בתי ספר בראשון לציון – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בראשון לציון שכונה מב"ת צפון, אזור תעשיה ישן. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד במב"ת צפון, אזור תעשיה ישן, ראשון לציון

כמות מוסדות חינוך בשכונה
גני ילדים
82
יסודי
15
על יסודי
17
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
-
יסודי
-
על יסודי
דתי
24
יסודי
23
על יסודי
מיוחד
8
יסודי
8
על יסודי

מפת בתי הספר במב"ת צפון, אזור תעשיה ישן, ראשון לציון

  שם שלב חינוך
עליונה בלבד
יסודי בלבד
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
מרכז חסידי ויז'ניץ עליונה בלבד חרדי 30 -
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק יסודי בלבד חרדי 23 -
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת יסודי בלבד חרדי 26 -
קרלין סטולין יסודי בלבד חרדי 28 -
ת'ת ברסלב יסודי בלבד חרדי 13 -
אורחות חיים יסודי ועליונה חרדי 7 -
תיכון בית מלכה עליונה בלבד חרדי 31 -
ישיבת מאור ישראל עליונה בלבד חרדי 29 -
ישיבת כנסת יששכר עליונה בלבד חרדי 8 -
מוסדות תורה ושלום עליונה בלבד חרדי 36 -
ישיבת שערי ציון עליונה בלבד חרדי 25 -
תת מרכז חסידי ויזניץ יסודי בלבד חרדי 14 -
ת"ת שער התורה יסודי בלבד חרדי 28 -
חוג חתם סופר יסודי ה יסודי בלבד חרדי 17 -
ת"ת אור גאון יסודי בלבד חרדי 23 -
תורה ודעת יסודי ועליונה חרדי 8 -
ישיבת אור גאון עליונה בלבד חרדי 24 -
ישיבת זכרון דוד עליונה בלבד חרדי 22 -
שיח יצחק עליונה בלבד חרדי 18 -
ישיבת זכרון סיני עליונה בלבד חרדי 18 -
חנוך לנער שומרי אמון יסודי בלבד חרדי 10 -
ב"י זכרון מאיר ב"ב יסודי בלבד חרדי 35 -
תת רוזין בני ברק יסודי בלבד חרדי 24 -
אור זורח יסודי בלבד חרדי 21 -
בית יעקב בנות שרה יסודי בלבד חרדי 28 35
ישיבת בית ישראל עליונה בלבד חרדי 16 -
ישיבת מגן הילד עליונה בלבד חרדי 22 -
חכמת שלמה עליונה בלבד חרדי 25 -
ישיבת אורחות תורה עליונה בלבד חרדי 108 -
סמינר תורני בית יעקב עליונה בלבד חרדי 33 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים במב"ת צפון, אזור תעשיה ישן, ראשון לציון

