בתי ספר במודיעין עילית – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים במודיעין עילית. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד במודיעין עילית

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
474
יסודי
43
על יסודי
31
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
-
יסודי
-
על יסודי
דתי
25
יסודי
29
על יסודי
מיוחד
7
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר במודיעין עילית

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
עליונה בלבד
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
ת"ת וב"י חשמונאים יסודי בלבד חרדי 16 -
ב"י נאות הפסגה יסודי בלבד חרדי 29 -
ישיבת אהבת תורה עליונה בלבד חרדי 18 -
ת"ת אהלי ספר יסודי בלבד חרדי 21 -
משכן התלמוד עליונה בלבד חרדי 28 -
ת"ת כלל חסידי יסודי בלבד חרדי 20 -
ברכת הנחל יסודי בלבד חרדי 21 -
עצת אמת יסודי בלבד חרדי 27 -
כנסת הגדולה מפעלים ח עליונה בלבד חרדי 0 -
ישיבת נצח התורה עליונה בלבד חרדי 38 -
בית יעקב קרית ספר יסודי בלבד חרדי 30 -
ישיבת דברי שלמה עליונה בלבד חרדי 28 -
ת"ת אור תורה יסודי בלבד חרדי 27 -
ברכפלד חדש יסודי בלבד חרדי 32 -
קרלין סטולין יסודי בלבד חרדי 26 -
ת"ת ויזניץ מודיעין ע יסודי בלבד חרדי 20 -
אור אלחנן עליונה בלבד חרדי 11 -
אמרי צבי עליונה בלבד חרדי 37 -
נתיבות התורה יסודי בלבד חרדי 28 -
ישיבת קרלין סטולין עליונה בלבד חרדי 20 -
חדוות התלמוד עליונה בלבד חרדי 24 -
דרך החינוך יסודי בלבד חרדי 6 -
ת"ת המסילה יסודי בלבד חרדי 19 -
ישיבת ברסלב לצעירים- עליונה בלבד חרדי 14 -
ת"ת תשבר המרכזי יסודי בלבד חרדי 17 -
ת"ת דעת זקנים יסודי בלבד חרדי 21 -
נתיבות ירושלים יסודי בלבד חרדי 15 -
נחל האמונה יסודי בלבד חרדי 24 -
ת"ת מאיר עיניים יסודי בלבד חרדי 28 -
ישיבת כנסת מרדכי עליונה בלבד חרדי 15 -
תיכון בית יעקב עליונה בלבד חרדי 44 -
ישיבת חמדת משה עליונה בלבד חרדי 56 -
נוות יעקב יסודי בלבד חרדי 14 -
ישיבת אחינו לצעירים עליונה בלבד חרדי 26 -
ישיבת דרך התורה עליונה בלבד חרדי 41 -
ישיבת כנסת יצחק עליונה בלבד חרדי 44 -
ת"ת קרית ספר יסודי בלבד חרדי 19 -
בנות ויזניץ-מודיעין יסודי בלבד חרדי 23 -
תיכון עלי שור עליונה בלבד חרדי 9 -
ב"י הגבעה המזרחית יסודי בלבד חרדי 27 -
ת"ת פרי התורה יסודי בלבד חרדי 27 -
ישיבת מלכות תורה עליונה בלבד חרדי 29 -
ב"י אחוזת ברכפלד יסודי בלבד חרדי 30 -
מעלות שרה עליונה בלבד חרדי 23 -
סמינר בית חינוך עליונה בלבד חרדי 39 -
חיי תורה יסודי בלבד חרדי 17 -
טף לטף יסודי ועליונה חרדי 6 -
ת"ת קנין התורה יסודי בלבד חרדי 21 -
ת"ת החינוך יסודי בלבד חרדי 27 -
ב"י אוהלי ספר יסודי בלבד חרדי 32 -
דרכה של תורה עליונה בלבד חרדי 14 -
חסדי אבות יסודי בלבד חרדי 19 -
פיקודיך הבינני יסודי בלבד חרדי 24 -
ב.חינוך לבנות באידיש יסודי בלבד חרדי 34 -
נתיבות חכמה עליונה בלבד חרדי 32 -
חכמת התורה יסודי ועליונה חרדי 10 -
ת"ת עמל התורה יסודי בלבד חרדי 16 -
תורת חיים יסודי ועליונה חרדי 8 -
