בתי ספר בבית שמש – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בבית שמש. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בבית שמש

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
439
יסודי
74
על יסודי
48
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
19
יסודי
20
על יסודי
דתי
23
יסודי
22
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר בבית שמש

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
יסודי ועליונה
עליונה בלבד
חט"ב + עליונה
חט"ב בלבד
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
מנחם בגין יסודי בלבד ממלכתי 21 73
שלב חנמ למדעי הסביבה יסודי ועליונה ממלכתי 6 -
לוי אשכול יסודי בלבד ממלכתי 22 80
מ"מ רמת בית שמש יסודי בלבד ממלכתי 24 -
ברנקו וייס אתגרי בית שמש עליונה בלבד ממלכתי 17 -
זאב זבוטינסקי יסודי בלבד ממלכתי 21 50
ברנקו וייס מקיף בית שמש חט"ב + עליונה ממלכתי 24 15
תפנית חט"ב בלבד ממלכתי 4 -
לוין יסודי בלבד ממלכתי דתי 16 -
אתרוג ממ"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 13 -
קרית חינוך עליונה בלבד ממלכתי דתי 20 -
שעלי תורה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 25 63
אולפנת נוגה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 28 -
אהבת ישראל חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 23 -
הרב מאיר עוזיאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 43
תורני אורות בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 30 -
ישיבה שעלי תורה חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 20 55
אהבת ישראל בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 73
אהבת ישראל בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 25 80
אולפנת אהבת ישראל חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 23 -
תורני אורות בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 27 -
אמי"ת שחר חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 21 -
הראל ממ"ד יסודי בלבד ממלכתי דתי 26 -
חב"ד בנים יסודי בלבד ממלכתי דתי 17 -
אמי"ת דביר לבנים חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 15 10
חב"ד בנות יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
מגן הלב (2) בית שמש יסודי ועליונה חרדי 7 -
ת"ת וב"י נוה צבי יסודי בלבד חרדי 11 -
תורת אליהו עליונה בלבד חרדי 2 -
בית יעקב רמב"ש יסודי בלבד חרדי 23 -
תורת עולם-ציון אברהם יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת כלל חסידי בית שמש יסודי בלבד חרדי 21 -
ת"ת בית שלום יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת תורה לשמה יסודי בלבד חרדי 34 -
אורחות אמותינו )בנות יסודי בלבד חרדי 29 70
ת"ת תשב"ר בית שמש יסודי בלבד חרדי 22 60
ת"ת תורת הבית יסודי בלבד חרדי 30 -
תלמוד תורה בית אליהו יסודי בלבד חרדי 28 -
קנין התורה עליונה בלבד חרדי 9 -
אמרי בינה עליונה בלבד חרדי 16 -
בית יעקב עוז והדר יסודי בלבד חרדי 20 -
