בתי ספר בכפר קאסם – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בכפר קאסם. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד בכפר קאסם

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
47
יסודי
8
על יסודי
4
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
26
על יסודי
דתי
-
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
7
יסודי
7
על יסודי
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים בכפר קאסם

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
אלזהרא ממלכתי כפר קאסם 03-9071201 הנדי אמינה
אלזהרא ממלכתי כפר קאסם 03-9071201 עאמר עביר
אלזהרא צמוד 3 ממלכתי כפר קאסם 03-9071201 עאמר אשגאן
דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
אבן רושד ממלכתי כפר קאסם 03-9071718 עיסא מרוות
אל גנאן ממלכתי-דתי כפר קאסם 03-9071481 חגלי זינב
אלזהרא ממלכתי כפר קאסם 03-9071201 טאהא מאסה
אבן רושד ממלכתי כפר קאסם 03-9071718 בדיר ניהאד
יסודי ו 2 ממלכתי כפר קאסם 03-9073699 אלעקילי עזיזה
יסודי ו 2 ממלכתי כפר קאסם 03-9073699 עיסא מנאל
אלאמאל ממלכתי-דתי כפר קאסם 03-9071718 עיסא גאדה
אבן רושד ממלכתי כפר קאסם 03-9071718 עיסא תחייה
ליקויי שמיעה ממלכתי-דתי א- רדואן 5 052-3649619 בדיר מאי
ניצני אפאק ממלכתי כפר קאסם 03-9363552
גן חובה ממלכתי כפר קאסם עאמר-שיך-עיסנג'את
אל עומריה ממלכתי כפר קאסם 03-9370783 ראבי תגריד
אל עומריה ממלכתי כפר קאסם 03-9370783 עיסא הילא
אל גזאלי ממלכתי כפר קאסם 03-9370182 בדיר אמל
אל גזאלי ממלכתי כפר קאסם 03-9370182 גאבר פירוז
אל גזאלי ממלכתי כפר קאסם 03-9370182 עודה לינא
אל מנאר ממלכתי כפר קאסם 03-9379266 עאמר סלוה
אל מנאר ממלכתי כפר קאסם 03-9379266 טהה נגווא
אל מנאר ממלכתי כפר קאסם 03-9379266 עיסא אבתיהאג
ניצני אופקים ממלכתי כפר קאסם 111
דאר אלארקם אלפרדוס ממלכתי כפר קאסם
דאר אלארקם אלהודא ממלכתי כפר קאסם
דאר אלארקם אלמחבה ממלכתי כפר קאסם
דאר אלארקם נדאא אלאק ממלכתי כפר קאסם
דאר אלארקם אלזהור ממלכתי כפר קאסם
בראעם אפאק ממלכתי א- סולטאני
ניצני שלום ממלכתי א- סולטאני 154 050-8234458
גן עיכוב התפתחותי ממלכתי-דתי א שוהדא עיסה לנא
אלעאטא ממלכתי-דתי א-רוודא 03-9754950 עיסא פתחיה
01 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
02 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
03 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
04 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
05 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
06 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
07 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
08 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
09 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
10 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
11 -דאר אלארקם ממלכתי כפר קאסם 03-9379446
01 -ניצני אפאק ממלכתי כפר קאסם 03-9363552
02 -ניצני אפאק ממלכתי כפר קאסם 03-9363552
03 -ניצני אפאק ממלכתי כפר קאסם 03-9363552
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
AE