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
יסודי התורה ממלכתי האדמו''ר מגור 27
אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
אגוי ממלכתי יואל 12 אוסטר מרים
תת רבי עקיבא זכרון מ ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15 זילברברג צבי
אור גאון ממלכתי שלמה המלך 1 03-6770171
נשי אגוי ממלכתי צייטלין 4 אבוחצירה רחל
ברסלב, בני-ברק ממלכתי שלמה המלך 5 03-5574342 וינר שמואל
קרלין סטוליןבב ממלכתי חבקוק 19 03-6182211
384 עירית בני ברק ממלכתי זכריה 4 03-6199465
גן עירוני מס' 342 ממלכתי יונה הנביא 3
עטרת החינוך ממלכתי הושע 18 03-5798047
387 ממלכתי זכריה 13
332 ממלכתי זכריה 7
310 ממלכתי הרב מלצר 22
543 ממלכתי-דתי הרב מלצר 22
שיקומי עלה ממלכתי-דתי שלמה המלך 11 03-6711711
456 ממלכתי האדמו''ר מגור 29
457 ממלכתי האדמו''ר מגור 29
עלה ממלכתי-דתי שלמה המלך 11 03-6711800
עלה ממלכתי-דתי שלמה המלך 11 03-6711800
מרכז חסידי ויזניץ בב ממלכתי שלמה המלך 20 052-3467679
טוהר ממלכתי בית הלל 14
עטרת שלמה ממלכתי דונולו 11 050-4113923
חינוך לנוער שמורי אמ ממלכתי הרב מלצר 30 03-6192929
גני טוהר ב' ממלכתי הרב ורנר 4
גן צייטלין א ממלכתי צייטלין 5 052-7618645
עטרת החינוך ממלכתי סוקולוב 19
גני דעת חכמה ממלכתי נחום 12
עטרת החינוך ממלכתי הושע 18
שירת יצחק ממלכתי הרב מלצר 4
עטרת החינוך ממלכתי סוקולוב 19
מרכז מנחם ממלכתי חיד''א 4 03-6165499
גן חיי עולם ממלכתי שלמה המלך 5 053-3150758
01 -מרכז חסידי ויזני ממלכתי שלמה המלך 20 052-3467679
02 -מרכז חסידי ויזני ממלכתי שלמה המלך 20 052-3467679
01 -סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
02 -סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
03 -סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
04 -סטולין קרלין ממלכתי חבקוק 19
01 -קרלין סטוליןבב ממלכתי חבקוק 19 03-6182211
02 -קרלין סטוליןבב ממלכתי חבקוק 19 03-6182211
01 -אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
02 -אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
03 -אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
04 -אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-5798964
01 -תת רבי עקיבא זכר ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
02 -תת רבי עקיבא זכר ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
03 -תת רבי עקיבא זכר ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
04 -תת רבי עקיבא זכר ממלכתי האדמו''ר מגור 7 03-6181878
01 -אור גאון ממלכתי שלמה המלך 1 03-6770171
02 -אור גאון ממלכתי שלמה המלך 1 03-6770171
01 -ברסלב, בני-ברק ממלכתי שלמה המלך 5 03-5574342
02 -ברסלב, בני-ברק ממלכתי שלמה המלך 5 03-5574342
01 -'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15
05 -'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15
02 -'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15
03 -'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15
04 -'מסורת אבות ממלכתי הרב מלצר 15
01 -יסודי התורה ממלכתי האדמו''ר מגור 27
02 -יסודי התורה ממלכתי האדמו''ר מגור 27
03 -יסודי התורה ממלכתי האדמו''ר מגור 27
01 -אגוי ממלכתי יואל 12
02 -אגוי ממלכתי יואל 12
03 -אגוי ממלכתי יואל 12
01 -טוהר ממלכתי בית הלל 14
02 -טוהר ממלכתי בית הלל 14
01 -עטרת שלמה ממלכתי דונולו 11 050-4113923
02 -עטרת שלמה ממלכתי דונולו 11 050-4113923
03 -עטרת שלמה ממלכתי דונולו 11 050-4113923
01 -חינוך לנוער שמור ממלכתי הרב מלצר 30 03-6192929
02 -חינוך לנוער שמור ממלכתי הרב מלצר 30 03-6192929
אור זרוח ממלכתי הרב מלצר 26 03-6194994
אור זורח ממלכתי הרב מלצר 26 03-6194994
גן חב"ד ממלכתי עזרא 11 03-9606889
גן אלישע 2 ממלכתי אלישע 2 03-5700351
גן חב"ד ממלכתי עזרא 11 03-9606889
גן חב"ד ממלכתי עזרא 11 03-9606889
רבנו בחיי 1 ממלכתי רבנו בחיי 5 03-5789933
רבנו בחיי 2 ממלכתי רבנו בחיי 5 03-5789933
הושע ב ממלכתי הושע 18 03-5701015
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
רמת השכלה באזור
גרים בשכירות
ציון גולשים על הכתובת
4.2
מתוך 5
"קירבה לעורקי תחבורה ראשיים מרכזים מסחריים בתי ספר מעולים שכונה ייחודית"
יהושע גיבשטיין 21, ראשון לציון
"המרכז של המרכז קרוב לכניסה לראשל"צ, קרוב לקניון הזהב, למכללה, לאזור תעשיה ובמחירים הכי שפויים במרכז הארץ."
עגנון 10, ראשון לציון
"מרכזי הכול ברגל , בתי ספר קרובים , גני ילדים קרובים סופרמרקט בבניין , קוסמטיקאית, חד פעמי , הרבה חנויות קרובות תחזוקה ציבורית קרובה מרפסות שמש עם נוף "
תנחום 2, ראשון לציון
AE