בית יעקב עליונה בלבד חרדי 45 -
ישיבת שיח תורה עליונה בלבד חרדי 10 -
דרכי אבותינו יסודי בלבד חרדי 29 -
נחלת שמעון יסודי בלבד חרדי 18 -
בית יעקב אביעזרי יסודי בלבד חרדי 33 -
תת עטרת שלמה מ.עילית יסודי בלבד חרדי 20 -
ת"ת אוהל התורה יסודי בלבד חרדי 17 -
אור יחזקאל מודיעין ע עליונה בלבד חרדי 23 -
ישיבת אמרי חיים ויזנ עליונה בלבד חרדי 28 -
אור שערים עליונה בלבד חרדי 18 -
אור שערים-קרלין סטול יסודי בלבד חרדי 28 -
באר החיים עליונה בלבד חרדי 29 -
דו"ר לתפארת יסודי בלבד חרדי 5 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים במודיעין עילית

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
אגוי ממלכתי שדי חמד 18 קלקשטיין רבקה
אגוי ממלכתי חפץ חיים 1
הרשש ממלכתי כף החיים 8
גן אגוי ממלכתי חפץ חיים 14
אור שערים,עמותת אור ממלכתי נודע ביהודה 14
(גן אגוי_(1 ממלכתי מסילת יוסף 1
(גן אגוי (2 ממלכתי מסילת יוסף 1
(גן אגוי (3 ממלכתי מסילת יוסף 1
(גן אגוי (4 ממלכתי מסילת יוסף 1
טף לטף,עמותת טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27 08-9741163
נתיבות התורה,גן מכינ ממלכתי נתיבות המשפט 39 08-9742581
עצת אמת ממלכתי נודע ביהודה 31 08-9741615
תת אהלי ספר ממלכתי אור החיים 27 08-9740903
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי מסילת ישרים
דעת זקנים ממלכתי מסילת ישרים 7 08-9740715
גן ברכפלד ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
(נתיבות התורה (גן א' ממלכתי נתיבות המשפט 39 08-9744142
(נתיבות התורה (גן ב' ממלכתי נתיבות המשפט 39 08-9744142
גן אגוי - כיתה 1 ממלכתי אבני נזר 36
גן אגוי - כיתה 2 ממלכתי אבני נזר 36
גן אגוי - כיתה 4 ממלכתי אבני נזר 36
גן אגוי - כיתה 5 ממלכתי-דתי אבני נזר 36
גן אגוי מספר 5 ממלכתי-דתי מרומי שדה 8
גן אגוי מספר 4 ממלכתי מרומי שדה 8
גן אגוי מס' 1 ממלכתי מרומי שדה 8
גן אגוי ממלכתי חת''ם סופר 10 08-9740046
גן אגוי ממלכתי נתיבות המשפט 2 08-9740532
מאור עיניים ממלכתי מסילת ישרים 052-4675022
פרי התורה ממלכתי שדרות יחזקאל 4
הרשש ממלכתי כף החיים 8 08-9761685
הרשש ממלכתי דברות משה 11 08-9761685
תת חסידי ממלכתי רבי עקיבא 41 054-4520756
אוהל התורה ממלכתי מסילת ישרים 1 08-9763737
גן לעקר ממלכתי מרומי שדה 36
מרומי שדה ממלכתי מרומי שדה 8 08-9742661
קרית ספר 22 ממלכתי נתיבות המשפט 3
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27 08-9741163
גן טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27 08-9741163
קרית ספר ממלכתי נתיבות המשפט 5 052-2234910
גן מרומי שדה ממלכתי מרומי שדה 8
עצת אמת ממלכתי קצות החושן 1 052-2401084
מודיעין עילית ממלכתי נתיבות המשפט 3 08-9740031
המסילה ממלכתי רבי עקיבא 39 050-6690100
גני החושן ממלכתי קצות החושן 7 08-9740372
עמל התורה ממלכתי מנחת חינוך 5
שם אבותי ממלכתי נתיבות המשפט 1 08-9740031
קרית ספר 40 ממלכתי שכ נאות הפסגה
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27 08-9741163
