בתי ספר בבני ברק – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בבני ברק. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בבני ברק

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
720
יסודי
100
על יסודי
100
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
20
על יסודי
דתי
24
יסודי
25
על יסודי
מיוחד
7
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר בבני ברק

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
קוממיות יסודי בלבד ממלכתי 24 33
עירוני כללי חט"ב + עליונה ממלכתי 20 -
מוהליבר מד יסודי בלבד ממלכתי דתי 20 -
ניצן מד יסודי בלבד ממלכתי דתי 6 -
ישיבה תיכונית חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 27 63
אורט דתי לבנות עליונה בלבד ממלכתי דתי 20 -
סגולה מד יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
עציון מד יסודי ועליונה ממלכתי דתי 8 -
מקיף לאורו נלך חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 13 80
אולפנת נווה שרה הרצוג חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 19 -
מקור חיים מד יסודי בלבד ממלכתי דתי 16 -
עוזיאל מד יסודי בלבד ממלכתי דתי 11 -
אולפנת צביה בני ברק חט"ב + עליונה ממלכתי דתי 22 -
מ.חינוך בית וינשטיין עליונה בלבד ממלכתי דתי 11 -
אהל שרה מרכז שלמה יסודי ועליונה חרדי 6 -
ישיבת אלכסנדר עליונה בלבד חרדי 17 -
ישיבת ברסלב עליונה בלבד חרדי 15 -
ת"ת אור דוד יסודי בלבד חרדי 13 10
ישיבת מסילת ישרים עליונה בלבד חרדי 21 -
ת"ת פני מנחם יסודי בלבד חרדי 31 -
בנות ציון יסודי בלבד חרדי 12 -
ישיבת בית שפירא עליונה בלבד חרדי 32 -
כרם גפן ישראל יסודי בלבד חרדי 23 -
אוצר החיים יסודי בלבד חרדי 11 -
ישיבת זכרון דוד עליונה בלבד חרדי 22 -
ת"ת שער התורה יסודי בלבד חרדי 28 -
בית יעקב גור יסודי בלבד חרדי 31 -
מקור ברוך עליונה בלבד חרדי 46 -
ישיבת תפארת ציון עליונה בלבד חרדי 21 -
יסודי ת"ת בוסטון יסודי בלבד חרדי 29 -
אוצר החיים בנות יסודי בלבד חרדי 12 -
ישיבת כנסת יששכר עליונה בלבד חרדי 8 -
ב"י שער אהרון יסודי בלבד חרדי 19 -
שתילים יסודי ועליונה חרדי 7 -
דרכי שלמה עליונה בלבד חרדי 20 -
עלה יסודי ועליונה חרדי 0 -
ת"ת בית חנוך ק.הרצוג יסודי בלבד חרדי 17 -
סמינר תהילה עליונה בלבד חרדי 31 -
ויזניץ יסודי בלבד חרדי 21 -
באר אברהם עליונה בלבד חרדי 31 -
ישיבת חמד עליונה בלבד חרדי 27 -
חנוך לנער שומרי אמון יסודי בלבד חרדי 10 -
עטרת חיה יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת בית מנחם עליונה בלבד חרדי 39 -
חוג חתם סופר יסודי ה יסודי בלבד חרדי 17 -
ישיבת אמרי אמת עליונה בלבד חרדי 58 -
ת"ת תורת ישעיהו יסודי בלבד חרדי 19 -
ת"ת אור גאון יסודי בלבד חרדי 23 -
ישיבת קול יהודה עליונה בלבד חרדי 13 -
שתילי זיתים יסודי בלבד חרדי 29 -
ישיבת קרלין סטולין עליונה בלבד חרדי 21 -
בת רא"ם פרמישלאן יסודי בלבד חרדי 7 -
בית יעקב בנות שרה יסודי בלבד חרדי 28 35
סמינר עטרת רחל עליונה בלבד חרדי 19 -
באר מרים יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת אור גאון עליונה בלבד חרדי 24 -
ת"ת תורת יעקב יסודי בלבד חרדי 23 -
