בתי ספר ברמלה – חינוך מדד הנדל"ן

עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים ברמלה. המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2

נתונים על בתי הספר וכיתות הלימוד ברמלה

כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
159
יסודי
25
על יסודי
15
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
23
על יסודי
דתי
19
יסודי
13
על יסודי
מיוחד
8
יסודי
7
על יסודי

מפת בתי הספר ברמלה

  שם שלב חינוך
יסודי בלבד
עליונה בלבד
חט"ב בלבד
חט"ב + עליונה
יסודי ועליונה
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
ממוצע תלמידים בכיתה שיקלול יד2 למיצ"ב
יסודי חדש ק. האומנים יסודי בלבד ממלכתי 29 -
עמל טכנולוגי רמלה עליונה בלבד ממלכתי 14 -
בן צבי יסודי בלבד ממלכתי 24 -
אופק יסודי בלבד ממלכתי 31 -
סנט ג'וזף יסודי בלבד ממלכתי 29 -
אל ג'ואריש יסודי בלבד ממלכתי 24 -
אלעומריה יסודי בלבד ממלכתי 27 -
תיכון אזורי רמלה לוד עליונה בלבד ממלכתי 26 -
חט"ב נוה יונתן חט"ב בלבד ממלכתי 17 -
ברנקו וייס רמלה עליונה בלבד ממלכתי 16 -
אלהודא עליונה בלבד ממלכתי 22 -
דרור טכנולוגי רמלה עליונה בלבד ממלכתי 19 -
אחוה יסודי בלבד ממלכתי 20 -
שרת יסודי בלבד ממלכתי 28 -
רעות -גני דן יסודי בלבד ממלכתי 21 -
יסודי אורטודוקסי יסודי בלבד ממלכתי 31 -
אבן סינא יסודי בלבד ממלכתי 21 -
אלהודא יסודי בלבד ממלכתי 26 -
גמנסיה עתידים לילנטל עליונה בלבד ממלכתי 33 -
חט"ב שחקים חט"ב בלבד ממלכתי 18 -
מקיף ערבי עליונה בלבד ממלכתי 26 -
תיכון שש שנתי חט"ב + עליונה ממלכתי 29 -
עמל ע"ש יגאל אלון עליונה בלבד ממלכתי 26 -
מענית יסודי בלבד ממלכתי 26 -
בן גוריון יסודי בלבד ממלכתי 24 -
טרה סנטה יסודי בלבד ממלכתי 24 -
קרית האומנים יסודי בלבד ממלכתי 29 -
אלאמל יסודי בלבד ממלכתי 23 -
מוסד יובלים חט"ב + עליונה ממלכתי 7 -
טרה סנטה עליונה בלבד ממלכתי 24 -
חט"ב עידנים(פארק עופ חט"ב בלבד ממלכתי 24 -
תיכון אורתודוקסי עליונה בלבד ממלכתי 24 -
ממ"ד הרי"ן יסודי בלבד ממלכתי דתי 22 -
תיכון דתי איתן חדש עליונה בלבד ממלכתי דתי 17 -
ממ"ד בר אילן יסודי בלבד ממלכתי דתי 19 -
ממ"ד סיני יסודי ועליונה ממלכתי דתי 8 -
ממ"ד אריאל יסודי בלבד ממלכתי דתי 23 -
מרכז נוער עליונה בלבד ממלכתי דתי 17 -
ב"י נוה שלום רמלה יסודי בלבד חרדי 14 -
טללי החיים יסודי בלבד חרדי 12 -
ת"ת ובי' שערי ציון יסודי בלבד חרדי 33 -
ת"ת נווה שלום יסודי בלבד חרדי 12 -
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.