ויזניץ - בנים ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9791420
פיקודך הבינני ממלכתי רב ושמואל 08-9760433
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27 08-9741163
קרית ספר 46 ממלכתי נתיבות המשפט 75
קרית ספר 45 ממלכתי-דתי נתיבות המשפט 75
אור יוסף ממלכתי מסילת ישרים
גני החושן ממלכתי מסילת יוסף 52 053-2213955
גני החושן ממלכתי מסילת יוסף 48 053-2213955
בית חינוך לבנות ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
ויזניץ ממלכתי משעול רבי טרפון 1
נתיבות תורה ממלכתי נתיבות המשפט 99 08-9744142
עצת אמת ממלכתי מסילת ישרים 5 08-9766611
עצת אמת ממלכתי-דתי אורחות צדיקים 4 08-9766611
שם אבותי ממלכתי-דתי נתיבות המשפט 3 08-9740031
נתיבות המשפט ממלכתי נתיבות המשפט 73
קרית ספר 47 ממלכתי נתיבות המשפט 75
דרכי יושר ממלכתי רבי עקיבא 30 08-9760468
מורשה ממלכתי רבי עקיבא 29 08-9799555
גן 406 ממלכתי רבי יהודה הנשיא 27
נתיבות התורה ממלכתי מודיעין עילית 08-9744142
גני חושן ממלכתי קצות החושן 7 053-2213055
נתיבות התורה ממלכתי קהילות יעקב 3 08-9744142
חסדי אבות ממלכתי רבי יהודה הנשיא 1 08-9743329
חסדי אבות ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9743329
ויזניץ ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9791420
שם אבותי ממלכתי מרומי שדה 25 08-9740031
שמע קולנו ממלכתי-דתי מרומי שדה 8 08-9285534
יהנ 35 חנמ ממלכתי-דתי רבי יהודה הנשיא 35
קרית ספר 43 ממלכתי ריטב''א 18
מורשת ירושלים ממלכתי שדרות הלל ושמאי 050-4115500
גן עץ התורה ממלכתי נתיבות המשפט 75
חנמ יהודה הנשיא ממלכתי-דתי רבי יהודה הנשיא 27
חנמ 2 יהודה הנשיא ממלכתי-דתי רבי יהודה הנשיא 27
יהודה הנשיא 35 ממלכתי רבי יהודה הנשיא 35
מעלות תמר ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9798481
שדרות יחזקאל 1 ממלכתי שדרות יחזקאל 1
מעלות תמר ממלכתי אבי עזרי 20 08-9741082
נתיבות התורה ממלכתי שד הרב מפוניבז' 6 08-9744142
שם אבותי ממלכתי נתיבות המשפט 111 08-9740031
גני החושן ממלכתי שאגת אריה 15
מעלות תמר ממלכתי נתיבות המשפט 101 08-9798482
מעלות תמר ממלכתי נתיבות המשפט 74 08-9761021
תשבר הגבעה הדרומית ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742604
מעלות תמר ממלכתי אבי עזרי 19 08-9298096
שם אבותי ממלכתי-דתי נתיבות המשפט 3 08-9740031
מעלות ממלכתי קהילות יעקב 6 050-4115500
מעלות ממלכתי נתיבות המשפט 103 08-9791193
חנמ המסילה ממלכתי-דתי רבי עקיבא 39
קרית ספר 44 ממלכתי ריטב''א 7
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27
טף לטף ממלכתי-דתי אור החיים 27
ויזניץ ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
גן ארליך ממלכתי רבי עקיבא 30 08-9799555
גן לוי ממלכתי רבי עקיבא 30 08-9799555
גן קליין ממלכתי רבי עקיבא 30 08-9799555
מורשה להנחיל ממלכתי-דתי רבי עקיבא 29 08-6228741
נתיבות התורה ממלכתי-דתי נתיבות המשפט 39 08-9797910
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742349