ת"ת דרכי נועם יסודי בלבד חרדי 19 -
תורת אליהו יסודי בלבד חרדי 20 25
ישיבה לצעירים בית שמ עליונה בלבד חרדי 40 -
מאור לציון יסודי בלבד חרדי 12 10
בית יעקב כה תאמר עליונה בלבד חרדי 30 -
היכל משה עליונה בלבד חרדי 12 -
סמינר גור בית שמש עליונה בלבד חרדי 35 -
אומנות ודעת עליונה בלבד חרדי 1 -
ת"ת קדושת הלוי יסודי בלבד חרדי 21 -
סמינר ב.יעקב אור שרה עליונה בלבד חרדי 43 -
מורשת ירושלים יסודי בלבד חרדי 15 -
בית יעקב גור יסודי בלבד חרדי 28 -
תת מוריה רמת בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
אמרי חיים ויזניץ יסודי בלבד חרדי 25 -
בית יעקב שבילי בינה עליונה בלבד חרדי 40 -
ת"ת אבי העזרי יסודי בלבד חרדי 27 -
צאן קדשים יסודי בלבד חרדי 22 -
ת"ת עטרת שלמה יסודי בלבד חרדי 23 -
משכנותיך ישראל יסודי בלבד חרדי 27 -
נצח ישראל עליונה בלבד חרדי 20 -
ת"ת יקירי ירושלים יסודי בלבד חרדי 25 -
ב"י מנוחה ונחלה יסודי בלבד חרדי 30 -
ישיבת מתיבתא עליונה בלבד חרדי 15 -
אור תורה עליונה בלבד חרדי 23 -
בית יעקב מגן אבות יסודי בלבד חרדי 26 -
חמדת התורה עליונה בלבד חרדי 8 -
מנחת ישראל עליונה בלבד חרדי 23 -
ת"ת חניכי הישיבות יסודי בלבד חרדי 20 -
יסודי לבנים יד משה יסודי בלבד חרדי 16 -
זכרון דוד עליונה בלבד חרדי 21 -
שובו-מעורב יסודי בלבד חרדי 15 -
בנות הדסה יסודי בלבד חרדי 14 -
תורת חסד עליונה בלבד חרדי 36 -
ב"י הרמה יסודי בלבד חרדי 29 -
ישיבת נתיבות התורה עליונה בלבד חרדי 3 -
בנות ויזניץ עליונה בלבד חרדי 28 -
נודע בשערים יסודי בלבד חרדי 21 -
דרכי איש אוהל אשר יסודי ועליונה חרדי 8 -
אור משה עליונה בלבד חרדי 14 -
תורת חסד יסודי בלבד חרדי 19 -
ישיבת חסידי גור עליונה בלבד חרדי 28 -
על יסודי בנים יד משה עליונה בלבד חרדי 38 -
בדרך אבותינו יסודי בלבד חרדי 18 10
בנות חייל יסודי בלבד חרדי 10 -
סוכת דוד יסודי בלבד חרדי 16 -
נתיבות דעת עליונה בלבד חרדי 17 -
בנות ויזניץ יסודי בלבד חרדי 28 -
ישיבת מאורות עליונה בלבד חרדי 19 -
פניני חן עליונה בלבד חרדי 38 -
בית יעקב בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
תפארת החיים מעורב יסודי בלבד חרדי 13 10
בית מלכה בית שמש יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת זכרון מאיר שמעון יסודי בלבד חרדי 21 -
חיי שרה בנות יסודי בלבד חרדי 22 20
תורת אמך עליונה בלבד חרדי 22 -
וזאת ליהודה יסודי בלבד חרדי 22 -
ת"ת מנוחה וקדושה יסודי בלבד חרדי 31 -
בית יעקב - אידיש גור יסודי בלבד חרדי 23 -
דרכי רחל יסודי בלבד חרדי 32 -
תיכון בית יעקב עליונה בלבד חרדי 15 -
ת"ת "בני משה" לעלוב יסודי בלבד חרדי 20 -
חסידי בעלזא יסודי בלבד חרדי 24 -
מגן אבות יסודי בלבד חרדי 21 20
אור שבעת הימים יסודי בלבד חרדי 21 -
משכנות יעקב יסודי בלבד חרדי 24 -
אור אליעזר עליונה בלבד חרדי 46 -
מבקשי תורה עליונה בלבד חרדי 12 -
תורת אמך יסודי בלבד חרדי 25 -
ת"ת חסידי אור יסודי בלבד חרדי 27 -
מקור חכמה יסודי בלבד חרדי 10 10
תורת הנחל עליונה בלבד חרדי 21 -
סולם יסודי בלבד חרדי 6 -