מפת גני הילדים ברמלה

  שם סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
כתובת טלפון מנהלת הגן
אגוי רמלה ממלכתי מור 2 08-9200584
נזירות סנט גוזף רמלה ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249 זערור רודינה
אפקה ממלכתי בן עטר חיים 2 08-9214216 כרמי רעות
האשל ממלכתי קרמר אריה 20 08-9202763 לוי ורד
שקמה ממלכתי הדס 1 08-9218010 פרץ דנה
גני דן ממלכתי אתרוג 08-9213746 קטן איריס
אבן סינא ממלכתי זכריה 08-9202438 אבו-ריאש יוסרה
אל עמל ממלכתי יהושע בן נון 08-9202438 עיאד סמאח
כלנית ממלכתי ג'וואריש 1 08-9202987 אבו-קשק איבתיסאם
רקפת ממלכתי ג'וואריש 08-9202987 אל-קרם שרין
אור האמת רמלה ממלכתי לוי אשכול 9
יבנה ממלכתי צידון 8 08-9250772
אורנית ממלכתי לנדאו חיים 4 08-9207461 חיימוב אירינה
אור אמת רמלה ממלכתי לוי אליהו סלם 5 052-2676376
תמר ממלכתי צידון 32 08-9207314 קדרי שרין
תאנה ממלכתי קרמר אריה 20 08-9256057 טולדנו גילה-ברכ
עמית ממלכתי הגדוד העברי 08-9257445 עליאן מנאר
רעות ממלכתי הגדוד העברי 08-9202477 אבלאסי סלוא
הזית ממלכתי שפירא אברהם 1 08-9254581 ביוק סמר
הגפן ממלכתי אמיל זולא 5 08-9248446 אבו-גאנם ודחה
שערי ציון ממלכתי יחזקאל 03-5748987
תומר ממלכתי התמר 08-9207129 ח'ורי מרליין
רותם ממלכתי חץ 08-9208264 יעקובוב רוזה
אלהודא ממלכתי גן חקל 19 08-9209095
(יהל (לימן ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9226357
(לפיד (לימן ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9226357
(נגה (לימן ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9226357
(מיתר (לימן ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9226357
נרקיס ממלכתי ג'וואריש 08-9207129 אלגרושי שרין
יסמין ממלכתי ג'וואריש 08-9151326 עבד-אל-רחים רבחיה
אור אבנר ממלכתי טרומפלדור 27 08-9201827
אביב ממלכתי רזיאל דוד 32 08-9254607 מרדכי שרה
נווה ממלכתי רזיאל דוד 32 08-9254607 שמיר רותי
עצמאות ממלכתי וילנה 4 08-9250449 מליחי שירה
ניצנים ממלכתי-דתי וילנה 9 08-9257445 מונייר מג'דה
ימית ממלכתי שטיין יהודה 13 08-9230776 שרת רות
מנחם ממלכתי הרב לוין אריה 2 08-9210589 יהודה צילה
ערבה ממלכתי שטיין יהודה 13 08-9230776 נח שרונה
ריינס ממלכתי הצנחנים 19 08-9227054 ממן אירית
נביאים ממלכתי הרב קוק 4 08-9252616 לובשיץ הניה
כנרת ממלכתי וילנה 4 08-9250449 בן-חמו אסתר-חיה
אילנות ממלכתי יוספטל גיורא 6 08-9251630 מלול סימה
הרב קוק ממלכתי השריון 2 08-9227054 מנדה שמחה
מינץ ממלכתי וילנה 4 08-9254257 כהן אורית
חובבי ציון ממלכתי הלל אברהם 17 08-9254674 הורביץ יוכבד-מר
הכתל ממלכתי שטיין יהודה 10 08-9254672 ברוך-הלוי אתי
הרואה ממלכתי שטיין יהודה 10 08-9254672 מנזילי רחל
מימון ממלכתי בר אילן 24 08-9252616 מדמון ישראלה
חרות ממלכתי הצנחנים 19 08-9253168 רובין קרן
הרצוג ממלכתי רזיאל דוד 16 08-9254606 זכריה אושרה
חרצית ממלכתי ג'וואריש 08-9291169 עמרור מונא
פרפר ממלכתי ג'וואריש 08-9291169 זבידה ליקה
פרחים ממלכתי ג'וואריש 08-9245863 אלוחידי סוזן
חקל ממלכתי גן חקל 08-9211125 אלוחידי היאם