ברכת הנחל ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9743483
ברכת הנחל ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9743483
ברכת הנחל ממלכתי רבי שמעון בר יוחא 08-9743483
אהל שרה ממלכתי נתיבות המשפט 39 054-8444526
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
ויזניץ מודיעין עילית ממלכתי רבי יהודה הנשיא 26
עצת אמת ממלכתי אורחות צדיקים 4 08-9766611
שמע קולנו ממלכתי-דתי מרומי שדה 8 08-9285534
עדת אמת ממלכתי מסילת ישרים 5 08-9766611
עץ הדעת יהן א 35 ממלכתי רבי יהודה הנשיא 35 054-6202957
עץ הדעת יהנ 35 ב ממלכתי רבי יהודה הנשיא 35 054-6202957
קרית ספר 5 ממלכתי-דתי מודיעין עילית 08-9797143
ושננתם לבניך 5 ממלכתי קצות החושן 2 08-9285785
ושננתם לבניך 4 ממלכתי קצות החושן 2 08-9285785
ושננתם לבניך 3 ממלכתי קצות החושן 2 08-9285785
ושננתם לבניך 1 ממלכתי קצות החושן 2 08-9285785
גני החושן גן מס 1 ממלכתי קצות החושן 2 08-9799009
גני החושן גן מס 2 ממלכתי קצות החושן 2 08-9799009
שם אבותי גן 1 ממלכתי נתיבות המשפט 111
שם אבותי גן 2 ממלכתי נתיבות המשפט 111
שם אבותעי- גן 33 ממלכתי נתיבות המשפט 111
דרך הישר ממלכתי רבי עקיבא 30 08-9799555
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 2 08-9741986
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 2
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 2
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 4
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 4 08-9791634
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 4
תת קרית ספר ממלכתי שערי תשובה 4
תת קרית ספר ממלכתי-דתי שערי תשובה 2 08-9791634
חסדי אבות ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
נתיבות התורה ממלכתי-דתי נתיבות המשפט 39 08-9797910
נתיבות ירושלים 1 ממלכתי שדרות הלל ושמאי 052-7633520
חסדי אבות ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
קרית ספר 48 ממלכתי נתיבות המשפט 75 03-6152446
קרית ספר 27 ממלכתי-דתי אבני נזר 36
קרית ספר 49 ממלכתי-דתי שדי חמד 18 052-7622113
יהודה הנשיא החדש ד ממלכתי רבי יהודה הנשיא 35 054-6202957
יהודא הנשיא החדש ג ממלכתי רבי יהודה הנשיא 35 02-5004283
גני החושן ממלכתי קצות החושן 15
גני החושן ממלכתי קצות החושן 15
פתחיה ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה 02-6268888
יהודה הנשיא החדש חנמ ממלכתי-דתי רבי יהודה הנשיא 35 054-6202957
דעת זקנים ממלכתי מסילת ישרים 7
הרשש ממלכתי-דתי דברות משה 11
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75
בית חינוך לבנות אידי ממלכתי נתיבות המשפט 75 050-4102337
בית חינוך לבנות יידי ממלכתי נתיבות המשפט 75
גן רחל ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
גן יעל ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
מורשת יעקב ממלכתי רבי עקיבא 30
מורשה ממלכתי רבי עקיבא 30
גני החושן 3 ממלכתי שאגת אריה 5 02-5378864
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א 2