מורשת דליה חיי שרה עליונה בלבד חרדי 26 -
סמינר בית יעקב ב.שמש עליונה בלבד חרדי 35 -
בדרך אבותנו יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת מוריה רמת ב.שמש יסודי בלבד חרדי 29 70
סמינר בית יעקב עליונה בלבד חרדי 30 -
קול יעקב חי עליונה בלבד חרדי 6 -
ואת עלית עליונה בלבד חרדי 29 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בבית שמש

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
אור החיים ממלכתי ארלוזורוב 24 כהן רינה
תפארת החיים ממלכתי ז'בוטינסקי 92 02-9917330 בן-חמו סמדר
גולן ממלכתי המשלט 10 02-9914019 כהן מירב
תבור ממלכתי-דתי עמק הזיתים 10 02-9914019 ויצמן מיכל
רותם ממלכתי המשלט 24 02-9914159 נגרי מיכל
הדר ממלכתי קרן היסוד 12 02-9914268 קדוש-שמואל יוכבד
איריס ממלכתי-דתי הרקפת 46 02-9917808 דג מיכל
חרובים ממלכתי ז'בוטינסקי 8 02-9914581 נעמי מרגלית
אלונים ממלכתי הנשיא 30 02-9914365 דדון גילה
ספיר ממלכתי גור אריה 7 02-9917792 אהרון דבורה-מנ
אלמוגים ממלכתי רזיאל דוד 8 02-9917736 מעתוק אראלה-רח
חבצלת ממלכתי גור אריה 2 02-9917792 חולי ריקי
צאלים ממלכתי הנרקיס 36 02-9912571 לזרוב יולנדה
רקפות ממלכתי שד הדקל 14 02-9917742 בוזגלו ליטל
דקלים ממלכתי-דתי רזיאל דוד 8 02-9917736 יוסף רחלי-איל
ערמונים ממלכתי ז'בוטינסקי 8 02-9914581 אמסלם זוסלין
חטצ לוין ממלכתי רזיאל דוד 22 02-9916929
תאנים ממלכתי בן אליעזר 9 02-9914407 גלזן מלכה
אריאל ממלכתי רזיאל דוד 10 02-9917760 תהילה שלומית-מ
זיתים ממלכתי-דתי בן אליעזר 9 02-9917760 לסקר ברכה
שיבולת ממלכתי בר אילן 14 02-9918917 משעלי-בוחניקדינה
ערבה ממלכתי בר אילן 9 02-9918917 אלפיה חנה
כיסופים ממלכתי רש''י 34 02-9915837 ינובסקי-פאר שרית
שיטה ממלכתי בן אליעזר 1 02-9994720 גורן יעל-פני
חן ממלכתי הגולן 15 02-9995887 ימיני רבקה
אילת השחר ממלכתי שבטי ישראל 9 02-9992465 עסיס ענת
ברקת ממלכתי שבטי ישראל 11 02-9992464 כליפה מזל
גחלת ממלכתי שבטי ישראל 11 02-9992464 סלמה לואיזה
בית יעקב בית יעקב ממלכתי בית שמש 23
מנוחה וקדושה ממלכתי בית שמש 12 02-9992144
דרור ממלכתי עלית הנוער 13 02-9912445 שרואני עירית
זמיר ממלכתי עלית הנוער 13 02-9912445 כהן יפעת
דוכיפת ממלכתי הארבל 1 02-9912164 בן-אסולי אירית
חוחית ממלכתי הארבל 1 02-9912164 רבן רחל
לבונה ממלכתי שבטי ישראל 9 02-9992465 פיקאלי אורה
פעמונית ממלכתי-דתי בר אילן 9 02-9990738 זינגר סגלית
נורית ממלכתי-דתי שד הדקל 14 02-9917742 ארגוב דפנה
ניצנים ממלכתי-דתי בר אילן 9 02-9990738 הברפלד בלהה
ציון לאברהם ממלכתי אור שמח 21
יהלום ממלכתי נחל קטלב 1 02-9995486
לשם ממלכתי השושן 22 02-9995486 כהן אביגיל-י
אילה חסידה ממלכתי נחל עין גדי ברנע ליטל
תהילה ממלכתי-דתי נחל משמר 17 02-9995132 אשכנזי אריאלה
רמות הרמה ממלכתי נחל רמות 5
יובל סמדר ממלכתי אשר 3 02-9998431 לוי רחל
לילך רמבש ממלכתי נחל לכיש 32 02-9920911 זרובבל רות-קמיל
תפארת החיים ממלכתי ז'בוטינסקי 92 02-9917330
חייה שרה,גן מס' 2 ממלכתי מעשי חייא 13