מעוז התורה יסודי בלבד חרדי 30 -
אור אברהם עליונה בלבד חרדי 21 -
בני אהרן יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת ויזניץ עליונה בלבד חרדי 32 -
ת"ת מרכז ב"ב יסודי בלבד חרדי 30 -
שתילים רכים יסודי ועליונה חרדי 5 -
ישיבת פוניבז' עליונה בלבד חרדי 35 -
חכמת שלמה דבאבוב עליונה בלבד חרדי 39 -
ת'ת קרית הרצוג יסודי בלבד חרדי 25 -
ישיבת חזון נחום עליונה בלבד חרדי 35 -
ת"ת רזי-לי יסודי בלבד חרדי 20 -
בית חינוך בנים יסודי בלבד חרדי 6 -
ישיבת משך חוכמה עליונה בלבד חרדי 28 -
ת"ת תלפיות יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת ברכת אפרים עליונה בלבד חרדי 25 -
ב"י ויזניץ בית לאה יסודי בלבד חרדי 33 -
עלה יסודי ועליונה חרדי 5 -
אהל שרה בית חנוך בנו יסודי ועליונה חרדי 7 -
ישיבת בית יוסף עליונה בלבד חרדי 28 -
ישיבת תורה ושלום עליונה בלבד חרדי 20 -
ת"ת משכנות יעקב יסודי בלבד חרדי 25 -
ישיבת תפארת-מרדכי עליונה בלבד חרדי 40 -
נעם התורה יסודי בלבד חרדי 21 -
ברכת נחום עליונה בלבד חרדי 0 -
ישיבת דרכי משה-אברהם עליונה בלבד חרדי 31 -
מרכז חסידי ויז'ניץ עליונה בלבד חרדי 30 -
ת"ת פרי חדש יסודי בלבד חרדי 19 -
חכמת שלמה עליונה בלבד חרדי 25 -
ת"ת בתי אבות יסודי בלבד חרדי 15 -
תת רוזין בני ברק יסודי בלבד חרדי 24 -
מוסדות חנוך אור חיים חט"ב + עליונה חרדי 21 -
סמינר הרב יונה עליונה בלבד חרדי 24 -
ישיבת כסא רחמים עליונה בלבד חרדי 22 -
ת"ת לקח טוב יסודי בלבד חרדי 27 -
סמינר הרב מאיר עליונה בלבד חרדי 39 -
אמת ואמונה יסודי בלבד חרדי 15 -
ישיבת בית מדרש עליון עליונה בלבד חרדי 27 -
סמינר תורני בית יעקב עליונה בלבד חרדי 33 -
תורת חיים ואהבה יסודי בלבד חרדי 14 -
ת"ת כינור לדוד יסודי בלבד חרדי 16 -
סמינר הרב כהנא עליונה בלבד חרדי 29 -
דרכי אבות צאנז יסודי בלבד חרדי 20 -
תיכון בית יעקב וזניץ עליונה בלבד חרדי 33 -
מוסדות שפע חיים צאנז עליונה בלבד חרדי 15 -
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק יסודי בלבד חרדי 23 -
ת"ת איש מצליח יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת משכנות הרועים עליונה בלבד חרדי 24 -
תורת אמת יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת בית ישראל עליונה בלבד חרדי 16 -
פנינת בית יעקב יסודי בלבד חרדי 20 -
ב"י הרב כהנמן יסודי בלבד חרדי 33 -
ישיבת חסידי דאראג עליונה בלבד חרדי 31 -
תלמוד תורה בני-מנחם יסודי בלבד חרדי 19 -
תיכון בית מלכה עליונה בלבד חרדי 31 -
תת בני אחים פרמישלאן יסודי בלבד חרדי 6 -
ת"ת החדש_בעקבי הצאן יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת משכן התורה עליונה בלבד חרדי 26 -
מקור ברוך סרט ויזניץ יסודי בלבד חרדי 25 -
מרכז מוסדות נדבורנה עליונה בלבד חרדי 39 -
ב"י אוהלי אליעזר יסודי בלבד חרדי 14 -
ת"ת דרך חסידים יסודי בלבד חרדי 24 -
ישיבת חזון נחום עליונה בלבד חרדי 30 -
ת"ת תפארת מרדכי יסודי בלבד חרדי 22 -
ישיבת מגן הילד עליונה בלבד חרדי 22 -
ב"י זכרון מאיר ב"ב יסודי בלבד חרדי 35 -
בית יעקב החדש תפארת יסודי בלבד חרדי 32 -
מוסדות תורה ושלום עליונה בלבד חרדי 36 -
ישיבת דברי מרדכי עליונה בלבד חרדי 37 -