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א 2
קרולין סטולין ממלכתי ריטב''א 2
גני החושן 2 ממלכתי אשר לשלמה 2
גני החושן 4 ממלכתי אשר לשלמה 2 02-5378864
גני החושן 7 ממלכתי אשר לשלמה 2
משכן יעקב ממלכתי רב ושמואל 9
משכנות יעקב ממלכתי רב ושמואל 9
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א 2
אור שערים ממלכתי נתיבות המשפט 51
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א
אור שערים ממלכתי נתיבות המשפט 51
עץ הדעת תשבח חנמ ג ממלכתי-דתי רבי עקיבא 02-6702700
עץ הדעת תשבר חנמ א ממלכתי-דתי רבי עקיבא 35 02-6702700
עץ הדעת תשבר חנמ ב ממלכתי-דתי רבי עקיבא 35 02-6702700
גני החושן 1 ממלכתי שאגת אריה 5
עץ הדעת - תשבר ב ממלכתי רבי עקיבא 35
עץ הדעת ממלכתי רבי עקיבא
עץ הדעת - תשבר א ממלכתי רבי עקיבא 35
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
גני החושן 2 ממלכתי שאגת אריה 5
עטרת שלמה ממלכתי ריטב''א 02-9911404
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א 02-5007800
הראם 2 ממלכתי רב ושמואל 9
הראם 3 ממלכתי רב ושמואל 9
הראם 1 ממלכתי רב ושמואל 9
תת החינוך ממלכתי נתיבות המשפט 91 02-5869254
נתיבות התורה ממלכתי אבי עזרי 08-9744142
נתיבות התורה ממלכתי אבי עזרי
גן חבד ממלכתי קול יהודה
גן חבד ממלכתי קול יהודה
פתחיה ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה
מעלות התמר 2 ממלכתי אבי עזרי
פתחיה 5 ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה
פתחיה 3 ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה 050-4150149
פתחיה 4 ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה 050-4150149
פתחיה 1 ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה 050-4150149
עץ הדעת יחזקאל 31א ממלכתי שדרות יחזקאל 31
עץ הדעת ר עקיבא חנמ ממלכתי-דתי רבי עקיבא 35 054-6202957
גן סולם ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה
עץ הדעת יחזקאל 31ב ממלכתי שדרות יחזקאל 31
עטרת שלמה 3 ממלכתי ריטב''א 11
עטרת שלמה 2 ממלכתי ריטב''א 11
עטרת שלמה 1 ממלכתי ריטב''א 11 02-9911404
גן סולם ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה 02-6338410
תת תורה דחסידי באיאן ממלכתי שד הרב מפוניבז' 5 053-3110373
גן הרשש ממלכתי-דתי מודיעין עילית 11
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א
קרלין סטולין קרית ספ ממלכתי ריטב''א
פרי התורה יוסף שלום ממלכתי רבי שמעון בר יוחא
שם אבותי גן מרים ממלכתי נתיבות המשפט
שם אבותי גן 5 ממלכתי נתיבות המשפט
מעלות התמר ממלכתי חזון דוד 9
מעלות התמר ממלכתי חזון איש 25
אהל בת שבע ממלכתי נתיבות המשפט 39
מעלות התמר 2 ממלכתי חזון איש 1
מעלות התמר ממלכתי חזון איש 1
מעלות התמר 2 ממלכתי חזון איש 1
תלמוד תורה החינוך ממלכתי שערי תשובה 20 08-9790694
גן סולם ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה
דחסידי באיאן 1 ממלכתי שד הרב מפוניבז' 5
חסדי אבות ממלכתי אשר לשלמה 2
תת כלל חסידי 3 ממלכתי רבי עקיבא 41
תת כלל חסידי 6 ממלכתי רבי עקיבא 41