תורה לשמה גן מס' 1 ממלכתי מעשי חייא 13 02-9915838
תורה לשמה,גן מס' 3 ממלכתי מעשי חייא 13 02-9915838
מגן אבות ממלכתי נחל רביבים 14 02-9994328
אורטל ממלכתי הגליל 4 02-9917357 ווקר תקוה
הארבל ממלכתי הגליל 4 02-9917357 אלקלעי איילת-אי
הבשור ממלכתי-דתי נחל לכיש 33 02-9916283 ברמלי בת-אל
זוהר ממלכתי נחל משמר 19 02-9917229 כהן דבורה
חרצית ממלכתי נחל לכיש 33 02-9917764 מנדלסון אלישבע
לוז ממלכתי נחל דולב 78 02-9997223 בן-מרגי ליאת-לאה
סיגלית ממלכתי גד 2 02-9998431 בריח רבקה
בית יעקב גן מס' 1 ממלכתי מנחת יצחק 15
בית יעקב - גן מס' 2 ממלכתי רבנו חיים הלוי 17
כלנית - אוטיסטים ממלכתי-דתי רזיאל דוד 10 02-9917760 חכומה מרים
חניכי הישיבות ממלכתי מנחת יצחק 5
תורת הבית ממלכתי אמרי אמת 14
בית יעקב ממלכתי ריב''ל 34
בית יעקב ממלכתי נחל הבשור 3
בית יעקב ממלכתי נחל שורק 4 02-9992507
חיי שרה ממלכתי רבנו חיים הלוי 15 02-6587777
תורת אמך - דרך פקודי ממלכתי שפת אמת 33
דולב ממלכתי נחל דולב 78 02-9920756 סלמן גלית
מטע ממלכתי נחל לכיש 32 02-9920911 פדידה אוה-חפצי
מיטל ממלכתי עמק הזיתים 16 02-9914470 דוידוב אינגה
בת מלך ממלכתי רבי אלעזר 35 02-9915838
בית יעקב ממלכתי רשב''י 22 02-9996231
מגן אבות ממלכתי נחל שורק 4 02-9915101
אופל ממלכתי נחל רפאים 5 אמסלם רחל-מרים
בשן ממלכתי הגולן 15 פוגל אסתר
תרשיש ממלכתי ריב''ל לפה דבורה-אי
ירדן ממלכתי נחל דולב 47 אוזן רבקה
אלה ממלכתי נחל דולב 47 לוי-שפירא תמר
גלעד ממלכתי הגולן 15 לנדא לימור
טופז ממלכתי נחל רפאים 5 אלול פולה
גני הרבנית תמר ממלכתי נחל נועם 403
גני הרבנית תמר ממלכתי נחל נועם 403
בית יעקב ממלכתי נחל הקישון 19
מגן אבות ממלכתי רבי מאיר בעל הנס 02-9999798
תורת אמך ממלכתי רבי עקיבא 1 02-9990243
בית שמש 08 ממלכתי שפת אמת 28
בית יעקב ממלכתי אור החיים 14 02-9992382
שובו ממלכתי הגפן 1260 052-8392458
חניכי הישיבות ממלכתי רבי יהושע 22 02-9991423
תורת אליהו ממלכתי נחל דולב 35 050-8640064
עץ הדעת ממלכתי נחל משמר
עץ הדעת גן מאיר ממלכתי נחל נועם 9
בית יעקב ממלכתי ריב''ל 37
חופית ממלכתי נחל יעלה 2 פזנר חוה-צילה
אנפה ממלכתי נחל יעלה 2 דיין גילה
תורת אמך ממלכתי רבי יהודה הנשיא 2
גן תפארת הקדושים ממלכתי נחל תמנע
גן חבד ממלכתי קרן היסוד 10 054-7770575
אור בית שמש ממלכתי אור שמח 5 02-9910563
יעלה הדסה ממלכתי נחל ערוגות 13 054-4669976
בית יעקב ממלכתי בית ישראל 5 02-9911995
בית יעקב ממלכתי-דתי נחל הקישון 21
בית יעקב ממלכתי נחל הקישון 21
גן חבד ממלכתי בית שמש 15 04-9992183
קדושת לוי ממלכתי רבי מאיר בעל הנס
סוכת דוד ממלכתי אמרי אמת 8 02-5000550
עטרת שלמה ממלכתי נחל הקישון 23 052-8495100
תלמוד תורה מוריה ממלכתי נחל ערוגות 17 02-9990754
תורת אליהו ממלכתי נחל ערוגות 56 02-9997765
סולם ממלכתי-דתי ביאליק 17 02-5812123
בית יעקב ממלכתי נחל הקישון 38
מגן הלב ממלכתי-דתי ביאליק 21 02-9924796
נודע בשערים ממלכתי נחל ערוגות 17 02-9995216
מגן אבות ממלכתי נחל אוריה 19 02-9914041