אוהל תורה יסודי בלבד חרדי 27 -
ישיבת מאור ישראל עליונה בלבד חרדי 29 -
ב"י נוה אחיעזר יסודי בלבד חרדי 23 -
אורחות חיים יסודי ועליונה חרדי 7 -
ישיבת זכרון סיני עליונה בלבד חרדי 18 -
באר יהושע יסודי בלבד חרדי 26 -
ישיבת גאון צבי עליונה בלבד חרדי 27 -
ב"י יהודה הנשיא יסודי בלבד חרדי 37 -
ת"ת חיי עולם יסודי בלבד חרדי 10 -
בית שי יסודי ועליונה חרדי 6 -
ישיבת משכן שמעון עליונה בלבד חרדי 17 -
תורת אהרון עליונה בלבד חרדי 36 -
רמת אהרון-אור מרדכי יסודי בלבד חרדי 31 -
ישיבת חומת ציון עליונה בלבד חרדי 11 -
ב"י רמת אהרון יסודי בלבד חרדי 32 -
ת"ת זיו התורה יסודי בלבד חרדי 25 -
תורה ודעת יסודי ועליונה חרדי 8 -
ישיבת אבשלום עליונה בלבד חרדי 24 -
ישיבת תהילת שלמה עליונה בלבד חרדי 22 -
ב"י מסורת ישראל יסודי בלבד חרדי 34 -
ישיבה קטנה למצויינים עליונה בלבד חרדי 25 -
בית מלכה ב"ב יסודי בלבד חרדי 29 -
בית יעקב ע"ש י' וולף עליונה בלבד חרדי 34 -
עטרת שלמה בארה"ק עליונה בלבד חרדי 59 -
ישיבת שערי ציון עליונה בלבד חרדי 25 -
ב.חינוך לבנות באידיש יסודי בלבד חרדי 24 -
סמינר לבנות אלקיים עליונה בלבד חרדי 41 -
מוסדות חסידי בעלזא יסודי בלבד חרדי 28 -
ישיבת סלבודקה כנסת י עליונה בלבד חרדי 44 -
בית עזריה עליונה בלבד חרדי 25 -
מוהרן עליונה בלבד חרדי 23 -
ותתפלל חנה - בנות יסודי בלבד חרדי 25 -
ישיבת בית רבי שמעיה עליונה בלבד חרדי 31 -
קרלין סטולין יסודי בלבד חרדי 28 -
תיכון חסידי בית יעקב עליונה בלבד חרדי 35 -
ישיבת נחלת אהרן קויד עליונה בלבד חרדי 0 -
מוסדות חסידי בעלזא יסודי בלבד חרדי 23 -
ת"ת אהלי אברהם יסודי בלבד חרדי 26 -
שיח יצחק עליונה בלבד חרדי 18 -
כתב סופר יסודי בלבד חרדי 21 -
מוסדות חסידי בעלזא עליונה בלבד חרדי 41 -
ת"ת עטרת שלמה מערב יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת תפארת נצח ילדי ב יסודי בלבד חרדי 20 -
ישיבה לצעירים עליונה בלבד חרדי 46 -
אור זורח יסודי בלבד חרדי 21 -
ישיבת בית מאיר עליונה בלבד חרדי 35 -
תת מרכז חסידי ויזניץ יסודי בלבד חרדי 14 -
תת חסיד דארוג יסודי בלבד חרדי 27 -
ישיבת אורחות תורה עליונה בלבד חרדי 108 -
באבוב יסודי בלבד חרדי 20 -
קנייני התורה עליונה בלבד חרדי 26 -
בית יעקב מרכז יסודי בלבד חרדי 35 -
בית יעקב נווה מאיר יסודי בלבד חרדי 36 -
ישיבת חזון נחום עליונה בלבד חרדי 32 -
ת'ת ברסלב יסודי בלבד חרדי 13 -
ישיבת תפארת משה עליונה בלבד חרדי 21 -
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת יסודי בלבד חרדי 26 -
ישיבת דרכי דוד עליונה בלבד חרדי 21 -
ישיבת חכמי לובלין עליונה בלבד חרדי 20 -
ישיבת נתיבות חיים עליונה בלבד חרדי 31 -
ב"י אהלי שמעון יסודי בלבד חרדי 27 -
בית יעקב חסידי עליונה בלבד חרדי 27 -
ת"ת יסוד העולם יסודי בלבד חרדי 27 -
דרכי חינוך יסודי ועליונה חרדי 8 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בבני ברק

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
נשי אגוי ממלכתי הנגב 13 זינונפלד תמר
באבוב ממלכתי חזון איש 18 03-6183836 גאטנהוז אפריים
תורת אמת ממלכתי בני ברק 5 03-5700237 פיש דבורה
סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
מקור ברוך ממלכתי חזון איש 32 03-5791295
אמת ואמונה ממלכתי בני ברק 14 03-5742534
מוסדות חסידי בעלזא ממלכתי בני ברק 5
יסודי התורה ממלכתי האדמו''ר מגור 27
תפארת מורדכי ממלכתי עזרא 72
אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
אגוי ממלכתי יואל 12 אוסטר מרים
הועד למען הילד העולה ממלכתי הרב זמבא מנחם 6 קליין מרים
תת רבי עקיבא זכרון מ ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15 זילברברג צבי
באר יהושוע ממלכתי הרב שטרסר 8 03-6190199
אוהל תורה ממלכתי הרב זוננפלד יוסף 1 טורצין אסתר
נשי אגוי ממלכתי הרב כהנמן 130 03-5742467
כתב סופר ממלכתי סוקולוב 25 03-5706920
דרכי אבות ממלכתי בני ברק 16 03-6776632
נשי אגוי גן בלה ממלכתי אורליאן 21 קפלן לאה
501 חינוך מיוחד ממלכתי-דתי אברבנאל 109
תת ויזניץ ממלכתי גבעת פנחס 19 גסנר אהרון
תת רמת אהרון ממלכתי בן זומא 19 03-5700641
בית מלכה ממלכתי הרב פוברסקי 38 פרנקל מיכל
אוצר החיים ממלכתי נורדאו 39
אור דוד ממלכתי בני ברק 39 דיין זהבית
אוהלי אברהם ממלכתי אביעד 5
נשי אגוי גן פנינה ממלכתי אורליאן 21 הקר פנינה
שתילי זיתים ממלכתי חידושי הרי''ם 11 03-5703890 אללו אסתר
אור גאון ממלכתי שלמה המלך 1 03-6770171
נשי אגוי ממלכתי צייטלין 4 אבוחצירה רחל
תת קרית הרצוג ממלכתי חי טייב 5 03-5790695
עירוני_מס' 308 ממלכתי טל חיים 5 03-5776453 גולדשטיין צירבקה
548 ממלכתי-דתי בני ברק 11 02-5747587 קניגסברג בת שבע
עיריה מס' 393 ממלכתי הרב אברמסקי קליין שושנה
מס' 305 ממלכתי רמב''ם 33 דהן צפורה
עירוני מס' 424 ממלכתי קהילות יעקב 70
מס' 321 ממלכתי רוזנהיים 16 03-6199481 איראם רחל
עירוני מס' 327 ממלכתי רבן גמליאל 13 סטל ברכה
עיריה .369 ממלכתי אבן שפרוט 4 טאירי שרה
עירוני ממלכתי הרב רבינוביץ אריה 03-5478218 מלק רחל
עירוני 325 ממלכתי חידושי הרי''ם 4 03-6199491 אלפא צילה
314 ממלכתי חידושי הרי''ם 8 03-6199462 יפת פרידה
מס' 315 ממלכתי חידושי הרי''ם 8 03-6199462 פוזן חיה שרה
ברסלב, בני-ברק ממלכתי שלמה המלך 5 03-5574342 וינר שמואל
עירוני מס' 504 ח. מי ממלכתי-דתי סמ משה יוסף 03-5785852
509 חינוך מיוחד ממלכתי-דתי שד אינשטיין 5
334 עירית בני ברק ממלכתי בני ברק 3 03-6199548
קרלין סטוליןבב ממלכתי חבקוק 19 03-6182211
333 ממלכתי גניחובסקי 7
375 ממלכתי גניחובסקי 7 03-6199546
317 עירית בני ברק ממלכתי ירושלים 29 03-6199466
465 עירית בני ברק ממלכתי חי טייב 5 03-5776597
409 עירית בני ברק ממלכתי אשל אברהם 17 03-5702606
439 עירית בני ברק ממלכתי אבן עזרא 4 03-6199644
דרך חסידים תתים ירוש ממלכתי בני ברק 31 03-5786575
גן 306 בב ממלכתי בני ברק 22 03-5702696
גן 309 ממלכתי בני ברק 11
גן 389 ממלכתי בני ברק 03-6199597
גן 390 ממלכתי סירוקה שמעון 03-5702906
316 ממלכתי בני ברק 4 03-6199465
גן 319 ממלכתי סוקולוב 15 03-6199477
גן 398 ממלכתי עזרא 43 03-5747736
גן 399 ממלכתי הגר''א 6 03-5702566
גן 400 ממלכתי הרב פרדו משה 337
גן 328 ממלכתי דון יוסף הנשיא 03-6199494
גן 329 ממלכתי בני ברק 8 03-6199518
גן 403 ממלכתי הרב פרדו משה
גן 405 ממלכתי גניחובסקי 13