אמירים ממלכתי יבנה 34 08-8642177 אבו-ריאש נוהה
דני מס ממלכתי מס דני 5 08-9254002 מעווד פיפי
ארזים ממלכתי יוספטל גיורא 6 08-9251630 כהן חנה-רבקה
יפה נוף ממלכתי קרן היסוד 4 08-9291419 יעקובוב לריסה
נווה מקסים ממלכתי ורדים 19 08-9291857 זמיר חנה
נווה יהונתן ממלכתי ורדים 19 08-9291857 יוסף-דהן שמחה
דליה מעוז ממלכתי בן עטר חיים 2 08-9214216 סלע טל
רועי ממלכתי ורדים 14 08-9291611 יעקובי דפנה
אלונים ממלכתי קרן היסוד 4 08-9291419 עוזר רונית
אופירה ממלכתי הרב לוין אריה 2 08-9210589 מעטוף אביגיל
בורכוב ממלכתי בורוכוב 25 08-9250003 צוק דורית
סביון ממלכתי ורדים 14 08-9291611 רחמים עדנה
גולן ממלכתי פרנקל ישראל 18 08-9254582 לוי רחל
סאלד ממלכתי בורוכוב 25 08-9250003 לוינסקי-פנחסליאת
בן צבי ממלכתי הלל אברהם 8 08-9251772 קורן עליזה
גלבוע ממלכתי דוד אלעזר 6 08-9254616 קירט נורית
עגנון ממלכתי הלל אברהם 8 08-9251772 טסמה אביבה-זנ
גיורא ממלכתי-דתי בן צבי יצחק 23 08-9256490 גוטמן-שבתאי מרים-יהו
שילה ממלכתי השקמה 2 08-9251629 דמרי אסתר
בן גוריון ממלכתי רזיאל דוד 32 08-9254606 ויסמן ליבי
קפלן ממלכתי בר אילן 24 08-9253167 חכמון מיכל
אופק ממלכתי-דתי לנדאו חיים 4 08-9254257 מרום רוית
ביריה ממלכתי השקמה 20 08-9251629 פזרקר מאיה
שומרון ממלכתי דוד אלעזר 6 08-9254616 ביטן דליה
רמז ממלכתי קפלן 29 08-9252499 סער אורית
רגואן ממלכתי גורדון 17 08-9251801 כהן לבנה
רימונים ממלכתי השריון 2 08-9227054 יוסף מדלן-מדי
מאור ישראל ממלכתי טשרניחובסקי 1 08-9291590
עשור ממלכתי הגדוד העברי 08-9200468 גטה אביטל-אג
תבל ממלכתי גן חקל 08-9216904 סמארה סוזן
יובל ממלכתי הגדוד העברי 31 08-9252690 גרימברג יהודית
סיני ממלכתי-דתי לוחמי הבריגדה 4 08-9251628 צ'קלה מנהלוש
ארבל ממלכתי-דתי יוספטל גיורא 4 08-9251765 וולפסון אנה
דרור ממלכתי יהושע בן נון 08-9229002 אלראהב סוהה
אלהודא ממלכתי רש''י 1 08-9209095
דקל ממלכתי-דתי בן צבי יצחק 23 08-9256490 מדורסקי-ברק אביטל
זמיר ממלכתי יהושע בן נון 08-9229002 נפאר סנאה
שערי ציון ממלכתי לנדאו חיים 4
רם-אור ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9202491
תבור ממלכתי-דתי יוספטל גיורא 4 08-9251765 אליעזר הגר
אלסרור ממלכתי-דתי אמיל זולא 5 08-9254259 מצרי מייסון
טללי חיים ממלכתי הזית 4 08-9295761
יובלים ממלכתי-דתי חיים אשר 17 08-9223217 חיון רעות
תפוח בדבש ממלכתי-דתי חיים אשר 17 פריאנטי שלי
האומנים ממלכתי חזה עפרה 10 08-9293216 אביב-ישראל ורד
צליל ממלכתי חזה עפרה 1 08-9249360 עזר-נחום מיטל
זמר ממלכתי חזה עפרה 1 08-9249360 ארבילי ורד
השלום ממלכתי-דתי לוחמי הבריגדה 4 08-9251628 למפרט יראת
מרגנית ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15
אלהודא ממלכתי רש''י 1 08-9252344
רון ממלכתי חיטמן עוזי 08-6109248 בן-דוד הילה
גיל ממלכתי חיטמן עוזי 08-8525383 הראל מרים
שיר ממלכתי חיטמן עוזי 08-8525383 ברד יאנה-איל
מוריה ממלכתי יובלים 1 08-9253168 חבאז סאלי
ורדים ממלכתי-דתי וילנה 8 08-9257445 חמדאן סמאח
כינור דוד ממלכתי לביא אריק 1 08-6109248 מעודה הודיה