תורת הבית ממלכתי נחל נועם 9 052-7622299
גן סולם ממלכתי-דתי ביאליק 17 02-9920968
סולם ממלכתי-דתי ביאליק 17
תורת אליהו ממלכתי נחל ערוגות 15 02-9997765
מגן הלב ממלכתי-דתי עלית הנוער 2 02-9922182
תורת הבית ממלכתי נחל ערוגות 28
פתחיה ממלכתי-דתי נחל ערוגות 28
פתחיה ממלכתי-דתי נחל ערוגות 28
אור ממלכתי-דתי נחל רפאים 8 דוד ענבל
יהלום ממלכתי-דתי השושן 22 גולדפילד רבקה
בית יעקב ממלכתי רבי צדקה יהודה 3 02-6268888
בית יעקב ממלכתי רבי יוסי בן קיסמא 02-6268888
בית יעקב ממלכתי רבי יוסי בן קיסמא 02-6268888
בית יעקב ממלכתי הרב מבריסק 16 02-6268888
סולם ממלכתי-דתי ביאליק 17 02-9920968
יקירי ירושלים ממלכתי רבי ישמעאל 1 050-4143762
בית מלכה ממלכתי תכלת מרדכי 2 077-7112233
פתחיה ממלכתי-דתי מנחת יצחק 15
פתחיה ממלכתי-דתי נחל ערוגות
פתחיה ממלכתי-דתי נחל ערוגות 28
שילה ממלכתי נחל ערוגות ברוכיאן שושנה
יסמין ממלכתי-דתי הנרקיס וינטר דבורה
תת חסידי אידייש ממלכתי אור שמח 3 053-3199571
בית יעקב ממלכתי רבי צדקה יהודה 10 02-6268888
בית יעקב ממלכתי נחל ערוגות 11 02-6268888
בית יעקב רמת שמש ממלכתי נחל ערוגות 28 02-9924045
מוסדות חסידי בעלזא ממלכתי תכלת מרדכי 2 077-7112233
גן דרכי נועם ממלכתי נחל רפאים 17 02-9925273
גן דרכי נועם ממלכתי נחל רפאים 17 02-9925273
דרכי רחל ממלכתי נחל ערוגות 28 02-9924045
בית מלכה ממלכתי נהר הירדן 18 077-7112233
פתחיה ממלכתי-דתי רבנו חיים הלוי 17
פתחיה ממלכתי-דתי נחל ערוגות 28
נהר הירדן ממלכתי נהר הירדן
אור בית שמש ממלכתי-דתי אור שמח 5 02-9910569
גני ילדים ומעונות יו ממלכתי בן איש חי 25
סנונית ממלכתי-דתי נחל דולב אמויאל תמר
ורדים ממלכתי-דתי בן אליעזר 1 טודר דבורה
מורשת שמחה ממלכתי בן איש חי 02-9925196
גני חסידי אידיש מס' ממלכתי רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
גני חסידי אידיש מס' ממלכתי רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
תורת אמך ממלכתי רבי יהודה הנשיא 2
תורת אמך ממלכתי רבי יהושע 22
גני חסידי אידיש מס'1 ממלכתי רבי יוסי בן קיסמא 053-3190856
תת החסידי ממלכתי אור שמח 9 02-9992143
מוסדות בית מלכה ממלכתי תכלת מרדכי 2 053-3197248
עץ הדעת לכיש ב ממלכתי נחל לכיש 33 02-5004283
לכיש א' ממלכתי נחל לכיש 33 02-5004283
לוז חנמ ממלכתי-דתי נחל לוז 18 054-6202957
עץ הדעת- בן דוסתאי ממלכתי דובר שלום 054-6202957
נתיבות חכמה ממלכתי ריב''ל 37 03-6194994
תת כלל חסידי בית שמש ממלכתי חזון איש 12 02-5812753
תשבר 1 ממלכתי נחל ערוגות 11 02-5385101
תשבר 2 ממלכתי נחל ערוגות 11 050-4173464
תשבר 3 ממלכתי נחל ערוגות 11 02-9927272
פעמונים ממלכתי-דתי בן עזאי 16
צלילים ממלכתי-דתי בן עזאי 16
תורת משה ממלכתי נחל לוז 21 052-5348819
(תורת משה (גן מס 4 ממלכתי נחל לוז 21 052-5348819
תורת אמך ממלכתי תכלת מרדכי 2 02-5348819
תורת משה ממלכתי נחל לוז 21 02-5348819
(תורת משה (גן מס 1 ממלכתי נחל לוז 21 052-5348819
אור בית שמש 2 ממלכתי אור שמח 9 02-9910563
אור בית שמש מס 1 ממלכתי אור שמח 9 02-9910563