תת כלל חסידי 1 ממלכתי רבי עקיבא 41
תת כלל חסידי 2 ממלכתי רבי עקיבא 41
תת כלל חסידי 4 ממלכתי רבי עקיבא 41
גני החושן ממלכתי אשר לשלמה 2
חיי תורה 3 ממלכתי שערי תשובה 20
חיי תורה 2 ממלכתי שערי תשובה 20
חיי תורה 1 ממלכתי שערי תשובה 20
מעלות התמר ממלכתי נתיבות המשפט 101 08-9791193
קרית ספר 50 ממלכתי ריטב''א 9
קרית ספר 51 ממלכתי ריטב''א 9
קרית ספר 52 ממלכתי ריטב''א 9
קרית ספר 53 ממלכתי ריטב''א 9
קרית ספר 56 ממלכתי ריטב''א 9
קרית ספר 57 ממלכתי-דתי ריטב''א
קרית ספר 54 ממלכתי ריטב''א
קרית ספר 55 ממלכתי ריטב''א
סולם ממלכתי-דתי שכ נאות הפסגה
משכנות יעקב 1 ממלכתי רב ושמואל 9 052-7673900
נתיבות התורה ממלכתי חזון איש 16 053-3142581
נתיבות התורה ממלכתי אבי עזרי 13 053-3142581
דעת זקנים 1 ממלכתי מסילת ישרים 7 08-9740710
דעת זקנים 2 ממלכתי מסילת ישרים 053-3140541
תשב"ר הגבעה הדרומית ממלכתי נתיבות המשפט 75 08-9742604
עמל התורה ממלכתי מנחת חינוך 7 08-9762975
עמל התורה ממלכתי מנחת חינוך 7 08-9762915
עמל התורה ממלכתי מנחת חינוך 7 08-9762915
חזון איש 1 ממלכתי חזון איש 12 050-4144447
חזון איש 2 ממלכתי חזון איש 12 050-4144447
המסילה 1 ממלכתי רבי עקיבא 39 054-8440300
המסילה ממלכתי רבי עקיבא 39 054-8440300
מעלות תמר ממלכתי נתיבות המשפט 101 08-9744112
מעלות תמר 1 ממלכתי אבי עזרי 19 058-6517517
מעלות תמר ממלכתי נתיבות המשפט 73 08-9798482
מעלות התמר 1 ממלכתי נתיבות המשפט 75 058-6517517
מעלות התמר 2 ממלכתי נתיבות המשפט 75 058-6517517
מעלות התמר 3 ממלכתי נתיבות המשפט 75 058-6517517
תשב"ר הגבעה הדרומית ממלכתי נתיבות המשפט 75 053-3108917
ת"ת באיאן מודיעין עי ממלכתי שד הרב מפוניבז' 5 053-3110373
המסילה ממלכתי רבי עקיבא 39 054-8440300
חסידי אבות ממלכתי אשר לשלמה 2 050-4153887
גן מיוחד ממלכתי-דתי שתילי זיתים 1 קאופמן מוריה
גן חובה ממלכתי שתילי זיתים מור-יוסף אפרת
גן טרום חובה ממלכתי שתילי זיתים 1 שושן ליאת-נעמ
גן טרום טרום ממלכתי שתילי זיתים 1 בוקריס סיגלית
01 -אור יוסף ממלכתי מסילת ישרים
01 -המסילה ממלכתי רבי עקיבא 39 050-6690100
01 -קרית ספר ממלכתי נתיבות המשפט 5 052-2234910
02 -קרית ספר ממלכתי נתיבות המשפט 5 052-2234910
03 -קרית ספר ממלכתי נתיבות המשפט 5 052-2234910
02 -אור יוסף ממלכתי מסילת ישרים
01 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
02 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
03 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
04 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
05 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
06 -אגוי ממלכתי שדי חמד 18
01 -קרית ספר 40 ממלכתי שכ נאות הפסגה
03 -קרית ספר 40 ממלכתי שכ נאות הפסגה
02 -קרית ספר 40 ממלכתי שכ נאות הפסגה
02 -גני החושן ממלכתי קצות החושן 7 08-9740372
01 -חסדי אבות ממלכתי רבי יהודה הנשיא 1 08-9743329
02 -חסדי אבות ממלכתי רבי יהודה הנשיא 1 08-9743329
03 -חסדי אבות ממלכתי רבי יהודה הנשיא 1