ענבל ממלכתי אמדורסקי בני 1 08-8525383 ואקס מירב
דו רה מי ממלכתי וולך יונה 1 08-8536102 אבו הדר
ברוש ממלכתי חץ 1 08-8532514 ראובן-פרג' אילנית
אלה ממלכתי חץ 1 08-8532514 טפירו לירז-עלי
לחן ממלכתי וולך יונה 1 08-8536450 הולנד גלי-גליה
צאלון ממלכתי קרמר אריה 20 08-6488251 יוקלס-תקוותםיפעת
שיטה ממלכתי קרמר אריה 20 08-6488251 אביר ורדה
אלמוג ממלכתי גן חקל 1 08-6346770 חאג'-יחיא רונזא
תלתן ממלכתי-דתי חץ 1 08-6487756 טביב---שרוי לימור
אקליפטוס ממלכתי חץ 1 08-8532514 רחמני שני
חלילית ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521167 חיים הדס
נבל ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521331 ברוך דיצה
פסנתר ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521167 ספקטור לידיה-דק
פעמון ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521533 אליהו מיכל
שופר ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521331 אוחיון גילת
יקינטון ממלכתי-דתי וילנה 8 08-8501317 פרס מורן
אורן ממלכתי-דתי אמיל זולא 5 08-9254259 אבו-חמד שהד
דוכיפת ממלכתי יהושע בן נון 1 08-9254662 ונה מיה
מנגינה ממלכתי בנאי יוסי 30 08-8501317 בר-וכטל שירלי
מפתח סול ממלכתי בנאי יוסי 30 08-6710291 ברייזכר רחל
מפוחית ממלכתי ארגוב סשה 1 08-6521533 בן-חיים רחל
תוף מרים ממלכתי בנאי יוסי 1 גביר מלי
פזמון ממלכתי בנאי יוסי 1 קמחי רינה
נור ממלכתי גן חקל זבידה בדור
וילנא ממלכתי וילנה 1 קרעי מזל
לילך ממלכתי-דתי שטיין יהודה 15 08-9226357
שושן צחור ממלכתי וילנה 4 08-9771528 אייל סימה
01 -טללי חיים ממלכתי הזית 4 08-9295761
02 -טללי חיים ממלכתי הזית 4 08-9295761
01 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
02 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
03 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
04 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
05 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
06 -נזירות סנט גוזף ממלכתי שד הרצל 83 08-9220249
01 -שערי ציון ממלכתי יחזקאל 03-5748987
02 -שערי ציון ממלכתי יחזקאל 03-5748987
03 -שערי ציון ממלכתי יחזקאל 03-5748987
04 -שערי ציון ממלכתי יחזקאל 03-5748987
01 -אלהודא ממלכתי רש''י 1 08-9209095
02 -אלהודא ממלכתי רש''י 1 08-9209095
03 -אלהודא ממלכתי רש''י 1 08-9209095
01 -מאור ישראל ממלכתי טשרניחובסקי 1 08-9291590
02 -מאור ישראל ממלכתי טשרניחובסקי 1 08-9291590
03 -מאור ישראל ממלכתי טשרניחובסקי 1 08-9291590
01 -מאור ישראל ממלכתי טשרניחובסקי 1 08-9291590
גן רמלה ממלכתי ביאליק 050-5555555
אורתודקסי רמלה ממלכתי המעפילים 1 08-9245177
רמלה 02 ממלכתי מור 2 02-7622113
לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
רמת השכלה באזור
גרים בשכירות
ציון גולשים על הכתובת
4.3
מתוך 5
"בית כנסת שכנים טובים גן ילדים גן משחקים בית ספר"
האתרוג 2, רמלה
"קרוב מאוד למלא מקומות מרכזיים וחשובים"
יהודה שטיין 31, רמלה
"אזור מרכזי בקרבת מוקדי מסחר יציאה קלה לכביש 431 קרוב לתחנת רכבת, קניון, סביבה טובה"
המגדל הלבן 4, רמלה
AE