גני ילדים ומעונות ממלכתי נחל דולב 54
מגן הלב 1 ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 2 ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 3 ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
מגן הלב 4 ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
ויזניץ בית שמש ממלכתי רבי יהושע 24 050-4143516
ויזניץ בית שמש 1 ממלכתי רבי יהושע 24 050-4143516
ויזניץ בית שמש 2 ממלכתי רבי יהושע 24 050-4143516
מגן הלב 5 ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
פתחיה ממלכתי-דתי רשב''י 22 02-6268888
תורת חסד ממלכתי נחל לוז 3 02-9913636
תורת חסד ממלכתי נחל לוז 3 02-9913636
גן רחל ממלכתי-דתי הנורית 4
בנות ויזניץ 2 ממלכתי האדמו''ר מבעלזא 1
בנות ויזניץ 1 ממלכתי האדמו''ר מבעלזא 1
בנות ויזניץ 3 ממלכתי האדמו''ר מבעלזא 1
נחל משמר ממלכתי נחל משמר 4
מוסדות חסידי בעלזא ממלכתי תכלת מרדכי 2 072-2223234
גן מלי ממלכתי-דתי הנורית 4
מורשת ירושלים ממלכתי נהר הירדן 16
מורשת ירושלים 3 ממלכתי נהר הירדן 16
טף מרים ממלכתי הגפן 32
בן איש חי עץ הדעת ממלכתי בן איש חי 13 054-6202957
מורשת ירושלים 2 ממלכתי נהר הירדן 16
מורשת ירושלים ממלכתי נהר הירדן 16
טף מרים ממלכתי הגפן 32
מגן הלב ממלכתי-דתי המשלט 10 02-9922187
עטרת שלמה ממלכתי נחל הקישון 23
עטרת שלמה ממלכתי נחל הקישון 23
עטרה ממלכתי-דתי נחל משמר 17 שיפמן חנה
שמע קולנו ממלכתי-דתי נחל הקישון 26
מאיר לציון ממלכתי אוהל יהושע 21 053-3100350
מאיר לציון ממלכתי אוהל יהושע 21 053-3100350
מגן הלב ממלכתי-דתי המשלט 10
בית יעקב ממלכתי נחל דולב 80 050-4150149
בית אליהו ממלכתי נחל משמר 7
בית אליהו ממלכתי נחל משמר 7
מגן הלב ממלכתי-דתי המשלט 10
לכיש 33 ג ממלכתי נחל לכיש 33 054-6202957
פתחיה ממלכתי-דתי בן איש חי 02-6268888
גן אפרת ממלכתי-דתי הנורית 4
בנות ויזניץ ממלכתי נהר הירדן 41
טרום חובה לבנים יד מ ממלכתי רבי מאיר בעל הנס
צאן קדושים ממלכתי בן איש חי 2
עץ הדעת לכיש עליון ד ממלכתי-דתי נחל לכיש 33 02-6702700
עץ הדעת לכיש עליון א ממלכתי-דתי נחל לכיש 02-6702700
עץ הדעת - לכיש עליון ממלכתי-דתי נחל לכיש 33
עץ הדעת חפץ חיים א ממלכתי החפץ חיים 1 02-6702700
צאן קדשים ממלכתי בן איש חי 2
עץ הדעת- נהר הירדן 4 ממלכתי נהר הירדן
עץ הדעת חפץ חיים ב ממלכתי החפץ חיים 1
צאן קדושים ממלכתי בן איש חי 2
זאת ליהודה ממלכתי נחל ערוגות 11 02-5385101
בנות ישראל ממלכתי אוהל יהושע
היכל אהרון 1 ממלכתי הרב מבריסק 15 050-4191384
היכל אהרון 2 ממלכתי הרב מבריסק 15 050-4191348
בנות ישראל 2 ממלכתי אוהל יהושע
תלמוד תורה כלל חסידי ממלכתי בן איש חי 2
תלמוד תורה כלל חסידי ממלכתי בן איש חי 2
ילקוט יוסף ממלכתי הנרקיס 36 02-6587777
מגן הלב ממלכתי-דתי המשלט 10
מקור חכמה 1 ממלכתי בן איש חי 14 02-5378864
מגן הלב ממלכתי-דתי המשלט 10
עוז והדר ממלכתי נחל ערוגות 28
עוז והדר ממלכתי נחל ערוגות 28 02-6587777
גן סולם ממלכתי-דתי נחל רביבים
תורת שלום 1 ממלכתי נחל לוז 3 050-4150149