהרית
מפרשית ממלכתי-דתי המפרש 13 08-8554079 טל מורן-מלכ
מגן הלב ממלכתי-דתי נאות ספיר 9
גן חבד ממלכתי המלך שלמה 63 052-3692067
גני חניכי הישיבות ג' ממלכתי חפץ חיים 12
מגן הלב נאות ספיר (ד ממלכתי-דתי נאות ספיר 9 08-8652660
שוהם ממלכתי סירקין נחמן ארגו-אג'נהאורבקה
נוגה ממלכתי שמואל הנגיד 11 דהאן אורנית
חובל ממלכתי-דתי הרב שאולי 19 שניאור אורטל
גלשנים ממלכתי-דתי הזית דניאל נועה
עוגן ממלכתי-דתי נחליאלי בנוליאל לירון
גן עתיד ממלכתי אליאשוילי 4 08-8662022
חמדת בניה ממלכתי-דתי עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
אורות מרגלית ממלכתי מאיר בעל הנס 08-8679146
אורות התורה ממלכתי מאיר בעל הנס 08-8679146
אשדוד 23 ממלכתי היסמין 8 03-6152400
חושן ממלכתי שהם 26 אוזן סמדר-סקי
ספיר ממלכתי שהם 26 אפק ענבל
תמר ממלכתי ניסן 3 מזר-זנזורי דנה
יוגב ממלכתי שבט בנימין 36 יפרח שרית
בית חלמותיי ממלכתי אדר 4 08-9560090
בית חלמותיי - סניף ס ממלכתי תש''ח 3 08-8670985
נחליאלי ממלכתי-דתי נחליאלי עטיה-ביטון הדס-דניא
עמית ממלכתי-דתי קק''ל 7 ממן אנה
מצפן ממלכתי-דתי הלפרין ירמיהו וולף-סילבר מורן
אשדוד 31 ממלכתי רב חיסדא 15
קשת ממלכתי ארן זלמן 13 03-6377545
לב שמחה ממלכתי האדמו''ר מגור 3 08-8678105
גני מרכז חסידי ויזני ממלכתי יוסי בר חלפתא 9 08-8554858
הפנינה ממלכתי שד מונטיפיורי אביר מיכל
ברקת ממלכתי שד מונטיפיורי ביזאוי רחל-שמחה
לשם ממלכתי שד רוטשילד אפללו צליל
יהלום ממלכתי שד רוטשילד אוזנה מור-מירי
גלי ים ממלכתי-דתי קישון גרוס אופירה
הספנים ממלכתי-דתי קישון 14 אליהו עינבל
שובו אשדוד ממלכתי יאיר 3 08-8523153
זיו המרגלית ממלכתי חטיבת כרמלי 5 052-8484678
אורות התורה ממלכתי מאיר בעל הנס 46 08-8679146
גן נשי אגודת ישראל ממלכתי יוחנן בן זכאי 7
גן נשי אגודת ישראל ממלכתי יוחנן בן זכאי 7
בית מלכה ממלכתי חטיבת הנגב 15 08-8527908
בית מלכה ממלכתי האדמו''ר מבעלז 16
מגן הלב ממלכתי-דתי שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב ממלכתי-דתי שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב ממלכתי-דתי שד סנה משה 08-8579900
מגן הלב ממלכתי-דתי שד סנה משה 08-8579900
קודש ה ממלכתי התלמוד 17 08-8670628
תות ממלכתי תפוח 2 שפר עפרה
פטל ממלכתי תפוח 2 אסולין מרי
אודם ממלכתי ספיר 6 בוזגלו דבורה
האוניה ממלכתי-דתי מצדה 113 בוייר נונה
רפסודה ממלכתי-דתי טרומפלדור 13 עמיאל סימה
אשדוד 26 ממלכתי אליעזר בן הורקנוס
אשדוד 36 ממלכתי היסמין 1 08-8662609
גן התלמוד ממלכתי יוחנן בן זכאי 7
מגן הלב ממלכתי-דתי יוחנן בן זכאי 7
מגן הלב 2 ממלכתי-דתי יוחנן בן זכאי 7
חניכי הישיבות ממלכתי האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות ממלכתי האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות ממלכתי האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
חניכי הישיבות ממלכתי האדמו''ר מויז'ניץ 08-8663171
נחלת מאיר נתיבי התור ממלכתי יוחנן בן זכאי 9 08-8663171
חיפושית ממלכתי הסחלב 29 050-8264650
אורות מרגלית ממלכתי שד עוזיהו 22
לב שמחה ממלכתי-דתי האדמו''ר מגור 3 050-8678101
שסק ממלכתי אפרסק 9 שדה מרים
שזיף ממלכתי אפרסק 9 אזולאי מיטל
חמדת בניה ממלכתי-דתי עקביא בן מהללאל 6 08-8668354
מגן הלב ממלכתי-דתי חטיבת הנגב
מגן הלב 1 ממלכתי-דתי חטיבת הנגב 13
מגן הלב ממלכתי-דתי חטיבת הנגב 13 08-8579900
אשדוד 39 ממלכתי שמאי 10 052-7622113
אשדוד 37 ממלכתי הרותם 33 052-7622113
אשדוד 40 ממלכתי יוסי בר חלפתא 15
סימבה בעמ ממלכתי שבט ראובן 4
גן כוכבים ממלכתי אחד העם 5
גן חיבוקי מרכז להתפת ממלכתי שהם 2
גן חיבוקי ממלכתי שהם 2
פעמונים ממלכתי ברוריה 1
גן במבה ממלכתי הנביא נתן 8
גן חסיה ממלכתי המלך דוד 6
גן קשת מונטסורי ממלכתי ארן זלמן 13
גן לאומנויות זמיר בע ממלכתי